Program podeželja

M64 Muzej sirarstva in mlekarstva v MlekarniPlanika DavidLotrič IMG 5726 resize

 

Cilj

Spodbuditi nekmetijske dejavnosti za večjo rabo endogenih potencialov, ki bodo ustvarile pogoje za vzpostavitev zelenih delovnih mest oziroma bodo dodatni vir dohodka na podeželju.

 

Končni prejemniki

Končni prejemnik je:

  • pravna oseba,
  • samostojni podjetnik posameznik,
  • nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Glede na velikost je končni prejemnik mikro podjetje ali malo podjetje.

 

Opis

Podukrep 6.4 uvaja finančne instrumente oziroma povratne oblike financiranja, s čimer želimo upravičencem zagotoviti lažji dostop do finančnih virov in na ta način spodbuditi hitrejši gospodarski razvoj podeželja.

Podprte bodo nekmetijske dejavnosti v povezavi z:

  • dodajanjem vrednosti lesu,
  • lokalno samooskrbo,
  • turizmom,
  • ohranjanjem naravne in kulturne dediščino,
  • socialnim varstvom,
  • ravnanjem z organskimi odpadki,
  • pridobivanjem električne in toplotne energije iz obnovljivih virov energije, kot so lesna masa, biomasa, gnoj, voda, veter in sonce (prroizvedena energija bo namenjena za prodajo),

ki bodo ustvarile pogoje za vzpostavitev zelenih delovnih mest oziroma dodatni vir dohodka na podeželju.

Lokacija naložbe se mora nahajati v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci.

 

Vrsta podpore

Podpora se dodeli v obliki povratne finančne pomoči v obliki finančnih instrumentov (garancije za zavarovanje bančnih kreditov).

 

(Opis podukrepa M6.4 je posodobljen skladno s 4. spremembo PRP z dne 30. 4. 2018)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih