Program podeželja

Posvet "Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost" je bil organiziran 17. 6. 2015 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani na temo priprave in izvajanje strategij lokalnega razvoja. Na posvetu so bile predstavljene naslednje prezentacije:

- Predstavitev »Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« (CLLD) – predstavitev zasnove in dela, ki se financira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Alenka Šesek, MKGP
- Predstavitev »Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« (CLLD), ki se financira iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, Matej Zagorc, MKGP
- Predstavitev »Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), ki se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, mag. Nena Dokuzov, MGRT (brez predstavitve)
- Predstavitev Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) iz vidika lokalnih akcijskih skupin, Goran Šoster, podpredsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja

Zaključki posveta bodo objavljeni v kratkem.

Posnetek celotnega posveta

Program posveta

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

M19 - Obvestila:

Na Spletnem forumu ARSKTRP in MKGP se nahajajo najbolj pogosta vprašanja in odgovori glede izvajanja CLLD/LEADER, na tej povezavi.

Predlagamo, da v prihodnje vaša vprašanja pošiljate na forum, saj želimo na ta način zagotoviti dostopnost do informacij vsem, ki se srečujejo s podobnimi vprašanji.