Program podeželja

Infografika MLADI KMETJE

Shema zgoraj: Stanje po zaključenih 3-eh javnih razpisih (november 2018).

 

Predvidoma bo do konec izvajanja PRP 2014-2020 objavljen še sedmi javni razpis iz podukrepa 6.1 za prevzem kmetije, glede na terminski plan objave javnih razpisov predvidoma januarja 2021.

Več o podukrepu M6.1...


Kako po letu 2020?  Tudi v prihodnjem programskem obdobju bo generacijska prenova ena od prioritet pri dodeljevanju podpor iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Zato se bo nedvomno nadaljevalo dodeljevanje podpor mladim kmetom, ki bodo prevzeli kmetijo v obdobju izvajanja strateškega načrta 2021 – 2027. Višina podpore se še usklajuje s pristojnimi organi Evropske komisije. Glede na pridobljene izkušnje pri usklajevanju višine podpor za mlade kmete za tekoče programsko obdobje smo bili soočeni s stališčem Evropske komisije, da mora biti višina podpore sorazmerna s povprečno velikostjo prevzetih kmetij v državi članici.

 

 

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih