Program podeželja

pdf Agroekologija (KOPOP redno usposabljanje, 2019) Popularno

objavil v KOPOP 1110 prenosov

Prenesi (pdf, 2.90 MB)

Agroekologija-predstavitev 02 10 19.pdf

KOPOP, redno usposabljanje, 2019

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Bremec, DRSV, Mohorko, MOP, Varovanje voda, KOPOP 2021 Popularno

objavil v KOPOP 308 prenosov

Prenesi (pdf, 2.41 MB)

Bremec, DRSV, Mohorko, MOP, Varovanje voda, KOPOP 2021.pdf

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Čebelarstvo (redno KOPOP usposabljanje 2018) Popularno

objavil v KOPOP 1577 prenosov

Prenesi (pdf, 2.07 MB)

13 KOPOP 2018 Čebelarstvo.pdf

redno KOPOP (Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila) usposabljanje 2018

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Divji opraševalci - dr. Danilo Bevk (KOPOP redno usposabljanje, 2019) Popularno

objavil v KOPOP 982 prenosov

Prenesi (pdf, 3.02 MB)

KOPOP_Divji_oprasevalci_Danilo_Bevk - Kopija.pdf

KOPOP, redno usposabljanje, 2019

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Drobnica (redno KOPOP usposabljanje 2018) Popularno

objavil v KOPOP 3589 prenosov

Prenesi (pdf, 1.74 MB)

11 KOPOP 2018 Drobnica.pdf

redno KOPOP (Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila) usposabljanje 2018

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

spreadsheet Evidence za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila in za namen ekološke pridelave ter predelave kmetijskih pridelkov in živil s primerom (posodobitev marec 2017) Popularno

objavil v KOPOP 5093 prenosov

Prenesi (xlsx, 241 KB)

Evidence_poenotene_KOPOP+EK_OBJAVLJENO_marec 2017.xlsx

KOPOP, evidence,

EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA NJIVSKE POVRŠINE
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA HMELJIŠČA
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA SADOVNJAKE
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA VINOGRADE
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA TRAJNO TRAVINJE IN PAŠNIKE
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA VISOKODEBELNE TRAVNIŠKE SADOVNJAKE
EVIDENCE ZA GNOJENJE IN UKREPE VARSTVA RASTLIN
Evidenca uporabe organskih in mineralnih gnojil
Evidenca o uporabi organskih in mineralnih gnojil – ZBIRNIK za vse površine kmetijskega
gospodarstva
Podatki o uporabi fitofarmacevtskih sredstev pri ukrepu KOPOP in postopku kontrole EK
Evidenca o uporabi fitofarmacevtskih sredstev na kmetijskem gospodarstvu – ZBIRNIK za vse
površine kmetijskega gospodarstvev

Poljedelstvo in zelenjadarstvo;

Hmeljarstvo;Sadjarstvo;Vinogradništvo;Trajno travinje I;Trajno travinje II;Posebni traviščni habitati;Traviščni habitati metuljev;Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov; Steljniki;Vodni viri;Ohranjanje habitatov strmih travnikov;Grbinasti travniki;Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri;Planinska paša;Visokodebelni travniški sadovnjaki;Ohranjanje mejic;Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje;Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

spreadsheet Evidence za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila s primerom (posodobitev marec 2017) Popularno

objavil v KOPOP 5387 prenosov

Prenesi (xlsx, 258 KB)

Evidence_KOPOP_OBJAVLJENO_marec_2017.xlsx

KOPOP, evidence,

EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA NJIVSKE POVRŠINE
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA HMELJIŠČA
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA SADOVNJAKE
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA VINOGRADE
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA TRAJNO TRAVINJE IN PAŠNIKE
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA VISOKODEBELNE TRAVNIŠKE SADOVNJAKE
EVIDENCE ZA GNOJENJE IN UKREPE VARSTVA RASTLIN
Evidenca uporabe organskih in mineralnih gnojil
Evidenca o uporabi organskih in mineralnih gnojil – ZBIRNIK za vse površine kmetijskega
gospodarstva
Podatki o uporabi fitofarmacevtskih sredstev pri ukrepu KOPOP in postopku kontrole EK
Evidenca o uporabi fitofarmacevtskih sredstev na kmetijskem gospodarstvu – ZBIRNIK za vse
površine kmetijskega gospodarstvev

Poljedelstvo in zelenjadarstvo;

Hmeljarstvo;Sadjarstvo;Vinogradništvo;Trajno travinje I;Trajno travinje II;Posebni traviščni habitati;Traviščni habitati metuljev;Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov; Steljniki;Vodni viri;Ohranjanje habitatov strmih travnikov;Grbinasti travniki;Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri;Planinska paša;Visokodebelni travniški sadovnjaki;Ohranjanje mejic;Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje;Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi g

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Govedoreja (redno KOPOP usposabljanje 2018) Popularno

objavil v KOPOP 2628 prenosov

Prenesi (pdf, 2.24 MB)

10 KOPOP 2018 Govedoreja.pdf

redno KOPOP (Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila) usposabljanje 2018

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov Popularno

objavil v KOPOP 4218 prenosov

Prenesi (pdf, 443 KB)

Habitati ptic vlaznih ekstenzivnih travnikov.pdf

Kosec je travniška ptica, ki gnezdi na tleh. Njegov življenjski prostor so pozno košeni travniki z visoko travo, kjer ob nevarnosti najde varno zatočišče.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov 2019 Popularno

objavil v KOPOP 1912 prenosov

KOPOP

Kmetijsko okoljska podnebna plačila

operacija VTR

1. prva posodobitev

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Hmeljarstvo (redno KOPOP usposabljanje 2018) Popularno

objavil v KOPOP 841 prenosov

Prenesi (pdf, 16.57 MB)

04 KOPOP 2018 - Hmeljarstvo.pdf

redno KOPOP (Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila) usposabljanje 2018

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP (2017) Popularno

objavil v KOPOP 1136 prenosov

Prenesi (pdf, 620 KB)

Predstavitev KOPOP - Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP 04 12 17 (1).pdf

Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP (2017)

Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP 2018 (redno KOPOP usposabljanje 2018) Popularno

objavil v KOPOP 1607 prenosov

Prenesi (pdf, 11.45 MB)

01 Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP 2018.pdf

redno KOPOP (Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila) usposabljanje 2018

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Jana Paulin MKGP KOPOP 2021 Popularno

objavil v KOPOP 466 prenosov

Prenesi (pdf, 3.23 MB)

Jana Paulin MKGP KOPOP 2021.pdf

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Janez Sušin KIS vzorci tal KOPOP 2021 Popularno

objavil v KOPOP 313 prenosov

Prenesi (pdf, 1.55 MB)

Janez Sušin KIS vzorci tal KOPOP 2021.pdf

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Jože Verbič KIS podnebne spremembe gnojenje KOPOP 2021 Popularno

objavil v KOPOP 245 prenosov

Prenesi (pdf, 3.99 MB)

Jože Verbič KIS podnebne spremembe gnojenje KOPOP 2021.pdf

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Klemen Eler BF kmetijski vidik varstva narave in invazivke 2021 Popularno

objavil v KOPOP 260 prenosov

Prenesi (pdf, 15.92 MB)

Klemen Eler BF kmetijski vidik varstva narave in invazivke 2021.pdf

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Kmetijski vidik varstva narave in invazivke, Klemen Eler, KOPOP, 2020 Popularno

objavil v KOPOP 891 prenosov

Prenesi (pdf, 16.50 MB)

Kmetijski vidik varstva narave in invazivke, Klemen Eler, KOPOP, 2020.pdf

Kmetijski vidik varstva narave in invazivne rastline v kmetijstvu, dr. Klemen Eler, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Predhodno usposabljanje KOPOP, 2020

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Kmetijski vidik varstva narave: Invazivne rastline v kmetijstvu (dr. Klemen Eler, BF; Predhodno usposabljanje KOPOP 2019) Popularno

objavil v KOPOP 882 prenosov

Prenesi (pdf, 16.32 MB)

Kmetijski vidik varovanja naraveinvazivke v kmetijstvu.pdf

predhodno usposabljanje KOPOP 2019

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila 2015−2020 Popularno

objavil v KOPOP 16559 prenosov

Prenesi (pdf, 530 KB)

brosura_KOPOP_2015-2020_februar2015(2).pdf

Ukrep KOPOP je namenjen ohranjanju in spodbujanju nadstandardnih kmetijskih praks, ki predstavljajo višje zahteve od običajne kmetijske prakse.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila za obdobje 2015-2020, 7. izdaja, maj 2020 Popularno

objavil v KOPOP 945 prenosov

Prenesi (pdf, 884 KB)

Brosura_KOPOP_7_izdaja_PU_2020_kon.pdf

Predhodno usposabljanje 2020, KOPOP, M1

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Konjereja (redno KOPOP usposabljanje 2018) Popularno

objavil v KOPOP 3372 prenosov

Prenesi (pdf, 5.53 MB)

12 KOPOP 2018 konjereja.pdf

redno KOPOP (Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila) usposabljanje 2018

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf KOPOP predhodno usposabljanje 2020 prezentacija Popularno

objavil v KOPOP 935 prenosov

Prenesi (pdf, 2.93 MB)

KOPOP_predhodno_usposabljanje_2020_prezentacija.pdf

Kmetijsko okoljska podnebna plačila, Predhodno usposabljanje 2020, M10, M1

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Mateja Žvikart ZVNRS ohranjanje narave KOPOP 2021 Popularno

objavil v KOPOP 381 prenosov

Prenesi (pdf, 4.07 MB)

Mateja Žvikart ZVNRS ohranjanje narave KOPOP 2021.pdf

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Naravni rezervat Iški morost Popularno

objavil v KOPOP 1175 prenosov

Prenesi (pdf, 3.91 MB)

PRP_DOPPS_Naravni rezervat Iški morost.pdf

naravni rezervat, Iški morost, ptice, ogrožene vrste ptic, Ljubljansko barje, KOPOP, DOPPS

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Navodila za izvajanje operacije ohranjanje mejic v okviru Kmetijsko-okoljskih-podnebnih plačil (KOPOP), 2017 Popularno

objavil v KOPOP 3047 prenosov

Prenesi (pdf, 1.01 MB)

Navodila_mejice_23.2.2017.pdf

neposredna plačila

mejice

kmetijsko-okoljska-podnebna plačila

ukrep 10

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Navodila za odvzem vzorcev tal, namenjenih za kemijsko analizo Popularno

objavil v KOPOP 1390 prenosov

Prenesi (pdf, 271 KB)

Navodila-odvzem-vzorcev-tal-analiza_2014-2020.pdf

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Navodila za vodenje enotnih predpisanih evidenc za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila in za namen ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov in živil s primerom (posodobitev marec 2017) Popularno

objavil v KOPOP 6265 prenosov

Prenesi (pdf, 2.41 MB)

Navodila_Evidence_poenotene_KOPOP+EK_OBJAVLJENO_marec_2017.pdf

KOPOP, EK, evidence,

EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA NJIVSKE POVRŠINE
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA HMELJIŠČA
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA SADOVNJAKE
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA VINOGRADE
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA TRAJNO TRAVINJE IN PAŠNIKE
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA VISOKODEBELNE TRAVNIŠKE SADOVNJAKE
EVIDENCE ZA GNOJENJE IN UKREPE VARSTVA RASTLIN
Evidenca uporabe organskih in mineralnih gnojil
Evidenca o uporabi organskih in mineralnih gnojil – ZBIRNIK za vse površine kmetijskega
gospodarstva
Podatki o uporabi fitofarmacevtskih sredstev pri ukrepu KOPOP in postopku kontrole EK
Evidenca o uporabi fitofarmacevtskih sredstev na kmetijskem gospodarstvu – ZBIRNIK za vse
površine kmetijskega gospodarstvev

Poljedelstvo in zelenjadarstvo;

Hmeljarstvo;Sadjarstvo;Vinogradništvo;Trajno travinje I;Trajno travinje II;Posebni traviščni habitati;Traviščni habitati metuljev;Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov; Steljniki;Vodni viri;Ohranjanje habitatov strmih travnikov;Grbinasti travniki;Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri;Planinska paša;Visokodebelni travniški sadovnjaki;Ohranjanje mejic;Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje;Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Navodila za vodenje predpisanih evidenc za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila s primerom (posodobitev marec 2017) Popularno

objavil v KOPOP 3548 prenosov

Prenesi (pdf, 2.10 MB)

Navodila _Evidence_KOPOP_OBJAVLJENO_marec_2017 (1).pdf

KOPOP, evidence

EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA NJIVSKE POVRŠINE
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA HMELJIŠČA
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA SADOVNJAKE
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA VINOGRADE
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA TRAJNO TRAVINJE IN PAŠNIKE
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA VISOKODEBELNE TRAVNIŠKE SADOVNJAKE
EVIDENCE ZA GNOJENJE IN UKREPE VARSTVA RASTLIN
Evidenca uporabe organskih in mineralnih gnojil
Evidenca o uporabi organskih in mineralnih gnojil – ZBIRNIK za vse površine kmetijskega
gospodarstva
Podatki o uporabi fitofarmacevtskih sredstev pri ukrepu KOPOP in postopku kontrole EK
Evidenca o uporabi fitofarmacevtskih sredstev na kmetijskem gospodarstvu – ZBIRNIK za vse
površine kmetijskega gospodarstvev

Poljedelstvo in zelenjadarstvo;

Hmeljarstvo;Sadjarstvo;Vinogradništvo;Trajno travinje I;Trajno travinje II;Posebni traviščni habitati;Traviščni habitati metuljev;Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov; Steljniki;Vodni viri;Ohranjanje habitatov strmih travnikov;Grbinasti travniki;Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri;Planinska paša;Visokodebelni travniški sadovnjaki;Ohranjanje mejic;Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje;Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Odvzem vzorcev tal za kemijsko analizo Popularno

objavil v KOPOP 2427 prenosov

Prenesi (pdf, 1001 KB)

03_2018 KOPOP usposabljanje vzorčenje tal.pdf

Odvzem vzorcev tal za kemijsko analizo

Predhodno usposabljanje KOPOP 2018

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Odvzem vzorcev tal za kemijsko analizo (Janez Sušin, KIS; Predhodno usposabljanje KOPOP 2019) Popularno

objavil v KOPOP 997 prenosov

Prenesi (pdf, 1.28 MB)

2019 KOPOP usposabljanje vzorčenje tal.pdf

predhodno usposabljanje KOPOP 2019

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Odvzem vzorcev tal, Janez Sušin, KOPOP, 2020 Popularno

objavil v KOPOP 1053 prenosov

Prenesi (pdf, 1.17 MB)

Odvzem vzorcev tal, Janez Sušin, KOPOP, 2020.pdf

Odvzem vzorcev tal za kemijsko analizo, dipl. inž. agr. Janez Sušin, Predhodno usposabljanje KOPOP, 2020, M10, M1

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Ohranitveno kmetijstvo (KOPOP redno usposabljanje, 2019) Popularno

objavil v KOPOP 911 prenosov

Prenesi (pdf, 17.18 MB)

KOPOP_Ohranitveno kmetijstvo_45-13-09 10 19.pdf

KOPOP, redno usposabljanje, 2019

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Ohranjanje narave v povezavi z ukrepom KOPOP (mag. Mateja Žvikart, ZRSVN; Predhodno usposabljanje KOPOP 2019) Popularno

objavil v KOPOP 1142 prenosov

Prenesi (pdf, 3.88 MB)

Ohranjanje narave v povezavi z ukrepom KOPOP [Združljivostni način].pdf

predhodno usposabljanje KOPOP 2019

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Ohranjanje narave v povezavi z ukrepom KOPOP, Žvikart, ZRSVN Popularno

objavil v KOPOP 929 prenosov

Prenesi (pdf, 3.33 MB)

Ohranjanje narave v povezavi z ukrepom KOPOP, Žvikart, ZRSVN.pdf

Mateja Žvikart, Zavod RS za varstvo narave, Predhodno usposabljanje KOPOP za leto 2020, M10, M1

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Oljkarstvo (redno KOPOP usposabljanje 2018) Popularno

objavil v KOPOP 875 prenosov

Prenesi (pdf, 25.19 MB)

08 KOPOP 2018 oljkarstvo.pdf

redno KOPOP (Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila) usposabljanje 2018

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Poljedelstvo (redno KOPOP usposabljanje 2018) Popularno

objavil v KOPOP 1445 prenosov

Prenesi (pdf, 19.48 MB)

02 KOPOP 2018-Poljedelstvo.pdf

redno KOPOP (Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila) usposabljanje 2018

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf POSEBNI TRAVIŠČNI HABITATI Popularno

objavil v KOPOP 4838 prenosov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podpira prizadevanja za ohranitev vrstno bogatih travnikov v Sloveniji. Operacija »Posebni traviščni habitati« je namenjena vzpodbujanju izvajanja prilagojene kmetijske prakse, ki poleg pridelave krme skrbi tudi za ohranjanje pozno košenih travnikov in na njih prisotnih ogroženih vrst.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Posebni traviščni habitati 2019 Popularno

objavil v KOPOP 2810 prenosov

KOPOP

Kmetijsko okoljska podnebna plačila

operacija HAB

Prva posodobitev

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Prašičereja (redno KOPOP usposabljanje 2018) Popularno

objavil v KOPOP 881 prenosov

Prenesi (pdf, 4.21 MB)

09 KOPOP 2018 Prašičereja.pdf

redno KOPOP (Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila) usposabljanje 2018

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Predstavitev ukrepa KOPOP (Predhodno usposabljanje KOPOP 2019) Popularno

objavil v KOPOP 3041 prenosov

Prenesi (pdf, 3.45 MB)

Predstavitev ukrepa KOPOP [Združljivostni način].pdf

predhodno usposabljanje KOPOP 2019

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Prispevek ukrepa KOPOP k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam (Predhodno usposabljanje KOPOP 2019) Popularno

objavil v KOPOP 1008 prenosov

Prenesi (pdf, 3.80 MB)

KOPOP 2019 VERBIČ.pdf

predhodno usposabljanje KOPOP 2019

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Prispevek ukrepa KOPOP k blaženju podnebnih sprememb Popularno

objavil v KOPOP 1560 prenosov

Prenesi (pdf, 2.64 MB)

07_KOPOP 2018 VERBIČ.pdf

Prispevek ukrepa KOPOP k blaženju podnebnih sprememb

Predhodno usposabljanje KOPOP 2018

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Prispevek ukrepa KOPOP k blaženju podnebnih sprememb, Jože Verbič, KOPOP, 2020 Popularno

objavil v KOPOP 815 prenosov

Prenesi (pdf, 2.93 MB)

Podnebne spremembe - Jože Verbič, KOPOP, 2020.pdf

Kmetijski inštitut Slovenije, Predhodno usposablanje za leto 2020, M10, M1

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Proizvodna in ekološka vrednost trajnega travinja (KOPOP redno usposabljanje, 2019) Popularno

objavil v KOPOP 1112 prenosov

Prenesi (pdf, 10.71 MB)

Proizvodna in ekološka vrednost trajnega travinja-KOPOP 2019 07 10 19.pdf

KOPOP, redno usposabljanje, 2019

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017 Popularno

objavil v KOPOP 1113 prenosov

Prenesi (pdf, 165 KB)

02c GRADIVO KOPOP 2017.pdf

REDNO USPOSABLJANJE KMETOV ZA UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA (UKREP KOPOP) V LETU 2017

IZPOLNJEVANJE ZAHTEV PRI IZVAJANJU UKREPA KOPOP

KGZS

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017 - Hmeljarstvo Popularno

objavil v KOPOP 775 prenosov

Prenesi (pdf, 19.03 MB)

Predstavitev za izobrazevanje kmetov za KOPOP 2017 Hmeljarstvo 04 12 17 (1).pdf

USPOSABLJANJE KMETOV ZA UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKO-PODNEBNA PLAČILA V LETU 2017

Hmeljarstvo

KGZS

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017 - Poljedelstvo Popularno

objavil v KOPOP 1207 prenosov

Prenesi (pdf, 12.57 MB)

Predstavitev za izobrazevanje kmetov za KOPOP 2017-Poljedelstvo_04 12 17 (1).pdf

USPOSABLJANJE KMETOV ZA UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKO-PODNEBNA PLAČILA V LETU 2017

Poljedelstvo

KGZS

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017 - Vrtnarstvo Popularno

objavil v KOPOP 1495 prenosov

Prenesi (pdf, 11.14 MB)

Predstavitev za izobrazevanje kmetov za KOPOP 2017 -Vrtnarstvo 04 12 17 (1).pdf

USPOSABLJANJE KMETOV ZA UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKO-PODNEBNA PLAČILA V LETU 2017

Vrtnarstvo

KGZS

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017 - Čebelarstvo Popularno

objavil v KOPOP 926 prenosov

Prenesi (pdf, 4.84 MB)

Predstavitev za izobraževanje kmetov za KOPOP 2017 Čebelarstvo 04 12 17 (1) (1).pdf

Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017

Čebelarstvo

KGZS

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017 - Drobnica Popularno

objavil v KOPOP 3921 prenosov

Prenesi (pdf, 2.94 MB)

Predstavitev za izobraževanje kmetov za KOPOP 2017 Drobnica 04 12 17 (1).pdf

Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017

Drobnica

KGZS

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017 - Govedoreja Popularno

objavil v KOPOP 1352 prenosov

Prenesi (pdf, 3.39 MB)

Predstavitev za izobraževanje kmetov za KOPOP 2017 Govedoreja 04 12 17 (1).pdf

Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017

Govedoreja

KGZS

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017 - Konjereja Popularno

objavil v KOPOP 1732 prenosov

Prenesi (pdf, 3.74 MB)

Predstavitev za izobraževanje kmetov za KOPOP 2017 Konjereja 04 12 17 (1).pdf

Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017

Konjereja

KGZS

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017 - Oljkarstvo Popularno

objavil v KOPOP 1601 prenos

Prenesi (pdf, 13.02 MB)

Predstavitev za izobraževanje kmetov za KOPOP 2017 Oljkarstvo 04 12 17 (2).pdf

Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017

Oljkarstvo

KGZS

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017 - Prašičereja 04 12 17 Popularno

objavil v KOPOP 1311 prenosov

Prenesi (pdf, 4.66 MB)

Predstavitev za izobraževanje kmetov za KOPOP 2017 Prašičereja 04 12 17.pdf

Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017

Prašičereja

KGZS

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017 - Sadjarstvo Popularno

objavil v KOPOP 1602 prenosov

Prenesi (pdf, 9.62 MB)

Predstavitev za izobraževanje kmetov za KOPOP 2017 Sadjarstvo 04 12 17.pdf

Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017

Sadjarstvo

KGZS

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017 - Vinogradništvo Popularno

objavil v KOPOP 1290 prenosov

Prenesi (pdf, 4.85 MB)

Predstavitev za izobrazevanje kmetov za KOPOP 2017-Vinogradništvo 04 12 17 (1).pdf

Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017

Vinogradništvo

KGZS

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Redno usposabljanje kmetov za ukrep KOPOP v letu 2019 (KOPOP redno usposabljanje, 2019) Popularno

objavil v KOPOP 740 prenosov

Prenesi (pdf, 540 KB)

Gradivo za KOPOP 2019.pdf

KOPOP, redno usposabljanje, 2019

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Reja domačih živali in sobivanje z zvermi – Varovanje drobnice pred velikimi zvermi Popularno

objavil v KOPOP 1774 prenosov

Prenesi (pdf, 2.30 MB)

Varovanje-zivali-pred zvermi03082016.pdf

Reja domačih živali in sobivanje z zvermi – Varovanje drobnice pred velikimi zvermi

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Sadjarstvo (redno KOPOP usposabljanje 2018) Popularno

objavil v KOPOP 1032 prenosov

Prenesi (pdf, 25.38 MB)

07 KOPOP 2018 - sadjarstvo.pdf

redno KOPOP (Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila) usposabljanje 2018

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Slovenske avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali Popularno

objavil v KOPOP 36224 prenosov

Prenesi (pdf, 12.05 MB)

Slovenske_avtohtone_in_tradic_pasme_domacih_zivali.pdf

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf STELJNIKI Popularno

objavil v KOPOP 3739 prenosov

Vlažni travniki, kjer je intenzivna kmetijska raba težko izvedljiva, predstavljajo pomembno zatočišče številnim živalskim vrstam.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Steljniki 2019 Popularno

objavil v KOPOP 1685 prenosov

KOPOP

Kmetijsko okoljska podnebna plačila

operacija STE

1. prva posodobitev

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Tehnološka navodila za izvajanje operacije HMELJARSTVO - 1. posodobitev Popularno

objavil v KOPOP 1220 prenosov

Prenesi (pdf, 4.44 MB)

TN_HML_2017_KONCNA_za_objavo.pdf

Tehnološka navodila za izvajanje operacije HMELJARSTVO v okviru ukrepa Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila za obdobje 2014-2020, KOPOP, PRP 2014-2020

 

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Tehnološka navodila za izvajanje operacije Poljedelstvo in zelenjadarstvo - 2. posodobitev Popularno

objavil v KOPOP 5340 prenosov

Prenesi (pdf, 8.30 MB)

TN_POZ_2_dopolnitev_2017_KON.pdf

TEHNOLOŠKA navodila za izvajanje operacije Poljedelstvo in zelenjadarstvo v
okviru ukrepa Kmetijsko–okoljska–podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

KOPOP

M10

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Tehnološka navodila za izvajanje operacije Sadjarstvo v okviru ukrepa KOPOP - 2. posodobitev Popularno

objavil v KOPOP 3337 prenosov

Prenesi (pdf, 5.10 MB)

TN_SAD_2_dopolnitev_2017_KON.pdf

Tehnološka navodila za izvajanje operacije Sadjarstvo v okviru ukrepa Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (2. posodobitev) 2017

Kmetijsko okoljska podnebna plačila

KOPOP

M10

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Tehnološka navodila za izvajanje operacije Trajno travinje I in Trajno travinje II - 2. posodobitev Popularno

objavil v KOPOP 2139 prenosov

Prenesi (pdf, 3.52 MB)

TN_TRZ_I_II_2_dopolnitev_2017_KON.pdf

Tehnološka navodila za izvajanje operacije Trajno travinje I in Trajno travinje II v
okviru ukrepa Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja.

KOPOP

M10

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Tehnološka navodila za izvajanje operacije Vinogradništvo - 2. posodobitev Popularno

objavil v KOPOP 3093 prenosov

Prenesi (pdf, 5.65 MB)

TN_VIN_2_dopolnitev_2017_KON.pdf

Tehnološka navodila za izvajanje operacije Vinogradništvo v okviru ukrepa Kmetijsko-okoljska-
podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-
2020

KOPOP

M10

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Tehnološka navodila za izvajanje operacije Vodni viri - 2. posodobitev Popularno

objavil v KOPOP 1772 prenosov

Prenesi (pdf, 23.69 MB)

TN_VOD_2_dopolnitev_2017_KON.pdf

Tehnološka navodila za izvajanje operacije Vodni viri v okviru ukrepa Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (2. posodobitev) 2017

KOPOP

TN

M10

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf TRAVIŠČNI HABITATI METULJEV Popularno

objavil v KOPOP 4774 prenosov

Metulji mravljiščarji so zelo redki in ogroženi, njihov razvojni krog pa je zelo zanimiv in poseben.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Traviščni habitati metuljev 2019 Popularno

objavil v KOPOP 1945 prenosov

KOPOP

Kmetijsko okoljska podnebna plačila

operacija MET

prva posodobitev

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Travništvo (redno KOPOP usposabljanje 2018) Popularno

objavil v KOPOP 881 prenosov

Prenesi (pdf, 15.30 MB)

05 KOPOP 2018-Travništvo.pdf

redno KOPOP (Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila) usposabljanje 2018

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Upravljanje s travišči in problematika invazivk v kmetijstvu Popularno

objavil v KOPOP 2205 prenosov

Prenesi (pdf, 11.02 MB)

05_Invazivke v kmetijstvu - Jure Čuš.pdf

Upravljanje s travišči in Problematika invazivk v kmetijstvu

Predhodno usposabljanje za potrebe vključitve v ukrep KOPOP 2018

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Usposabljanje kmetov za ukrep Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (KOPOP) v letu 2015 Popularno

objavil v KOPOP 2630 prenosov

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Usposabljanje kmetov za ukrep KOPOP (KOPOP redno usposabljanje, 2019) Popularno

objavil v KOPOP 712 prenosov

Prenesi (pdf, 929 KB)

Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP 2019.pdf

KOPOP, redno usposabljanje, 2019

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Varovanje drobnice pred velikimi zvermi, 1. posodobitev, 2020 Popularno

objavil v KOPOP 2126 prenosov

Prenesi (pdf, 9.13 MB)

Varovanje drobnice pred velikimi zvermi - spletna-popr-cip - 16-02-2021.pdf

Reja domačih živali in sobivanje z zvermi, Zavod za gozdove Slovenije, ZGS, KOPOP

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Varovanje voda in ukrep KOPOP Popularno

objavil v KOPOP 2092 prenosov

Prenesi (pdf, 2.87 MB)

06_Varovanje voda in ukrep KOPOP.pdf

Varovanje voda in ukrep KOPOP

Predhodno usposabljanje KOPOP 2018

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Varovanje voda in ukrep KOPOP (Usposabljanje DŽ drobnica 2018) Popularno

objavil v KOPOP 990 prenosov

Prenesi (pdf, 2.87 MB)

Varovanje voda in ukrep KOPOP.pdf

predhodno usposabljanje KOPOP 2019

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Varovanje voda, Urška Bremec, Tanja Mohorko, KOPOP, 2020 Popularno

objavil v KOPOP 737 prenosov

Prenesi (pdf, 2.69 MB)

Varovanje voda, Urška Bremec, Tanja Mohorko, KOPOP, 2020.pdf

Varovanje voda in ukrep KOPOP, Urška Bremec, Direkcija Republike Slovenije za vode - Oddelek za varstvo in rabo voda, dr. Tanja Mohorko, Ministrstvo za okolje in prostor - Varstvo in raba voda ter javne službe, Predhodno usposabljanje KOPOP za leto 2020, M10, M1

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Vinogradništvo (redno KOPOP usposabljanje 2018) Popularno

objavil v KOPOP 1061 prenosov

Prenesi (pdf, 29.30 MB)

06 KOPOP 2018 vinogradništvo.pdf

redno KOPOP (Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila) usposabljanje 2018

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Vodenje evidenc in hramba dokazil pri ukrepu KOPOP Popularno

objavil v KOPOP 2342 prenosov

Prenesi (pdf, 871 KB)

02_Predstavitev Predhodno usposabljanje KOPOP 2018 - evidence in dokazila HAB.pdf

Vodenje evidenc in hramba dokazil pri ukrepu KOPOP

Predhodno uspoabljanje KOPOP 2018

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Vrtnarstvo (redno KOPOP usposabljanje 2018) Popularno

objavil v KOPOP 2764 prenosov

Prenesi (pdf, 9.72 MB)

03 KOPOP 2018-Vrtnarstvo.pdf

redno KOPOP (Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila) usposabljanje 2018

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Zatiranje ameriškega škržatka v okviru zahteve VIN_INSK - 2017 Popularno

objavil v KOPOP 2503 prenosov

Prenesi (pdf, 535 KB)

VIN_INSK_v1_14.6.2016.pdf

ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA (Scaphoideus titanus), KI JE PRENAŠALEC FITOPLAZME, POVZROČITELJICE ZLATE TRSNE RUMENICE (FITOPLAZMA Grapevine flavescence dorée), ZA POTREBE IZVAJANJA IZBIRNE ZAHTEVE »VIN_INSK: OPUSTITEV UPORABE INSEKTICIDOV« ZNOTRAJ OPERACIJE VINOGRADNIŠTVO V OKVIRU UKREPA KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE 

 

2016

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Zatiranje ameriškega škržatka za potrebe izvajanja ukrepa KOPOP - 2018 Popularno

objavil v KOPOP 964 prenosov

Prenesi (pdf, 696 KB)

VIN_INSK_2018_kon.pdf

2018

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih