Program podeželja

pdf Čebelarstvo (redno KOPOP usposabljanje 2018) Popularno

objavil v KOPOP 372 prenosov

Prenesi (pdf, 2.07 MB)

13 KOPOP 2018 Čebelarstvo.pdf

redno KOPOP (Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila) usposabljanje 2018

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Drobnica (redno KOPOP usposabljanje 2018) Popularno

objavil v KOPOP 398 prenosov

Prenesi (pdf, 1.74 MB)

11 KOPOP 2018 Drobnica.pdf

redno KOPOP (Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila) usposabljanje 2018

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

spreadsheet Evidence za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila in za namen ekološke pridelave ter predelave kmetijskih pridelkov in živil s primerom (posodobitev marec 2017) Popularno

objavil v KOPOP 3216 prenosov

Prenesi (xlsx, 241 KB)

Evidence_poenotene_KOPOP+EK_OBJAVLJENO_marec 2017.xlsx

KOPOP, evidence,

EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA NJIVSKE POVRŠINE
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA HMELJIŠČA
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA SADOVNJAKE
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA VINOGRADE
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA TRAJNO TRAVINJE IN PAŠNIKE
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA VISOKODEBELNE TRAVNIŠKE SADOVNJAKE
EVIDENCE ZA GNOJENJE IN UKREPE VARSTVA RASTLIN
Evidenca uporabe organskih in mineralnih gnojil
Evidenca o uporabi organskih in mineralnih gnojil – ZBIRNIK za vse površine kmetijskega
gospodarstva
Podatki o uporabi fitofarmacevtskih sredstev pri ukrepu KOPOP in postopku kontrole EK
Evidenca o uporabi fitofarmacevtskih sredstev na kmetijskem gospodarstvu – ZBIRNIK za vse
površine kmetijskega gospodarstvev

Poljedelstvo in zelenjadarstvo;

Hmeljarstvo;Sadjarstvo;Vinogradništvo;Trajno travinje I;Trajno travinje II;Posebni traviščni habitati;Traviščni habitati metuljev;Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov; Steljniki;Vodni viri;Ohranjanje habitatov strmih travnikov;Grbinasti travniki;Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri;Planinska paša;Visokodebelni travniški sadovnjaki;Ohranjanje mejic;Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje;Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

spreadsheet Evidence za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila s primerom (posodobitev marec 2017) Popularno

objavil v KOPOP 3801 prenos

Prenesi (xlsx, 258 KB)

Evidence_KOPOP_OBJAVLJENO_marec_2017.xlsx

KOPOP, evidence,

EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA NJIVSKE POVRŠINE
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA HMELJIŠČA
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA SADOVNJAKE
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA VINOGRADE
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA TRAJNO TRAVINJE IN PAŠNIKE
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA VISOKODEBELNE TRAVNIŠKE SADOVNJAKE
EVIDENCE ZA GNOJENJE IN UKREPE VARSTVA RASTLIN
Evidenca uporabe organskih in mineralnih gnojil
Evidenca o uporabi organskih in mineralnih gnojil – ZBIRNIK za vse površine kmetijskega
gospodarstva
Podatki o uporabi fitofarmacevtskih sredstev pri ukrepu KOPOP in postopku kontrole EK
Evidenca o uporabi fitofarmacevtskih sredstev na kmetijskem gospodarstvu – ZBIRNIK za vse
površine kmetijskega gospodarstvev

Poljedelstvo in zelenjadarstvo;

Hmeljarstvo;Sadjarstvo;Vinogradništvo;Trajno travinje I;Trajno travinje II;Posebni traviščni habitati;Traviščni habitati metuljev;Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov; Steljniki;Vodni viri;Ohranjanje habitatov strmih travnikov;Grbinasti travniki;Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri;Planinska paša;Visokodebelni travniški sadovnjaki;Ohranjanje mejic;Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje;Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi g

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Govedoreja (redno KOPOP usposabljanje 2018) Popularno

objavil v KOPOP 329 prenosov

Prenesi (pdf, 2.24 MB)

10 KOPOP 2018 Govedoreja.pdf

redno KOPOP (Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila) usposabljanje 2018

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov Popularno

objavil v KOPOP 3254 prenosov

Prenesi (pdf, 443 KB)

Habitati ptic vlaznih ekstenzivnih travnikov.pdf

Kosec je travniška ptica, ki gnezdi na tleh. Njegov življenjski prostor so pozno košeni travniki z visoko travo, kjer ob nevarnosti najde varno zatočišče.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov 2019 Popularno

objavil v KOPOP 532 prenosov

KOPOP

Kmetijsko okoljska podnebna plačila

operacija VTR

1. prva posodobitev

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Hmeljarstvo (redno KOPOP usposabljanje 2018) Popularno

objavil v KOPOP 166 prenosov

Prenesi (pdf, 16.57 MB)

04 KOPOP 2018 - Hmeljarstvo.pdf

redno KOPOP (Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila) usposabljanje 2018

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP (2017) Popularno

objavil v KOPOP 445 prenosov

Prenesi (pdf, 620 KB)

Predstavitev KOPOP - Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP 04 12 17 (1).pdf

Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP (2017)

Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP 2018 (redno KOPOP usposabljanje 2018) Popularno

objavil v KOPOP 465 prenosov

Prenesi (pdf, 11.45 MB)

01 Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP 2018.pdf

redno KOPOP (Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila) usposabljanje 2018

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Kmetijski vidik varstva narave: Invazivne rastline v kmetijstvu (dr. Klemen Eler, BF; Predhodno usposabljanje KOPOP 2019) Popularno

objavil v KOPOP 205 prenosov

Prenesi (pdf, 16.32 MB)

Kmetijski vidik varovanja naraveinvazivke v kmetijstvu.pdf

predhodno usposabljanje KOPOP 2019

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila 2015−2020 Popularno

objavil v KOPOP 12253 prenosov

Prenesi (pdf, 530 KB)

brosura_KOPOP_2015-2020_februar2015(2).pdf

Ukrep KOPOP je namenjen ohranjanju in spodbujanju nadstandardnih kmetijskih praks, ki predstavljajo višje zahteve od običajne kmetijske prakse.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Konjereja (redno KOPOP usposabljanje 2018) Popularno

objavil v KOPOP 275 prenosov

Prenesi (pdf, 5.53 MB)

12 KOPOP 2018 konjereja.pdf

redno KOPOP (Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila) usposabljanje 2018

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Naravni rezervat Iški morost Popularno

objavil v KOPOP 422 prenosov

Prenesi (pdf, 3.91 MB)

PRP_DOPPS_Naravni rezervat Iški morost.pdf

naravni rezervat, Iški morost, ptice, ogrožene vrste ptic, Ljubljansko barje, KOPOP, DOPPS

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Navodila za izvajanje operacije ohranjanje mejic v okviru Kmetijsko-okoljskih-podnebnih plačil (KOPOP), 2017 Popularno

objavil v KOPOP 1921 prenosov

Prenesi (pdf, 1.01 MB)

Navodila_mejice_23.2.2017.pdf

neposredna plačila

mejice

kmetijsko-okoljska-podnebna plačila

ukrep 10

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Navodila za odvzem vzorcev tal, namenjenih za kemijsko analizo Popularno

objavil v KOPOP 577 prenosov

Prenesi (pdf, 271 KB)

Navodila-odvzem-vzorcev-tal-analiza_2014-2020.pdf

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Navodila za vodenje enotnih predpisanih evidenc za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila in za namen ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov in živil s primerom (posodobitev marec 2017) Popularno

objavil v KOPOP 2908 prenosov

Prenesi (pdf, 2.41 MB)

Navodila_Evidence_poenotene_KOPOP+EK_OBJAVLJENO_marec_2017.pdf

KOPOP, EK, evidence,

EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA NJIVSKE POVRŠINE
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA HMELJIŠČA
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA SADOVNJAKE
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA VINOGRADE
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA TRAJNO TRAVINJE IN PAŠNIKE
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA VISOKODEBELNE TRAVNIŠKE SADOVNJAKE
EVIDENCE ZA GNOJENJE IN UKREPE VARSTVA RASTLIN
Evidenca uporabe organskih in mineralnih gnojil
Evidenca o uporabi organskih in mineralnih gnojil – ZBIRNIK za vse površine kmetijskega
gospodarstva
Podatki o uporabi fitofarmacevtskih sredstev pri ukrepu KOPOP in postopku kontrole EK
Evidenca o uporabi fitofarmacevtskih sredstev na kmetijskem gospodarstvu – ZBIRNIK za vse
površine kmetijskega gospodarstvev

Poljedelstvo in zelenjadarstvo;

Hmeljarstvo;Sadjarstvo;Vinogradništvo;Trajno travinje I;Trajno travinje II;Posebni traviščni habitati;Traviščni habitati metuljev;Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov; Steljniki;Vodni viri;Ohranjanje habitatov strmih travnikov;Grbinasti travniki;Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri;Planinska paša;Visokodebelni travniški sadovnjaki;Ohranjanje mejic;Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje;Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Navodila za vodenje predpisanih evidenc za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila s primerom (posodobitev marec 2017) Popularno

objavil v KOPOP 2189 prenosov

Prenesi (pdf, 2.10 MB)

Navodila _Evidence_KOPOP_OBJAVLJENO_marec_2017 (1).pdf

KOPOP, evidence

EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA NJIVSKE POVRŠINE
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA HMELJIŠČA
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA SADOVNJAKE
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA VINOGRADE
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA TRAJNO TRAVINJE IN PAŠNIKE
EVIDENCA O DELOVNIH OPRAVILIH ZA VISOKODEBELNE TRAVNIŠKE SADOVNJAKE
EVIDENCE ZA GNOJENJE IN UKREPE VARSTVA RASTLIN
Evidenca uporabe organskih in mineralnih gnojil
Evidenca o uporabi organskih in mineralnih gnojil – ZBIRNIK za vse površine kmetijskega
gospodarstva
Podatki o uporabi fitofarmacevtskih sredstev pri ukrepu KOPOP in postopku kontrole EK
Evidenca o uporabi fitofarmacevtskih sredstev na kmetijskem gospodarstvu – ZBIRNIK za vse
površine kmetijskega gospodarstvev

Poljedelstvo in zelenjadarstvo;

Hmeljarstvo;Sadjarstvo;Vinogradništvo;Trajno travinje I;Trajno travinje II;Posebni traviščni habitati;Traviščni habitati metuljev;Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov; Steljniki;Vodni viri;Ohranjanje habitatov strmih travnikov;Grbinasti travniki;Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri;Planinska paša;Visokodebelni travniški sadovnjaki;Ohranjanje mejic;Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje;Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Odvzem vzorcev tal za kemijsko analizo Popularno

objavil v KOPOP 675 prenosov

Prenesi (pdf, 1001 KB)

03_2018 KOPOP usposabljanje vzorčenje tal.pdf

Odvzem vzorcev tal za kemijsko analizo

Predhodno usposabljanje KOPOP 2018

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Odvzem vzorcev tal za kemijsko analizo (Janez Sušin, KIS; Predhodno usposabljanje KOPOP 2019) Popularno

objavil v KOPOP 255 prenosov

Prenesi (pdf, 1.28 MB)

2019 KOPOP usposabljanje vzorčenje tal.pdf

predhodno usposabljanje KOPOP 2019

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Ohranjanje narave v povezavi z ukrepom KOPOP (mag. Mateja Žvikart, ZRSVN; Predhodno usposabljanje KOPOP 2019) Popularno

objavil v KOPOP 252 prenosov

Prenesi (pdf, 3.88 MB)

Ohranjanje narave v povezavi z ukrepom KOPOP [Združljivostni način].pdf

predhodno usposabljanje KOPOP 2019

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Oljkarstvo (redno KOPOP usposabljanje 2018) Popularno

objavil v KOPOP 176 prenosov

Prenesi (pdf, 25.19 MB)

08 KOPOP 2018 oljkarstvo.pdf

redno KOPOP (Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila) usposabljanje 2018

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Poljedelstvo (redno KOPOP usposabljanje 2018) Popularno

objavil v KOPOP 606 prenosov

Prenesi (pdf, 19.48 MB)

02 KOPOP 2018-Poljedelstvo.pdf

redno KOPOP (Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila) usposabljanje 2018

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf POSEBNI TRAVIŠČNI HABITATI Popularno

objavil v KOPOP 3723 prenosov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podpira prizadevanja za ohranitev vrstno bogatih travnikov v Sloveniji. Operacija »Posebni traviščni habitati« je namenjena vzpodbujanju izvajanja prilagojene kmetijske prakse, ki poleg pridelave krme skrbi tudi za ohranjanje pozno košenih travnikov in na njih prisotnih ogroženih vrst.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Posebni traviščni habitati 2019 Popularno

objavil v KOPOP 783 prenosov

KOPOP

Kmetijsko okoljska podnebna plačila

operacija HAB

Prva posodobitev

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Prašičereja (redno KOPOP usposabljanje 2018) Popularno

objavil v KOPOP 170 prenosov

Prenesi (pdf, 4.21 MB)

09 KOPOP 2018 Prašičereja.pdf

redno KOPOP (Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila) usposabljanje 2018

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Predstavitev ukrepa KOPOP (Predhodno usposabljanje KOPOP 2019) Popularno

objavil v KOPOP 317 prenosov

Prenesi (pdf, 3.45 MB)

Predstavitev ukrepa KOPOP [Združljivostni način].pdf

predhodno usposabljanje KOPOP 2019

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Prispevek ukrepa KOPOP k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam (Predhodno usposabljanje KOPOP 2019) Popularno

objavil v KOPOP 219 prenosov

Prenesi (pdf, 3.80 MB)

KOPOP 2019 VERBIČ.pdf

predhodno usposabljanje KOPOP 2019

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Prispevek ukrepa KOPOP k blaženju podnebnih sprememb Popularno

objavil v KOPOP 577 prenosov

Prenesi (pdf, 2.64 MB)

07_KOPOP 2018 VERBIČ.pdf

Prispevek ukrepa KOPOP k blaženju podnebnih sprememb

Predhodno usposabljanje KOPOP 2018

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017 Popularno

objavil v KOPOP 621 prenosov

Prenesi (pdf, 165 KB)

02c GRADIVO KOPOP 2017.pdf

REDNO USPOSABLJANJE KMETOV ZA UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA (UKREP KOPOP) V LETU 2017

IZPOLNJEVANJE ZAHTEV PRI IZVAJANJU UKREPA KOPOP

KGZS

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017 - Hmeljarstvo Popularno

objavil v KOPOP 261 prenosov

Prenesi (pdf, 19.03 MB)

Predstavitev za izobrazevanje kmetov za KOPOP 2017 Hmeljarstvo 04 12 17 (1).pdf

USPOSABLJANJE KMETOV ZA UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKO-PODNEBNA PLAČILA V LETU 2017

Hmeljarstvo

KGZS

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017 - Poljedelstvo Popularno

objavil v KOPOP 361 prenosov

Prenesi (pdf, 12.57 MB)

Predstavitev za izobrazevanje kmetov za KOPOP 2017-Poljedelstvo_04 12 17 (1).pdf

USPOSABLJANJE KMETOV ZA UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKO-PODNEBNA PLAČILA V LETU 2017

Poljedelstvo

KGZS

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017 - Vrtnarstvo Popularno

objavil v KOPOP 451 prenosov

Prenesi (pdf, 11.14 MB)

Predstavitev za izobrazevanje kmetov za KOPOP 2017 -Vrtnarstvo 04 12 17 (1).pdf

USPOSABLJANJE KMETOV ZA UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKO-PODNEBNA PLAČILA V LETU 2017

Vrtnarstvo

KGZS

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017 - Čebelarstvo Popularno

objavil v KOPOP 293 prenosov

Prenesi (pdf, 4.84 MB)

Predstavitev za izobraževanje kmetov za KOPOP 2017 Čebelarstvo 04 12 17 (1) (1).pdf

Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017

Čebelarstvo

KGZS

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017 - Drobnica Popularno

objavil v KOPOP 1258 prenosov

Prenesi (pdf, 2.94 MB)

Predstavitev za izobraževanje kmetov za KOPOP 2017 Drobnica 04 12 17 (1).pdf

Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017

Drobnica

KGZS

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017 - Govedoreja Popularno

objavil v KOPOP 376 prenosov

Prenesi (pdf, 3.39 MB)

Predstavitev za izobraževanje kmetov za KOPOP 2017 Govedoreja 04 12 17 (1).pdf

Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017

Govedoreja

KGZS

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017 - Konjereja Popularno

objavil v KOPOP 424 prenosov

Prenesi (pdf, 3.74 MB)

Predstavitev za izobraževanje kmetov za KOPOP 2017 Konjereja 04 12 17 (1).pdf

Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017

Konjereja

KGZS

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017 - Oljkarstvo Popularno

objavil v KOPOP 610 prenosov

Prenesi (pdf, 13.02 MB)

Predstavitev za izobraževanje kmetov za KOPOP 2017 Oljkarstvo 04 12 17 (2).pdf

Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017

Oljkarstvo

KGZS

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017 - Prašičereja 04 12 17 Popularno

objavil v KOPOP 421 prenosov

Prenesi (pdf, 4.66 MB)

Predstavitev za izobraževanje kmetov za KOPOP 2017 Prašičereja 04 12 17.pdf

Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017

Prašičereja

KGZS

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017 - Sadjarstvo Popularno

objavil v KOPOP 549 prenosov

Prenesi (pdf, 9.62 MB)

Predstavitev za izobraževanje kmetov za KOPOP 2017 Sadjarstvo 04 12 17.pdf

Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017

Sadjarstvo

KGZS

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017 - Vinogradništvo Popularno

objavil v KOPOP 364 prenosov

Prenesi (pdf, 4.85 MB)

Predstavitev za izobrazevanje kmetov za KOPOP 2017-Vinogradništvo 04 12 17 (1).pdf

Redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila v letu 2017

Vinogradništvo

KGZS

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Reja domačih živali in sobivanje z zvermi – Varovanje drobnice pred velikimi zvermi Popularno

objavil v KOPOP 779 prenosov

Prenesi (pdf, 2.30 MB)

Varovanje-zivali-pred zvermi03082016.pdf

Reja domačih živali in sobivanje z zvermi – Varovanje drobnice pred velikimi zvermi

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Sadjarstvo (redno KOPOP usposabljanje 2018) Popularno

objavil v KOPOP 194 prenosov

Prenesi (pdf, 25.38 MB)

07 KOPOP 2018 - sadjarstvo.pdf

redno KOPOP (Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila) usposabljanje 2018

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Slovenske avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali Popularno

objavil v KOPOP 22700 prenosov

Prenesi (pdf, 12.05 MB)

Slovenske_avtohtone_in_tradic_pasme_domacih_zivali.pdf

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf STELJNIKI Popularno

objavil v KOPOP 2828 prenosov

Vlažni travniki, kjer je intenzivna kmetijska raba težko izvedljiva, predstavljajo pomembno zatočišče številnim živalskim vrstam.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Steljniki 2019 Popularno

objavil v KOPOP 493 prenosov

KOPOP

Kmetijsko okoljska podnebna plačila

operacija STE

1. prva posodobitev

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Tehnološka navodila za izvajanje operacije HMELJARSTVO - 1. posodobitev Popularno

objavil v KOPOP 635 prenosov

Prenesi (pdf, 4.44 MB)

TN_HML_2017_KONCNA_za_objavo.pdf

Tehnološka navodila za izvajanje operacije HMELJARSTVO v okviru ukrepa Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila za obdobje 2014-2020, KOPOP, PRP 2014-2020

 

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Tehnološka navodila za izvajanje operacije Poljedelstvo in zelenjadarstvo - 2. posodobitev Popularno

objavil v KOPOP 2575 prenosov

Prenesi (pdf, 8.30 MB)

TN_POZ_2_dopolnitev_2017_KON.pdf

TEHNOLOŠKA navodila za izvajanje operacije Poljedelstvo in zelenjadarstvo v
okviru ukrepa Kmetijsko–okoljska–podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

KOPOP

M10

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Tehnološka navodila za izvajanje operacije Sadjarstvo v okviru ukrepa KOPOP - 2. posodobitev Popularno

objavil v KOPOP 1766 prenosov

Prenesi (pdf, 5.10 MB)

TN_SAD_2_dopolnitev_2017_KON.pdf

Tehnološka navodila za izvajanje operacije Sadjarstvo v okviru ukrepa Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (2. posodobitev) 2017

Kmetijsko okoljska podnebna plačila

KOPOP

M10

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Tehnološka navodila za izvajanje operacije Trajno travinje I in Trajno travinje II - 2. posodobitev Popularno

objavil v KOPOP 1206 prenosov

Prenesi (pdf, 3.52 MB)

TN_TRZ_I_II_2_dopolnitev_2017_KON.pdf

Tehnološka navodila za izvajanje operacije Trajno travinje I in Trajno travinje II v
okviru ukrepa Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja.

KOPOP

M10

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Tehnološka navodila za izvajanje operacije Vinogradništvo - 2. posodobitev Popularno

objavil v KOPOP 1703 prenosov

Prenesi (pdf, 5.65 MB)

TN_VIN_2_dopolnitev_2017_KON.pdf

Tehnološka navodila za izvajanje operacije Vinogradništvo v okviru ukrepa Kmetijsko-okoljska-
podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-
2020

KOPOP

M10

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Tehnološka navodila za izvajanje operacije Vodni viri - 2. posodobitev Popularno

objavil v KOPOP 982 prenosov

Prenesi (pdf, 23.69 MB)

TN_VOD_2_dopolnitev_2017_KON.pdf

Tehnološka navodila za izvajanje operacije Vodni viri v okviru ukrepa Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (2. posodobitev) 2017

KOPOP

TN

M10

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf TRAVIŠČNI HABITATI METULJEV Popularno

objavil v KOPOP 3697 prenosov

Metulji mravljiščarji so zelo redki in ogroženi, njihov razvojni krog pa je zelo zanimiv in poseben.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Traviščni habitati metuljev 2019 Popularno

objavil v KOPOP 524 prenosov

KOPOP

Kmetijsko okoljska podnebna plačila

operacija MET

prva posodobitev

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Travništvo (redno KOPOP usposabljanje 2018) Popularno

objavil v KOPOP 185 prenosov

Prenesi (pdf, 15.30 MB)

05 KOPOP 2018-Travništvo.pdf

redno KOPOP (Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila) usposabljanje 2018

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Upravljanje s travišči in problematika invazivk v kmetijstvu Popularno

objavil v KOPOP 854 prenosov

Prenesi (pdf, 11.02 MB)

05_Invazivke v kmetijstvu - Jure Čuš.pdf

Upravljanje s travišči in Problematika invazivk v kmetijstvu

Predhodno usposabljanje za potrebe vključitve v ukrep KOPOP 2018

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Usposabljanje kmetov za ukrep Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (KOPOP) v letu 2015 Popularno

objavil v KOPOP 2053 prenosov

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Varovanje voda in ukrep KOPOP Popularno

objavil v KOPOP 650 prenosov

Prenesi (pdf, 2.87 MB)

06_Varovanje voda in ukrep KOPOP.pdf

Varovanje voda in ukrep KOPOP

Predhodno usposabljanje KOPOP 2018

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Varovanje voda in ukrep KOPOP (Usposabljanje DŽ drobnica 2018) Popularno

objavil v KOPOP 194 prenosov

Prenesi (pdf, 2.87 MB)

Varovanje voda in ukrep KOPOP.pdf

predhodno usposabljanje KOPOP 2019

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Vinogradništvo (redno KOPOP usposabljanje 2018) Popularno

objavil v KOPOP 169 prenosov

Prenesi (pdf, 29.30 MB)

06 KOPOP 2018 vinogradništvo.pdf

redno KOPOP (Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila) usposabljanje 2018

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Vodenje evidenc in hramba dokazil pri ukrepu KOPOP Popularno

objavil v KOPOP 1112 prenosov

Prenesi (pdf, 871 KB)

02_Predstavitev Predhodno usposabljanje KOPOP 2018 - evidence in dokazila HAB.pdf

Vodenje evidenc in hramba dokazil pri ukrepu KOPOP

Predhodno uspoabljanje KOPOP 2018

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Vrtnarstvo (redno KOPOP usposabljanje 2018) Popularno

objavil v KOPOP 263 prenosov

Prenesi (pdf, 9.72 MB)

03 KOPOP 2018-Vrtnarstvo.pdf

redno KOPOP (Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila) usposabljanje 2018

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Zatiranje ameriškega škržatka v okviru zahteve VIN_INSK - 2017 Popularno

objavil v KOPOP 1527 prenosov

Prenesi (pdf, 535 KB)

VIN_INSK_v1_14.6.2016.pdf

ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA (Scaphoideus titanus), KI JE PRENAŠALEC FITOPLAZME, POVZROČITELJICE ZLATE TRSNE RUMENICE (FITOPLAZMA Grapevine flavescence dorée), ZA POTREBE IZVAJANJA IZBIRNE ZAHTEVE »VIN_INSK: OPUSTITEV UPORABE INSEKTICIDOV« ZNOTRAJ OPERACIJE VINOGRADNIŠTVO V OKVIRU UKREPA KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE 

 

2016

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

pdf Zatiranje ameriškega škržatka za potrebe izvajanja ukrepa KOPOP - 2018 Popularno

objavil v KOPOP 314 prenosov

Prenesi (pdf, 696 KB)

VIN_INSK_2018_kon.pdf

2018

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih