Program podeželja

M1.2

Cilj

Omogočiti pridobitev dodatnih teoretičnih in praktičnih znanj osebam, dejavnim v kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju (npr. kmetom, ekološkim kmetom, lastnikom gozdov). Udeležba na usposabljanjih je za udeležence brezplačna.

 

Upravičenci

Subjekti, ki izvajajo demonstracijske projekte.

Ciljna skupina so subjekti, dejavni v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju. 

 

Opis

Podukrep je namenjen praktičnemu usposabljanju, ki temelji na prikazu uporabe mehanizacije, postopkov, tehnologij, strojev in praks. Vsebine teh projektov bodo s praktičnimi prikazi prispevale k višji ravni znanja zlasti na tehnološkem, gospodarskem in okoljskem področju.

 

Vrsta podpore

nepovratna finančna pomoč

 

Višina podpore

Stopnja javne podpore je 100 % upravičenih stroškov.

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno 8. spremembo PRP - julij 2020)

 

Gradiva iz usposabljanj so na voljo v knjižnici.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

M1 - Aktualno

NOVO! 31. 3. 2021 - Gradiva za predhodno usposabljanje KOPOP za leto 2021

25. 5. 2020 - Gradiva za predhodno usposabljanje KOPOP za leto 2020 (v pripravi) 

12. 5. 2020 - Vabilo na na predhodno usposabljanje za vstop v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila za leto 2020

25. 10. 2018 - Nova gradiva v knjižnici iz obveznih usposabljanj 2018 za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

4. 5. 2018 - Nova gradiva v knjižnici iz predhodnih usposabljanj za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP)

- v Knjižnici so številna gradiva na temo usposabljanj na naslednjih področjih: gozdarstva za varno delo v gozdu iz PRP 2014-2020 (za prikaz gradiva v iskalno okno vnesite: "Varno delo"), za ukrep Dobrobit živali iz PRP 2014–2020 (za prikaz gradiva v iskalno okno vnesite: "Dobrobit živali" ali "DŽ drobnica" ali "DŽ govedo" ali "DŽ prašiči"), za ukrep Ekološko kmetovanje iz PRP 2014–2020 (za prikaz gradiva v iskalno okno vnesite: "Ekološko kmetovanje" ali "EK"), za ukrep KOPOP (za prikaz gradiva v iskalno okno vnesite iskano ključno besedo: "redno KOPOP" ali "kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila" ali "čebelarstvo" ali "Sadjarstvo" ali "Oljkarstvo" ali "Konjereja" ali "Govedoreja" ali "Drobnica" ali "Vinogradništvo" ali "Travništvo" ali "Poljedelstvo" ali "Vrtnarstvo" ali "Hmeljarstvo" ali "Odvzem vzorcev tal") ter za podukrep M6.1 (za prikaz gradiva v iskalno okno vnesite: "mladi kmet" ali "M6.1") 

Uredba o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

ARHIV AKTUALNIH NOVIC...