Program podeželja

Spodaj predstavljeni primeri projektov prikazujejo, kako Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) deluje v praksi in kakšni so konkretni rezultati izvajanja Programa razvoja podeželja v obdobju 2007–2013 in 2014-2020. Predstavljeni primeri naj bodo tudi vir motivacije in navdiha za bodoče nosilce naložb oz. upravičencev do sofinanciranih aktivnosti Programa razvoja podeželja.

Zadetki iskanja
Posodobitev kmetije z dopolnilno turistično dejavnostjo Puhan Povzetek vsebine projekta Kmetija Puhan je pridobila sredstva, namenjena diverzifikaciji v nekmetijske dejavnosti. Kulinarična ponudba kmetije temelji na kulinarični dediščini Prekmurja. Kmetija je…
Kmetijsko okoljski podukrepi na Kmetiji Gramc Povzetek vsebine projekta Kmetovanje na območjih z omejenimi možnostmi zaradi težjih naravnih danosti kmetiji Gramc neomogoča intenzivne kmetijske pridelave, zato so se pred leti…
Ohranjanje kmetijske proizvodnje na hribovsko gorskem območju družina Srebrnik Povzetek vsebine projekta Kmetija se je vključila v ukrepe 2. osi ohranjanje okolja in podeželja z namenom ohranjanja kmetijske proizvodnje. Pridobljena…
Ekološki sadovnjak družine Rovšnik Naprava ekološkega sadovnjaka z mrežo proti toči in kapljičnim namakanjem ter nakup okopalnika Povzetek vsebine projekta Predmet naložbe je prestrukturiranje 2,61 ha nasada jablan. Celoten sadovnjak…