Program podeželja

INFO točke so naslovi, kjer lahko dobite informacije o možnostih koriščenja sredstev iz PRP 2014–2020.

Informacije o koriščenju sredstev iz drugih virov evropske kohezijske politike in mednarodnih finančnih mehanizmov (Norveški finančni mehanizem, EGP, Švicarski prispevek) pa lahko dobite v okviru Fine EU točke - financiranje, EU sredstva, podpora.

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

LOGO MKGP SLO Q

MKGP zagotavlja splošne informacije o ukrepih PRP 2014–2020 ter temeljne informacije o ukrepu 19 – Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER.

Dunajska 22, 1000 Ljubljana

Kontaktni obrazec

 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

arkstrp

ARSKTRP nudi zainteresiranim podrobne informacije o vseh ukrepih (namen, vsebina, upravičene aktivnosti in stroški, merila za izbor in posebnosti posameznih ukrepov), pogojih javnih razpisov in razpisni dokumentaciji ter načinu pridobivanja sredstev (postopki).

Dunajska 160, 1000 Ljubljana

www.arsktrp.gov.si

T: 01/58-07-792

E: aktrp@gov.si

 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

kmetijskogozdarskazbornica

KGZS nudi informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju in izvajanju ukrepov PRP 2014-2020. KGZS je tudi nosilec izobraževanja za tiste upravičence, pri katerih je pogoj za pridobitev PRP sredstev obvezno izobraževanje (redno letno usposabljanje, ki se nanaša na kmetijsko-okoljsko-podnebne vsebine in ekološko kmetovanje).

www.kgzs.si

1) Info točke za investicijske razpise v kmetijstvu in gozdarstvu iz naslova PRP 2014-2020

Naziv zavoda Kontaktna oseba Telefon Elektronski naslov

KGZS - Zavod Ljubljana, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

Špela Drnovšek 01 513 07 16 spela.drnovsek@lj.kgzs.si
KGZS - Zavod Ljubljana, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana Valentina Šajn 01 513 07 16 valentina.sajn@lj.kgzs.si
KGZS - Zavod Kranj, Iva Slavca 1, 4000 Kranj Blaška Bošnar 04 280 46 33 blaska.boznar@kr.kgzs.si
KGZS - Zavod Ptuj, Ormoška c. 28, 2250 Ptuj Felicita Domiter 02 749 36 39   felicita.domiter@kgz-ptuj.si
KGZS - Zavod Murska Sobota, Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Simon Seči 02 539 14 42 simon.seci@kgzs-ms.si
KGZS - Zavod Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor Simona Hauptman 02 228 49 53 simona.hauptman@kmetijski-zavod.si
KGZS - Zavod Novo mesto, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto Zdenka Kramar 07 373 05 74 zdenka.kramar@kgzs-zavodnm.si
KGZS - Zavod Celje, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje Mojca Krivec 03 490 75 86 mojca.krivec@ce.kgzs.si
KGZS - Zavod Celje, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje Darja Jeriček 02 824 69 23 darja.jericek@ce.kgzs.si
KGZS - Zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica Michaela Vidič 05 335 12 12   michaela.vidic@go.kgzs.si
KGZS - Zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica Darja Zadnik 05 726 58 17 darja.zadnik@go.kgzs.si

 

 2) Info točke za razpise v gozdarstvu iz naslova PRP 2014-2020

Naziv zavoda Kontaktna oseba Telefon Elektronski naslov

KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

Andrej Andoljšek 01 513 66 30 andrej.andoljsek@kgzs.si
KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana Mihael Koprivnikar 01 513 67 02 miha.koprivnikar@kgzs.si
KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana Egon Rebec 01 513 66 31 egon.rebec@kgzs.si

 

3) Info točke za razpise Ukrepa  M3 - Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila:

Naziv zavoda Kontaktna oseba Telefon Elektronski naslov

KGZS Zavod Kranj, Enota Radovljica, Rožna dolina 50, 4248 Lesce

Erika Boltar 04 535 36 29 erika.boltar@kr.kgzs.si
KGZS - Zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

Michaela Vidič

Srečko Horvat

05 335 12 12 michaela.vidic@go.kgzs.si
KGZS Zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica Darja Zadnik 05 726 58 17 darja.zadnik@go.kgzs.si
KGZS Zavod Ljubljana, Škrabčev trg 19, 1310 Ribnica Vladka Turk Mate 01 837 32 54 vladka.turk-mate@lj.kgzs.si
KGZS Zavod Novo mesto, Izpostava Črnomelj - Metlika, Kolodvorska cesta 34, 8340 Črnomelj

Andreja Absec

Ana Nuša Kunej

07 30 56 210 andreja.absec@kgzs-zavodnm.si
KGZS Zavod Celje, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje Polona Starc 03 490 75 88 polona.starc@ce.kgzs.si
KGZS Zavod Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor Martina Gomzi 02 228 46 19 martina.gomzi@kmetijski-zavod.si
KGZS Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj Slavica Strelec 02 749 36 45 slavica.strelec@kgz-ptuj.si
KGZS Zavod Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

Robert Jelen

02 539 14 42 r.jelen@gov.si

Centralna JKSS

KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana


Gabrijela Salobir

Anton Jagodic

(01) 513 66 34 gabrijela.salobir@kgzs.si

 

4) Koordinator specialistov za razvoj podeželja v okviru KGZS: Barbara Trunkelj, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana, T:  (01) 513 66 64, barbara.trunkelj@kgzs.si.

 

Zavod za gozdove Slovenije

zavodzagozdove

Na centralni enoti (CE) in območnih enotah (OE) Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) so na voljo podrobnejše informacije o možnosti PRP 2014–2020, ki jih nudi na področju gozdarstva.

www.zgs.si

 

Območna enota Kontaktna oseba Elektronski naslov Telefon

Tolmin, 05/38-01-240

Vladimir Košič

Kontaktni obrazec vlado.kosic@zgs.si

05/38-01-240
041/657-073
Bled, 04/57-50-300 Bojan Bajželj

bojan.bajzelj@zgs.si

04/57-50-317
041/657-102
Kranj, 04/20-24-200 Franček Kolbl

francek.kolbl@zgs.si

04/20-24-212
041/789-272
Ljubljana, 01/24-10-600 Viktor Miklavčič

viktor.miklavcic@zgs.si

01/24-10-628
041/657-228
Postojna, 05/70-00-610 Adolf Trebec

adolf.trebec@zgs.si

05/700-06-11
041/657-306
Kočevje, 01/89-55-276 Roman Križman

roman.krizman@zgs.si

01/89-50-458
041/657-398
Novo mesto, 07/39-42-550 Marjan Kumelj

marjan.kumelj@zgs.si

07/39-42-573
041/657-496
Brežice, 07/49-91-600 mag. Boris Papac

boris.papac@zgs.si

07/49-91-600
041/657-552
Celje, 03/42-55-180 Jože Zupančič

joze.zupancic@zgs.si

03/57-25-707
041/657-586
Nazarje, 03/83-93-770 mag. Tomaž Gerl

tomaz.gerl@zgs.si

03/83-93-773
041/657 626
Slovenj Gradec, 02/88-39-220 Hinko Andrejc

hinko.andrejc@zgs.si

02/88-39-222
041/657-675
Maribor, 02/23-41-615 Darko Pristovnik

darko.pristovnik@zgs.si

02/23-41-619
041/657-789
Murska Sobota, 02/53-49-500 Štefan Kovač

stefan.kovac@zgs.si

02/53-49-501
041/688-393
Sežana, 05/70-74-400 Andrej Zadnik

andrej.zadnik@zgs.si

05/70-74-403
041/657-903
Centralna enota, 01/47-00-050

Marijana Minić

Andrej Kermavnar

marijana.minic@zgs.si

 andrej.kermavnar@zgs.si

01/470-00-89, 041/657-622
 01/470-00-50, 041/731-992

 

 

Zavod za varstvo narave Republike Slovenije

Logo ZRSVN 2991

ZVNRS nudi informacije v povezavi z ukrepi PRP 2014–2020 na področju varstva okolja in prilagajanja na podnebne spremembe.

Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana

www.zrsvn.si

T: 01/23-09-500

E: zrsvn.oe@zrsvn.si

 

Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

GZS zkzp logo

Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS nudi informacije v povezavi z ukrepi PRP 2014-2020 za kmetijska in živilska podjetja.

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana

www.gzs.si/zbornica_kmetijskih_in_zivilskih_podjetij

T: 01/58-98-294

E: zivilska.ind@gzs.si

Kontaktna oseba: Nina Barbara Križnik, nina.kriznik@gzs.si, 01/58-98-293.

 

Zveza slovenske podeželske mladine

ZSPM Logo

ZSPM nudi informacije v povezavi z ukrepi PRP 2014–2020 na področju mladih in mladih prevzemnikov kmetij.

Celovška cesta 43, 1000 Ljubljana

www.zspm.si

Kontakt: info@zspm.si, 00386 (0)41 664 017

 

Zadružna zveza Slovenije

ZZS logo

ZZS nudi informacije v povezavi z ukrepi PRP 2014–2020 na področju zadružništva.

Miklošičeva 4/1, 1000 Ljubljana

T: 01/24-41-360

E: info@zzs.si

Kontaktna oseba: Alenka Marjetič Žnider, alenka.marjetic.znider@zzs.si, 01/24-41-364

 

Sindikat kmetov Slovenije

SKS logo

SKS nudi splošno informiranje o ukrepih PRP 2014–2020.

Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

www.sks.si

T: 01/51-41-704
E: sindikat.kmetov.slovenije@gmail.com

Kontaktna oseba: Marija Jemec, sindikat.kmetov.slovenije@gmail.com

 

Društvo za razvoj slovenskega podeželja Slovenije

DRSP logo

DRSP nudi informacije o ukrepu 19 – Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER in CLLD.

Slavina 31, 6258 Prestranek, Slovenija

www.drustvo-podezelje.si

T: 031/339-789, 05/71-12-335

E: info@drustvo-podezelje.si

Kontaktna oseba: Vesna Erhart, vesna.erhart@ekometer.si, 041/745-184

 

Čebelarska zveza Slovenije

Logo ČZS

Čebelarska zveza Slovenije, Brdo 8, 1225 Lukovica

http://www.czs.si

Kontaktna oseba: Nataša Klemenčič Štrukelj, e-naslov: natasa.strukelj@czs.si , tel: 01/729 61 04, 040 436 518

 

Valentina Šajn

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih