Program podeželja

Podpora za mladega prevzemnika - kmetija Pr'Benk, Cerklje na Gorenjskem

Kmetija Pr'Benk je našla vir preživetja in napredka ob prostorski omejenosti tako kmetijskih površin, kot površin za gospodarska poslopja, v nenehnem višanju dodane vrednosti njihovih proizvodov. Gre za kmetijo s pridelavo kravjega in kozjega mleka, ki ga predeluje v skuto in jogurte (tudi z sadnimi dodatki), kislo smetano in maslo ter en del kot sveže mleko. Svoje izdelke pa prodajajo na domu, tržnicah in v zadružnih trgovinah – skupaj kar na 25 mestih. Poleg visoke dodane vrednosti mleku dajejo tudi velik poudarek pridelavi kvalitetne krme in izboljšavam na področju krme za čim večji pridelek mleka. V zadnjih nekaj letih je Kmetija Pr’Benk svojo proizvodnjo potrojila in danes že nudi dve delovni mesti.

‟Najbolj pomembno nama z ženo Evo je, da bi čim več lastnih proizvodov prodala končnim kupcem in s kar najširšim naborom različnih mlečnih produktov. Zato sva se odločila tudi za rejo koz, proizvajamo kozje mleko, jogurte in sir. Cilj nama je bil na majhni kmetiji zagotoviti najmanj dve delovni mesti in pogoje, da si ustvariva lastno družino, ki bo imela dolgoročno zagotovljeno preskrbljenost v vseh pogledih – socialni in materialni varnosti. Obdelujeva 15 ha zemlje. Proizvodom pa želiva dodati kar najvišjo dodano vrednost – kar je glede na omejene količine obdelovalnih površin pravzaprav edina možnost, da uresničiva zastavljene cilje.‟ (Matjaž Porovne)

 

Ozadje

Včasih sta kmetijo Pr’Benk imela moja starša, ki sta jo obdelovala poleg redne službe. Kmetija je bila manjša, a je kljub temu imela tudi nekaj lastne predelave, ki pa je zamrla. Ko pa sem jaz dopolnil 18 let je prišla pobuda (leta 2011), da kmetijo oživimo, odpremo dopolnilno dejavnost in začnemo s posodabljanjem. Možnosti so bile, sicer težke, a volje nama z ženo Evo ne manjka. Začeli smo povečevati površine (z nakupi in najemi), povečevati številčnost črede, izboljševati strojno opremljenost, posodabljati gospodarska poslopja,... V letu 2011 smo tudi ponovno pričeli s predelavo, poiskali smo nekaj okoliških trgovin, okrog pet, v katerih smo prodajali naše izdelke. Dokupili smo čredo koz in dodatnih 15 krav ter s tem razširili ponudbo naših izdelkov. V letu 2017 pa sem kmetijo tudi uradno prevzel jaz kot mladi prevzemnik in ob tem pripravil tudi poslovni načrt za dodatno posodabljanje kmetije. Pokazala se je potreba po močnejšem in hitrejšem traktorju ter po novejši opremi za predelavo mleka.

 

Cilji

Vsekakor je prvi cilj zagotovitev dveh delovnih mest in optimizacija proizvodnje v okviru možnosti, ki nam jih narekujeta prostor in okolje. Imamo 20 do 25 krav molznic in 10 do 15 mladih govedi ter 30 mlečnih koz in nekaj mladih. Krmo pridelujemo na 15 hektarjih obdelovalnih površin (travnikov in njiv s koruzo ter ječmenom). Žal v tem prostoru nimamo pogojev za pašo. Naša želja je, da si na robu vasi, tu smo namreč s prostorom zelo omejeni, izgradimo nov hlev tipa proste reje. Povečevanje črede bi bilo v tem primeru možno do največ 40 molznic – glede na praktično nedostopnost novih obdelovalnih površin ter s tem onemogočeno večje povečevanje črede imamo edino možnost v tem, da pridelkom dodamo čim višjo dodano vrednost in da vse procese pridelave in predelave maksimalno optimiziramo. V prihodnje pa nam je cilj vse pridelane količine mleka predelati v izdelke s kar najvišjo dodano vrednostjo.

 

Glavne aktivnosti

Ko sva z ženo Evo prejela pozitiven odgovor na mojo vlogo za mladega prevzemnika sva se odločila za nabavo novega traktorja in česala. Izven tega projekta pa sva v letu 2017 in 2018 s prihranki dokupila še nov pasterizator, uredila hladilnico, kupila dostavni avtomobil-hladilnik za dostavo naših izdelkov kupcem. Dokupila sva tudi rabljen krmilni voz, nakladalko za seno in plug za oranje. 

Zaradi razdrobljenosti obdelovalnih površin in njihove dokaj velike medsebojne oddaljenosti se je pokazala potreba po močnem traktorju tako da lahko poganja čim več različnih priključkov, ki imajo tudi večjo delovno učinkovitost. Hkrati pa mora biti tudi hiter v javnem prometu, ker uporabljamo javne ceste. Gnojevko vozimo tudi na 7 kilometrov oddaljene površine. Zaradi veliko večje učinkovitosti samega traktorja in priključnih strojev vsa dela opravimo bistveno hitreje, učinkoviteje, kvalitetnejše in seveda z manjšo količino transportnih poti.

S posodobitvijo predelave pa smo povečali lastno predelavo mleka – dnevno namolzemo okrog 400 litrov kravjega in 30 litrov kozjega mleka. Od tega kozje mleko v celoti predelamo sami in ravno tako polovico kravjega, polovico kravjega (cca 200 litrov dnevno) pa oddamo Kmetijski zadrugi Cerklje.

Rezultati/koristi

-    Ekonomski:

Nakup traktorja je bil potreben in danes nam ni potrebno več najemati strojnih uslug, temveč jih lahko nudimo celo drugim. Dosegli smo solidno tehnično opremljenost kmetije. Ob ustreznejši tehnični opremljenosti smo povečali lastno predelavo mleka za okoli 30%. V letu 2017 smo vstopili tudi v Shemo izbrane kakovosti za mleko.

-    Okoljski:

Glede na to, da z novim traktorjem in njegovimi priključnimi stroji lahko vsa dela opravimo hitreje in z manj posamičnimi prevozi, ocenjujemo, da bomo prihranili tudi pri porabljeni energiji.

-    Socialni:

S posodobitvijo danes kmetija nudi dve delovni mesti in socialno ter materialno varnost mladi družini.

- Povezovalni vidik:

Na kmetiji se zavedamo, da vsega ne zmoremo in ne znamo sami. Znamo pridelati visokokakovostno krmo za dober pridelek mleka, katerega znamo predelati v odlične izdelke. Čeprav nam najvišji dohodek prinašajo izdelki prodani na našem dvorišču, pa se zavedamo, da lahko na to dvorišče pride le omejeno število kupcev in si zato iščemo prodajne poti preko zadružnih prodajaln, predvsem je tu Kmetijska zadruga Cerklje. Pri sami pridelavi krme pa si z bližnjimi kmeti zaradi kolobarjenja pridelave izmenjujemo obdelovalne površine.

 

Kontaktna oseba

Matjaž Porovne, Kmetija Pr’Benk,

Poženik 6, 4207 Cerklje na Gorenjskem

Elektronski naslov: Porovne.matjaz@gmail.com

Telefon: 00386 4 25 22 435, 00386 40 735 670

PREDSTAVITVENI VIDEO: Podpora za mladega prevzemnika - kmetija Pr'Benk, Cerklje na Gorenjskem 

 

Opis in fotografije je pripravil: ČZD Kmečki glas d. o. o.

 

IMGP8462

IMGP8414

IMGP8420

IMGP8425

IMGP8427

IMGP8439

IMGP8442

IMGP8449

Additional Info

  • Vse regije: Gorenjska
  • Vsa področja ukrepanja: Izboljšanje kakovosti življenja in diverzifikacija podeželja
  • Izbira PRP: PRP 2014–2020
  • Vsi ukrepi PRP 2014-2020: M6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete
Deli informacije na svojih socialnih omrežjih