Program podeželja

Posodobitev kmetije Šolar, Laško

Povzetek vsebine projekta

Kmetijo Šolar, z več kot 35-letno tradicijo v čebelarstvu, je prevzela mlada prevzemnica Darja Šolar in uspešno kandidirala na javnem razpisu iz naslova podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete.

Na domačem dvorišču so obstoječi čebelnjak s 20 panjskimi enotami preuredili tako, da ne služi samo kot varen dom čebelam, ampak tudi omogoča posamezniku vzpostavitev dobrega psihofizičnega  počutja. Na kmetiji nudijo medeno masažo in vdihovanje aerosolov v apikomori. Znani pa so tudi po medenjakih in lectarstvu ter seveda po medu.

Ozadje

Čebelarijo  na več stojiščih v neokrnjeni naravi, kar jim omogoča pridobivati kakovosten med, asortima pa nadgrajujejo tudi s kremnimi medovi različnih okusov, cvetnim prahom, propolisom, matičnim mlečkom, izdelki iz voska, medenimi pijačami in medenimi sladkostmi.

Na kmetiji Šolar niso poznani samo po čebelarstvu, temveč tudi po ohranjanju stare domače obrti lectarstva. V njihovi domači pekarni, nastajajo tudi dišeče medene dobrote, dobro poznani so Emini medenjaki, kateri imajo tudi dva znaka kakovosti. Njihova posebnost je, da ne vsebujejo jajc in maščob.

Zelo razvit imajo tudi čebelarski turizem - apiturizem, kjer nudijo degustacijo sortnih medov in ostalih čebeljih pridelkov, svežih medenjakov, medenega napitka in medenega likerja, prikaz izdelave lecta, predavanje o čebelarstvu in apiturizmu. V čebelnjaku na domačem dvorišču pa nudijo  vzpostavitev dobrega psihofizičnega počutja s pomočjo čebelic in čebeljih pridelkov (medene masaže, vdihovanje aeroslov iz panja, počitek ob panjih).

Na kmetiji  v kratkem odpirajo vrata sodobno opremljenihprostorov na domačem dvorišču, kjer bodo kupci lahko še naprej kupovali bogat izbor čebeljih pridelkov. V novih prostorih pa imajo tudi sodobno opremljeno točilnico, pakirnico in skladiščne prostore za hrambo čebeljih pridelkov. V prostorih ne manjka tudi nova hladilna komora.

Cilji

Kot pravi mlada prevzemnica »pri njih idej in ciljev nikoli ne zmanjka«. V okviru projekta ob prevzemu kmetije so se odločili za naložbene cilje,  ki so okoljsko sprejemljivi in bodo pripomogli k boljšemu ter lažjemu čebelarjenju na kmetiji. 

Glavni cilji so povečanje obsega proizvodnih kapacitet, povečanje konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva, trženje kmetijskih proizvodov, prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije, prispevek k doseganju horizontalnega cilja okolja, sodelovanje in dvig kakovosti proizvodov, usposabljanje, svetovanje in izobraževanje.

Glavne aktivnosti

Glavne aktivnosti so naložba v notranjo čebelarsko opremo (kuhalnik voščin, stroj za odkrivanje satja, večje točilo ...), nakup novih panjev, drugi investicijski stroški (obnovitev prostora za točenje in shranjevanje medu, vzpostavitev in ureditev novega čebelnjaka z izolacijo na novi lokaciji …) ter nakup IKT opreme (osebni računalnik, telefon, multifunkcijska naprava …).

Rezultati/koristi

Kmetija Šolar je s povečanjem števila panjev in čebeljih družin ter novih proizvodov in storitev, povečala tudi proizvodnjo medu in tako bo v naslednjih letih povečevala prihodek iz kmetijske dejavnosti. Posledično se bo povečal tudi prihodek iz dopolnilne dejavnosti v povezavi s predelavo medu.

Kontaktna oseba

Darja Šolar,

Strmca 81a, 3270 Laško

telefon:0386 40 759 357

e-mail: darja.solar@gmail.com

http://www.apiturizem.si/2334-2/

https://www.facebook.com/cebelarstvosolar/

 

 

  Čebelnjak za izvajanje apiterapije   medenjaki                                                                                                                                                          lectMed

Additional Info

  • Vse regije: Savinjska
  • Vsa področja ukrepanja: Izboljšanje konkurenčnosti, Izboljšanje kakovosti življenja in diverzifikacija podeželja
  • Izbira PRP: PRP 2014–2020
  • Vsi ukrepi: 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij
  • Vsi ukrepi PRP 2014-2020: M6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete
Deli informacije na svojih socialnih omrežjih