Program podeželja

Posodobitev kmetije Damjana Ostanek Heric

Posodobitev kmetije Damjana Ostanek Heric

Povzetek vsebine projekta

KMG obsega 15 ha površin, od tega 7 ha gozda, 1 ha travnikov in 6 ha njivskih površin. Do leta 2007 je bila to manjša govedorejska kmetija, v letu 2016 pa so rejo povsem opustili in pričeli izključno s pridelavo in predelavo vrtnin. Mlada prevzemnica Damjana Ostanek Heric je magistra agronomije in hortikulture, diplomo s področja kmetijstva ima tudi njen mož Tadej. Že kot študentka je v letu 2012 registrirala dopolnilno dejavnost na kmetiji, saj je imela željo po nadgradnji in večji prepoznavnosti kmetije, ker je bila prepričana, da s pridobljenim znanjem lahko ustvari nekaj več. Domači so njene ideje vedno podpirali in ji kmetijo predali, ker ji zaupajo in verjamejo, da bo začeto delo nadgrajevala.

Od leta 2014, ko se je Damjana v celoti posvetila domači kmetiji, se je pridelava v rastlinjakih povečala na 0,35 ha, skupno površine namenjene pridelavi vrtnin obsegajo 4 ha, 2 ha površin pa obsegajo poljščine. Pričeli so tudi s pridelavo sadik za lastne potrebe v za to namenjenem rastlinjaku, ki je opremljen z ogrevanjem, pomičnimi mizami in namakalnim sistemom.

Ozadje

Kmetijsko gospodarstvo (KMG) je vključeno tudi v ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP), saj se zavedajo, da je pri pridelavi hrane potrebno paziti na okolje in naravne vire ter ohranjati urejen in značilen podeželski videz krajine.

Vse vrtnine so v integrirani pridelavi, zato je zelenjava kakovostna in pridelana na naravi prijazen način. Pridelana zelenjava se doma tudi predela in proda; bodisi v domači trgovini, na tržnicah, na sejmih, gostinskim obratom, maloprodajnim trgovinam, javnim zavodom ali veleprodajnim družbam.
Za prihodnost ima mlada prevzemnica še veliko načrtov saj namerava posodobiti tako pridelavo kot predelavo, uvajati nove tehnologije, pridobiti še dodatna znanja, poiskati nove tržne poti ter pridobiti dodatne obdelovalne površine in ustvarjati nova delovna mesta.

Glavne aktivnosti

Na osnovi posodobitve delovnega procesa, se bo proizvodnja še povečevala. Obseg del je že sedaj prevelik samo za družinske člane, zato so redno zaposlili še eno osebo. V prihodnosti nameravajo pridobiti nove kmetijske površine, povečati tako pridelavo kot predelavo ter zaposliti novo delovno silo.

Rezultati/koristi

Vsa pridelana zelenjava (paprika, paradižnik, kumare, korenček, zelena, fižol, rdeča pesa, čebula, česen, solata, zelje in druge kapusnice ter ostala sezonska zelenjava in krompir) pomeni obogatitev ponudbe s kakovostno doma pridelano zelenjavo, ki je na voljo lokalnemu prebivalstvu.

Naložba prispeva tudi k zmanjševanju nezaposlenosti, saj mlada prevzemnica že sedaj zaposluje 3,5 polne delovne moči (PDM), po zaključku projekta pa jih bo še več.

 

Pridobljene izkušnje/znanje, ki ga želite posredovati

»Mladostna zagnanost, pridobljeno znanje, delovne izkušnje in pomoč starejše generacije so garancija za uspešen start dejavnosti, ki se predaja novi generaciji. Poleg tega pa še veliko delovne vneme, potrpežljivosti, skromnosti in odpovedovanja.«

Kontakti:

Spletna stran naložbe/projekta/pravne osebe: kmetijaostanek.si

Damjana Ostanek Heric, damjanaost.@gmail.com, 00386 31 611 014

tretjaslikadrugaslikaAkcijski nacrt 22

Additional Info

  • Vse regije: Jugovzhodna Slovenija
  • Vsa področja ukrepanja: Izboljšanje konkurenčnosti, Izboljšanje okolja, Izboljšanje kakovosti življenja in diverzifikacija podeželja
  • Izbira PRP: PRP 2014–2020
  • Vsi ukrepi PRP 2014-2020: M6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete
Deli informacije na svojih socialnih omrežjih