Program podeželja

Ekološka pridelava na kmetiji Kastelic

Kmetija Kastelic je primer dobre prakse preusmeritve kmetije. Intenzivno prirejo mleka so nadomestili z ekološko pridelavo sadja in z govedorejo. S preusmeritvijo so na kmetiji začeli v letu 2002 z zasaditvijo 2 ha jablan. V tem letu se je kmetija vključila tudi v sistem ekološkega kmetovanja, kasneje pa tudi v podukrep Ekološko kmetovanje v okviru kmetijsko okoljskih plačil. V okviru ekološkega načina pridelave kmetija ohranja in izboljšuje lastnosti rodovitnih tal z nadzorovano uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, ki so dovoljena v ekološki pridelavi, in prispeva k zmanjševanju erozije in izpiranju hranil. Ekološki način pridelave bistveno prispeva k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju virov pitne vode, biotski raznovrstnosti, ohranjanju kulturne krajine ter okolja nasploh. Izkušnje kmetije Kastelic kažejo, da je kakovost ekološko pridelanega sadja, soka, kisa, krhljev in ostalega tisto, kar kmetiji prinaša prepoznavnost, uspešnost in ekonomsko varnost.

 

Dolgoročni cilj kmetije je pridobiti primeren prihodek za polno zaposlitev dveh družinskih članov. Zaradi tega so se odločili za nadaljnjo širitev sadjarske proizvodnje, saj jim razpoložljiva kmetijska zemljišča ne dopuščajo širitve mlečne prireje. V okviru pridobljenih sredstev iz naslova ukrepov 121 in 123 je kmetija investirala v nasad jablan, ureditev mrež proti toči in v izgradnjo namakalnega sistema v novem sadovnjaku izmere 2,32 ha. Kmetija pa je uspešno izvedla tudi investicijo v ureditev prostorov za skladiščenje, pripravo sadja za trg, predelavo sadja in v ureditev prostora za neposredno prodajo.

 

»V kmetijstvu so neto dohodki sorazmerno nizki, zato je za preusmeritev kmetije potrebna cela delovna doba, kar je predolgo obdobje, da bi bila preusmeritev uspešna. Program razvoja podeželja pa nam je pomagal, da smo to naredili relativno hitro in da lahko razmišljamo o nadaljnjem razvoju kmetije.«
Alojz Kastelic

 

Kontakt:

Alojz Kastelic
Mali Vrh 8, 8216 Mirna Peč
00386 7 307 87 10

prvaslika drugaslika

Additional Info

  • Vse regije: Jugovzhodna
  • Vsa področja ukrepanja: Izboljšanje konkurenčnosti
  • Izbira PRP: PRP 2007–2013
  • Vsi ukrepi: 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom, 132 - Sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane, 214 - Kmetijsko okoljska plačila
Deli informacije na svojih socialnih omrežjih