Program podeželja

Koledar dogodkov

Vabilo na predstavitev javnega razpisa za podukrep 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev - Koroška in Savinjska regija
ponedeljek, 19. november 2018, 10:00
Ogledi : 153

Kmetijsko gozdarski zavod Celje vabi na predstavitev javnega razpisa za podukrep 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz PRP 2014-2020 za leto 2018 za  območje Savinjske in Koroške regije

Predstavitev bo v ponedeljek, 19. novembra 2018 ob 10. uri v sejni sobi KGZS-Zavoda CE na Trnoveljski cesti 2 v Celju.

Vsebina predstavitve:

1. Postopek pridobitve priznanja organizacije oz. skupine proizvajalcev.

2. Pravilnik o priznanju skupine proizvajalcev za skupno trženje.

3. Podukrep 9.1: pogoje za vstop v ukrep, izračun in stopnje podpore, merila za izbor vlog, ….

Ukrep je namenjen spodbujanju povezovanja kmetov in lastnikov gozdov v organizacije oziroma skupine proizvajalcev.

Vabilo