Program podeželja

Koledar dogodkov

Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev iz naslova naložbenih ukrepov PRP 2014-2020
Od ponedeljek, 12. februar 2018 -  12:00
Do sreda, 14. februar 2018 - 15:00
Ogledi : 707

Poznavanje postopka izvajanja naložbe od prejema odločbe o odobritvi sredstev do vlaganja zahtevka je za vsakega vlagatelja, ki želi pravočasno vložiti popoln zahtevek in tako čim prej prejeti odobrena sredstva, ključnega pomena, zato je KGZS - Zavod Celje pripravilo


INFORMIRANJE O ZAHTEVKU ZA IZPLAČILO SREDSTEV IZ NASLOVA NALOŽBENIH UKREPOV PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 2014–2020

Na območju celjskega zavoda bodo izvedli dve:


1. V ponedeljek, 12. februarja 2018 ob 12. uri v predavalnici KGZS-Zavoda CE, Trnoveljska cesta 2, Celje.

2. V sredo, 14. februarja 2018 ob 12. uri v sejni dvorani KZ Šaleška dolina, Metleče 7, 3325 Šoštanj.

Predstavili bodo:
1. Postopek od prejema odločbe do vlaganja zahtevka.
2. Priloge k zahtevku.
3. Najpogostejše napake pri pripravi zahtevkov.
4. Označevanje vira sofinanciranja in aktivnosti.

Vabilo