Program podeželja

Koledar dogodkov

Predstavitve razpisa iz naslova podukrepa 3.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti

Od ponedeljek, 15. januar 2018 -  08:00
Do petek, 19. januar 2018 - 17:00
Ogledi : 214

Predstavitve razpisa iz naslova podukrepa 3.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti

MKGP je v 8. 12. 2017 objavilo javni razpis. Podpora v okviru podukrepa je namenjena povrnitvi stroškov, nastalih z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti, letnim prispevkom za sodelovanje v njej in pregledi, potrebnimi za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme. Ključni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis: prijava v postopek certificiranja za določeno upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti v letu  2017, izpolnjevanje pogoja aktivnega kmeta,  upravičenec do vložitve vloge na javni razpis še ne sme pridobiti certifikata.

KGZS bo v januarju izvedel niz predstavitev:

KGZS - Zavod Ljubljana: 23. januar 2017 ob 13.00 uri v Zadvoru , Zadružni dom, Cesta II. Grupe odredov 43, Dobrunje
KGZS - Zavod Murska Sobota: 19. januar ob  9. uri v Beltincih
KGZS - Zavod Novo mesto: 17. januar ob 10. uri v prostorih KGZS - Zavoda Novo mesto
KGZS - Zavod Maribor: 15. januar ob 10. uri v sejni sobi KGZS - Zavoda Maribor


Nazaj