Program podeželja

Koledar dogodkov

Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja KOPOP za leto 2017
Od petek, 01. december 2017 -  08:00
Do četrtek, 01. februar 2018 - 17:00
Ogledi : 6332

Vključeni v ukrep Kmetijsko-okoljska podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, se morate vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti rednega 4-urnega usposabljanja. Usposabljanja so za udeležence brezplačna.

ZA IZPOLNITEV OBVEZNOSTI ZA LETO 2017 JE POTREBNO USPOSABLJANJE OPRAVITI DO 1. FEBRUARJA 2018!

Namen tega usposabljanja je, da se upravičenci kar najbolje seznanite s kmetijsko okoljskimi in kmetijsko podnebnimi vsebinami ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajate ukrep KOPOP.

Kmetijsko gozdarski zavodi pri KGZS bodo do 1. februarja 2018, na območju celotne Slovenije, za vključene v KOPOP, izvedli 83 usposabljanj. Podrobnejši seznam lokacij in terminov usposabljanj na posameznem KGZ je prikazan v nadaljevanju.

Upravičenci do usposabljanja so nosilec, namestnik ali član kmetijskega gospodarstva ali v primeru pravnih oseb, zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah. Oseba, ki se udeleži usposabljanja mora biti za kmetijsko gospodarstvo vpisana v register kmetijskih gospodarstev (RKG). KMG mora biti vključen v ukrep KOPOP iz PRP 2014–2020.

SEZNAM IZOBRAŽEVANJ