Program podeželja

Koledar dogodkov

Predhodno usposabljanje za vključitev v ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) 3. 5. 2017

sreda, 03. maj 2017 08:00 - 15:00
Ogledi : 276

Vsak, ki se želi vključiti v ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (ukrep KOPOP), se mora udeležiti predhodnega usposabljanja. Namen tega usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo s kmetijsko okoljskimi in kmetijsko podnebnimi vsebinami ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje ter z manj napakami izvajajo ukrep KOPOP.
Zato vas vabimo, da se udeležite enega od obeh organiziranih predhodnih usposabljanj. Usposabljanje bo potekalo 11. 4. 2017 in 3. 5. 2017 obakrat s pričetkom ob 8. uri, v prostorih Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, velika sejna soba na vrhu.

Na usposabljanje obvezno prinesite številko KMG-MID, ker bo vaša udeležba na tem usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev.

Če se predhodnega usposabljanja udeležujete kot samostojni podjetnik (s.p.) ali ste zaposleni pri pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za kmetijsko dejavnost, se to usposabljanje šteje kot opravljena obveznost tudi za kmetijsko gospodarstvo, kjer ste nosilec kmetijskega gospodarstva, namestnik nosilca kmetijskega gospodarstva ali član kmetije. Zato na usposabljanje obvezno prinesite obe številki KMG-MID.

Enako velja tudi za kmetijsko gospodarstvo planina, za katero se kot opravljena obveznost upošteva tudi predhodno usposabljanje, ki je bilo opravljeno za osnovno kmetijsko gospodarstvo, pri čemer se mora udeleženec tega usposabljanja ukvarjati s kmetijsko dejavnostjo tako na kmetijskem gospodarstvu planina kot tudi na osnovnem kmetijskem gospodarstvu. V tem primeru na usposabljanje obvezno prinesite številki KMG-MID za kmetijsko gospodarstvo planina in osnovno kmetijsko gospodarstvo.

Na usposabljanje se lahko prijavite do 3 dni pred posameznim izobraževanjem na e-naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si (telefon 01/478-9136 ali 01/478-9393).

Vabilo s programom

Nazaj