Program podeželja

Vas zanima razvoj podeželja v Evropski uniji? Bi o kmetijstvu, gozdarstvu in živilsko-predelovalni industriji želeli vedeti več? Po ključnih besedah pobrskajte v knjižnici Programa razvoja podeželja in si izberite vsebine, ki vas zanimajo. Z novim znanjem boste uspešnejši!

Imate gradivo, ki bi lahko koristilo tudi drugim? Posredujte nam ga na e-naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si


Predvidevam gozdarstvo je zahtevan, da bo rezultat najden.

 • Usposabljanja za varno delo v gozdu - DELO V IZREDNIH RAZMERAH (2018)

  izredne razmere, delo v gozdu, usposabljanje, varno delo v gozdu, gozdarstvo, ukrep 1, PRP, Zavod za gozdarstvo

  https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/256-usposabljanja-za-varno-delo-v-gozdu-delo-v-izrednih-razmerah
 • Usposabljanja za varno delo v gozdu - PRAVILA IN TEHNIKA DELA Z MOTORNO ŽAGO (2018)

  pravila motorna žaga, tehnika dela, usposabljanje, varno delo v gozdu, gozdarstvo, ukrep 1, PRP, Zavod za gozdarstvo

  https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/255-usposabljanja-za-varno-delo-v-gozdu-pravila-in-tehnika-dela-z-motorno-zago
 • Usposabljanja za varno delo v gozdu - SESTAVNI DELI IN VZDRŽEVANJE MOTORNE ŽAGE (2018)

  motorna žaga, sestavni deli, usposabljanje, varno delo v gozdu vzdrževanje motorne žage, gozdarstvo, ukrep 1, PRP, Zavod za gozdarstvo

  https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/254-usposabljanja-za-varno-delo-v-gozdu-sestavni-deli-in-vzdrzevanje-motorne-zage
 • Vrednotenje slovenske kmetijske politike v obdobju 2015–2020

  bila za njegovo izvajanje zagotovljena sredstva Javne agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS. Namen te raziskave je bil napraviti celostno presojo slovenske kmetijske politike. Gre za poskus...

  https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/287-vrednotenje-slovenske-kmetijske-politike-v-obdobju-2015-2020
 • Usposabljanja za varno delo v gozdu - SPRAVILO LESA S TRAKTORJEM (2018)

  spravilo lesa, traktor, usposabljanje, varno delo, gozdarstvo, ukrep 1, PRP, Zavod za gozdove

  https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/253-usposabljanja-za-varno-delo-v-gozdu-spravilo-lesa-s-traktorjem
 • Usposabljanja za varno delo v gozdu - NEVARNOSTI PRI DELU V GOZDU (2018)

  nevarnosti pri delu v gozdu, gozdarstvo, usposabljanje, varno delo, ukrep 1, PRP, Zavod za gozdove

  https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/252-usposabljanja-za-varno-delo-v-gozdu-nevarnosti-pri-delu-v-gozdu
 • Usposabljanja za varno delo v gozdu - OKOLJSKE VSEBINE (2018)

  usposabljanje, varno delo v gozdu, okoljske vsebine, gozdarstvo, ukrep 1

  https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/251-usposabljanja-za-varno-delo-v-gozdu-okoljske-vsebine
 • Usposabljanja za varno delo v gozdu - OKOLJSKE VSEBINE TRAKTOR (2018)

  okoljske vsebine traktor, varno delo v gozdu, gozdarstvo, ukrep 1

  https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/250-usposabljanja-za-varno-delo-v-gozdu-okoljske-vsebine-traktor
 • Usposabljanja za varno delo v gozdu - VARSTVO PRED PODLUBNIKI (2018)

  USPOSABLJANJA, varno delo, gozdarstvo, podlubniki, ukrep 1

  https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/249-usposabljanja-za-varno-delo-v-gozdu-varstvo-pred-podlubniki
 • Usposabljanja za varno delo v gozdu - PODNEBNE SPREMEMBE (2018)

  podnebne spremembe, usposabljanje, gozdarstvo, varno delo, ukrep 1

  https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/248-usposabljanja-za-varno-delo-v-gozdu-podnebne-spremembe
 • Usposabljanja za varno delo v gozdu - GOZDNOGOSPODARSKO NAČRTOVANJE IN NATURA 2000 (2018)

  gozdnogospodarsko načrtovanje, Natura 2000, usposabljanje, gozdarstvo, ukrep 1,

  https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/247-usposabljanja-za-varno-delo-v-gozdu-gozdnogospodarsko-nacrtovanje-in-natura-2000
 • Pomen uporabe certificiranega semena

  Z uporabo certificiranega semena spodbujamo tudi semenarstvo in setev slovenskih sort, kar Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podpira tudi v okvirun Programa razvoja podeželja 2014–2020 z ukrepoma kmetijsko-okoljska-podnebna plačila in...

  https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/239-pomen-uporabe-certificiranega-semena
 • Pravila in tehnika dela z motorno žago

  Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz PRP 2014-2020 za leto 2015 gozdarstvo ukrep 1 ukrep 8

  https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/51-pravila-in-tehnika-dela-z-motorno-zago
 • Zloženka - Poklic kmeta in pomen lokalne samooskrbe

  Kraljestvo živali in rastlin Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Mreža za podeželje) je podprlo izdajo zloženke Preglednica Kraljestvo živali in rastlin, ki so jo v mesecu septembru prejeli učenci 7. razreda osnovnih šol. Vsebina na temo...

  https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/121-zlozenka-poklickmeta-in-pomen-lokalne-samooskrbe
 • Usposabljanja na področju gozdarstva za varno delo v gozdu - traktor

  gozdarstvo ukrep 1 ukrep 8

  https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/123-usposabljanja-na-podrocju-gozdarstva-za-varno-delo-v-gozdu-traktor
 • Sestavni deli in vzdrževanje motorne žage

  Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz PRP 2014-2020 za leto 2015 gozdarstvo ukrep 1 ukrep 8 motorna žaga

  https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/54-sestavni-deli-in-vzdrzevanje-motorne-zage
 • Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu

  Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz PRP 2014-2020 za leto 2015 gozdarstvo ukrep 1 ukrep 8

  https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/53-usposabljanje-na-podrocju-gozdarstva-za-varno-delo-v-gozdu
 • Primeri dobre prakse v Sloveniji in tujini

  Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz PRP 2014-2020 za leto 2015 gozdarstvo ukrep 1 ukrep 8

  https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/52-primeri-dobre-prakse-v-sloveniji-in-tujini
 • Nevarnosti pri delu v gozdu

  Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz PRP 2014-2020 za leto 2015 gozdarstvo ukrep 1 ukrep 8

  https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/50-nevarnosti-pri-delu-v-gozdu
 • Gozdnogospodarsko načrtovanje in Natura 2000

  Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz PRP 2014-2020 za leto 2015 gozdarstvo ukrep 1 ukrep 8

  https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/49-gozdnogospodarsko-nacrtovanje-in-natura-2000
 • Delo v izrednih razmerah, ki so posledica ujm

  Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz PRP 2014-2020 za leto 2015 gozdarstvo ukrep 1 ukrep 8

  https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/48-delo-v-izrednih-razmerah-ki-so-posledica-ujm
 • Zadružništvo učinkovit model poslovnega organiziranja

  Brošura, ki jo je pripravila Zadružna zveza Slovenija v sodelovanju z Mrežo za podeželje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prikazuje pomen zadružništva, kako ustanoviti zadrugo, zgodovinski razvoj in dobre prakse kmetijskih in...

  https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/100-zadruznistvo-ucinkovit-model-poslovnega-organiziranja
 • POSEBNI TRAVIŠČNI HABITATI

  za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podpira prizadevanja za ohranitev vrstno bogatih travnikov v Sloveniji. Operacija »Posebni traviščni habitati« je namenjena vzpodbujanju izvajanja prilagojene kmetijske prakse, ki poleg pridelave krme skrbi tudi za...

  https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/2-posebni-traviscni-habitati

Rezultati 1 - 23 od 23