Program podeželja

V okviru PRP 2007–2013 se izvajajo naslednji ukrepi:

1. OS - KONKURENČNOST KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA

 • 111 - Usposabljanje za delo v kmetijstvu in gozdarstvu
 • 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij
 • 113 - Zgodnje upokojevanje kmetov
 • 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
 • 122 - Povečanje gospodarske vrednosti gozdov
 • 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom
 • 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva
 • 132 - Sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane
 • 133 - Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane
 • 142 - Podpore za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev

2. OS - OHRANJANJE OKOLJA IN PODEŽELJA

 • 211, 212 - Izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
 • 214 - Kmetijsko okoljska plačila

3. OS - KAKOVOST ŽIVLJENJA IN DIVERZIFIKACIJA

 • 311 - Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti
 • 312 - Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij
 • 321 - Osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo
 • 322 - Obnova in razvoj vasi
 • 323 - Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja

4. OS - LEADER

 • 411, 412, 413 - Izvajanje lokalnih razvojnih strategij
 • 421 - Spodbujanje medregijskega in čezmejnega sodelovanja
 • 431 - Vodenje lokalnih akcijskih skupin, pridobitev strokovnih znanj in animacija območja
Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Podkategorije