Program podeželja

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji vas vabi na Regionalni forum za razpravo: Evropske poti in sredstva za razvoj Slovenije, ki bo v Ljutomeru, v petek, 29. novembra ob 10. uri. Forum, ki ga pripravljajoo v sodelovanju s Slovensko tiskovno agencijo in Občino Ljutomer, bo potekal v prostorih Glasbene šole Slavka Osterca (Prešernova ulica 8, Ljutomer), na njem pa bodo kot govorniki sodelovali:

- Zofija Mazej Kukovič, evropska poslanka (SDS/ELS)
- Ivo Vajgl, evropski poslanec (Zares/ALDE)
- mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo in okolje Vlade Republike Slovenije
- Goran Šoster, direktor Prleške razvojne agencije

Udeležite se razprave o regionalnem razvoju Slovenije, možnostih črpanja evropskih sredstev v finančnem okviru 2014-2020, ter s tem povezanimi vprašanji sprejemanja odločitev v Sloveniji in EU, kot tudi o prednostnih razvojnih projektih za podeželje, s poudarkom na Prlekiji in Prekmurju.

Vašo potrditev udeležbe in morebitna vprašanja za razpravo pričakujemo na elektronskem naslovu Epljubljana@europarl.europa.eu

Vir: Evropski parlament / Informacijska pisarna v Sloveniji

Društvo agrarnih ekonomistov Slovenije vabi v torek, 26. novembra, ob 10.00 uri na zanimivo razpravo v prenovljeno Viteško dvorano Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete, Groblje 3, 1230 Domžale.

Prehranska varnost je eno najpomembnejših vprašanj prihodnosti človeštva, ki tudi v Sloveniji v zadnjih letih pridobiva na pomenu. To se odraža v naraščajočem prizadevanju nosilcev odločanja za povečanje stopnje samooskrbe nacionalnega agroživilskega sistema.
- Kako razumeti slovensko stvarnost in možnosti za doseganje večje prehranske varnosti?
- Ali je problem globalne prehranske varnosti mogoče odpraviti z novim zelenim prebojem, in kako ga zasnovati, da bi dosegli trajnostne rešitve?
- Kaj je naloga kmetijske politike in kakšno vlogo ima pri razvoju agroživilstva ustvarjanje in prenašanje znanja?
 
Odgovore na ta in povezana vprašanja bodo skupaj z nami iskali minister za kmetijstvo in okolje, mag. Dejan Židan, predsednik Evropskega združenja agrarnih ekonomistov, prof. dr. Alan Matthews in ostali ugledni sodelujoči. V razpravi bodo utrjevali pomen iskanja dialoga med nosilci odločanja in znanostjo na področju razvoja agroživilstva, kar je tudi nosilna tema evropskega kongresa agrarnih ekonomistov, ki ga bomo prihodnje leto avgusta gostili v Sloveniji (www.eaae2014.si). Povezava na podrobnejše informacije.

 

Vabljeni na javno predstavitev rezultatov raziskovalnega projekta Uporaba hmelja kot alternativne funkcionalne sestavine v prehrani živali (CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri«), ki bo potekala v ponedeljek, 2. decembra 2013, s pričetkom ob 11.00 uri, v MKO, Dunajska 22, sejna soba 212 (2. nadstropje). Število mest je omejeno, zato je potrebna prijava na naslovu mreza-podezelje.mko@gov.si. do srede, 27. novembra 2013.

Vabilo

Inovativni mladi kmet/kmetica je letni izbor, kjer Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju z Zvezo slovenske podeželske mladine išče mlade z dobrimi idejami, ki so ustvarili delovna mesta na kmetiji in ki uspešno gospodarijo ob pomoči strokovnih služb Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Cilj tekmovanja je odkrivati in spodbujati inovativnosti mladih v kmetijstvu. Letošnja podelitev poteka v sklopu projekta Kmetijstvo je zakon, ki ga kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije izvaja v sodelovanju z Evropsko komisijo, Gneneralnim direktoratom za kmetijstvo in razvoj podeželja. Prireditve se bo med drugim udeležila tudi državna sekretarka Ministrstva za kmetijstvo in okolje, mag. Tanja Strniša.

Vabljeni na 7. izbor Inovativnega mladega kmeta/kmetice, v petek, 15. novembra, ob 17.uri v prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj. Vabilo najdete tukaj.

Foodlinks je projekt sodelovanja, ki ga financira sedmi okvirni program Evropske komisije, z namenom ocenjevanja vloge posredovalcev znanja (knowledge brokerage) za spodbujanje trajnostne porabe in proizvodnje hrane ter na nov in inovativen način povezuje znanstvenike, odločevalce in organizacije civilne družbe. V okviru raziskave so tudi opredelitve značilnosti npr. kratkih dobavnih verig, posredovalcev znanja ipd. Izmenjava izkušenj je potekalo v štirih tematskih sklopih oz. t.i. praksah skupnosti (Community of Practice):

  • Knowledge brokering activities
  • Community of Practice Short Producer to Consumer Food Supply Chains
  • Community of Practice Revaluing Public Sector Food Procurement
  • Community of Practice Urban Food Strategies

Več: http://www.foodlinkscommunity.net/

Včeraj se je na ustanovni seji prvič sestal Odbor zelenjavne verige, ki so ga ustanovili podpisniki Dogovora o sodelovanju in krepitvi partnerstva v zelenjavni verigi in v katerem ima vsak enega člana.

Za predsednika Odbora je bil imenovan Jure Vončina, predstavnik Zadružne zveze Slovenije, za njegovega namestnika pa Rinaldo Kert, predstavnik Mercatorja. Člani so sprejeli poslovnik o delu Odbora ter opredelili glavne aktivnosti Odbora. Pri tem so poudarili, da je Dogovor odprt tudi za ostale trgovske sisteme, ki se lahko po želji priključijo in podpišejo Dogovor ter sodelujejo v Odboru.

Člani Odbora so izrazili zadovoljstvo z doseženim v letu 2013, saj se je odkup slovenske zelenjave povečal, izboljšala pa se je tudi kakovost zelenjave. Potrošniki želijo na policah slovensko zelenjavo, povečuje se tudi interes za slovensko ekološko zelenjavo. Pri tem sta pomembna osveščanje potrošnikov in sledljivost pridelka od pridelovalca do police. Tema dvema področjema bo Odbor v bodoče dal še poseben poudarek.

Odbor bo deloval tudi v smeri čim večjega povezovanja pridelovalcev, zagotavljanju razvoja vseh deležnikov v verigi z enakovredno odgovornostjo deležnikov za povečanje tržne pridelave, pomembna aktivnost pa bo tudi usmerjanje pridelovalcev k pridelavi tistih zelenjadnic, ki jih v Sloveniji trenutne pridelamo zelo malo.

Odbor je soglasno podprl uvrstitev predloga okoljskega ukrepa pridelave zelenjave brez herbicidov v Program razvoja podeželja 2014–2020, saj lahko ta ukrep pomeni na eni strani podporo pridelovalcem in na drugi strani poslovno priložnost trgovcem za boljšo prodajo slovenske zelenjave.

S podpisom Dogovora o sodelovanju in krepitvi partnerstva v zelenjavni verigi 27. avgusta 2013 so se zaključili večletna pogajanja in dogovori med partnerji zelenjavne verige. Dogovor so podpisali Poslovni sistem Mercator d.d., Engrotuš, d.d., Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, GIZ Slovenska zelenjava in GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij. Z Dogovorom so podpisniki pristopili k izvajanju določenih načel, ki naj bi pripomogla k izboljšanju stanja na področju pridelave in trženja slovenske zelenjave.

Vir: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (http://skrci.me/4bvpR)

Vabljeni na javno predstavitev rezultatov raziskovalnega projekta Ekonomika ekološkega kmetijstva v okviru CRP “Zagotovimo.si hrano za jutri 2011-2020”. Nosilec reziskave je dr. Črtomir Rozman, UM Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede. Predstavite bo potekala v četrtek, 21. novembra 2013 s pričetkom ob 13.00 uri na MKO, Dunajska 22, sejna soba 212 (2. nadstropje). Število mest je omejeno, zato je potrebna prijava na naslovu mreza-podezelje.mko@gov.si.

Vabilo.

Vabljeni na javno predstavitev rezultatov raziskovalnih projektov: Razvoj celovitega sistema za obvladovanja proizvodnih in dohodkovnih tveganj v slovenskem kmetijstvu in ribištvu, katerega nosilec je dr. Luka Juvančič, UL, Biotehniška fakulteta (CRP “Zagotovimo.si hrano za jutri 2011-2020”). Predstavitev bo potekala v četrtek, 21. novembra 2013, s pričetkom ob 10. uri na MKO, Dunajska 22, sejna soba 212 (2. nadstropje). Število mest je omejeno, zato je potrebna prijava na naslovu mreza-podezelje.mko@gov.si.

Vabilo

Vabljeni na interaktivni dogodek, prvo nacionalno konferenco Spodbujamo zelena delovna mesta, ki bo potekala v četrtek, 7. novembra 2013, od 9. do 16. ure v Hotelu Lev v Ljubljani. Organizatorji želijo spodbuditi sodelovanje in povezovanje na področju ekološkega kmetijstva, trajnostne verige lesa, trajnostnega turizma, ravnanja z odpadki, socialnega podjetništva ter učinkovite rabe in obnovljive energije. Več o dogodku  v vabilu.

Spremljajte potek aktivnosti tudi na Twitterju pod oznako #ZDMkonf in obiščite FB. Plenarni del konference lahko spremljate tudi prek neposrednega prenosa v živo na spletnem mestu http://www.studio12.tv/zelenadelovnamesta-prenos. Udeležba na konferenci je brezplačna. Prevajanje iz angleškega jezika bo zagotovljeno. Dodatne informacije Gaja Brecelj (tel.: 01 439 4895, e-naslov: gaja[@]umanotera.org) in na spletni strani Umanotere.

Moje ime je Ranko Glumac in sem študent interdisciplinarnega doktorskega študija Varstva Okolja na Univerzi v Ljubljani, kjer pod mentorstvom prof. dr. Andreja Udovča pripravljam  doktorsko disertacijo z naslovom "Primerjalna analiza pričakovanj zainteresiranih deležnikov kmetijsko-okoljskega programa v Sloveniji in na Hrvaškem", katere cilj je primerjalno oceniti pričakovanja deležnikov kmetijsko-okoljskih programov in predlagati kmetijske tehnike, ki bodo najbolje prispevale k zagotavljanju okoljskih storitev na Hrvaškem in v Sloveniji.

V ta namen smo v okviru zastavljene naloge na naslovu https://www.1ka.si/a/28574 pripravili vprašalnik za akterje v Sloveniji, ki so neposredno ali posredno zainteresirani za učinke kmetijsko-okoljskih ukrepov. Sočasno z  anketiranjem v Sloveniji poteka enako anketiranje tudi na Hrvaškem.

Nosilec raziskovalnega projekta Optimiranje prehrane krav molznic, ki je del CRP “Zagotovimo.si hrano za jutri 2011-2020”, je dr. Drago Babnik iz Kmetijskega instituta Slovenije. Predstavite bo potekala v ponedeljek, 11. novembra 2013 s pričetkom ob 13. uri, v sejni sobi Kmetijskega institute Slovenije (paviljon), Hacquetova 17, Ljubljana. Število mest je omejeno. Prijavo za udeležbo pošljite na mreza-podezelje.mko@gov.si. Vabilo

 

V okviru projekta priprave Operativnega programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020 so strokovnjaki dokončali  analize doseganja ciljev in izvajanja ukrepov upravljanja Nature 2000 v  obdobju  2007-2013. Analize bodo, skupaj s poročilom po Direktivi o habitatih,  predstavili na 8. strokovnem posvetu z naslovom Pregled upravljanja območij  Natura 2000, ki bo 13. novembra v Ljubljani. Organizira ga Zavod RS za varstvo  narave. Posvet

Dne 27. 11. 2013 bo v Dijonu v Franciji drugo srečanje tematske pobude na temo CLLD, na katerem se bo doreklo nadaljni program aktivnosti in vsebine nadaljnega dela. Predvidene teme so:

  • Administrative structure & cooperation of funds
  • Added value of CLLD for specific economic & social challenges
  • Criteria for LDS & LAG selection & evaluation
  • Institutionalisation & mainstreaming of LEADER: Preserving the LEADER spirit
  • Planning for CLLD & LEADER evaluation
  • Thematic Groups: Short Supply Chains & CLLD

Program (pdf)
Povezava: http://enrd.ec.europa.eu/themes/clld/nrn-thematic-initiative-on-clld/en/nrn-thematic-initiative-on-clld_en.cfm
Več informacij: mreza-podezelje.mko@gov.si

V četrtek 10. oktobra 2013 je na Gradu Podsreda potekal strokovni posvet na temo: »Predstavitev novosti Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 in projektov v zavarovanih območjih, sofinanciranih s sredstvi LEADER«. Organizatorji posveta so bili Lokalni akcijski skupini Obsotelje in Kozjansko ter Posavje, Kozjanski park ter Društvo za razvoj slovenskega podeželja. Odziv udeležencev je bil nad pričakovanji, kar potrjuje, da se že danes zavedamo izzivov prihajajočega programskega obdobja.

Namen posveta je bil udeležence seznaniti z novostmi, ki jih prinaša Program za razvoj podeželja 2014-2020, ki je osnova za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za ribištvo. Ukrepi novega programa bodo pomembno vplivali na prihodnji razvoj podeželskih območij, zato se moramo v lokalnih okoljih nanje pravočasno in ustrezno pripraviti.

Več o posvetu si lahko preberete na naslednji povezavi: http://www.ra-sotla.si/las/index.php/stokoven-posvet-qpredstavitev-novosti-programa-razvoja-podeelja-rs-za-obdobje-2014-2020-in-projektov-v-zavarovanih-obmojih-sofinanciranih-s-sredstvi-leaderq  
Gradivo (ppt prezentacije) pa so na voljo na spletni strani Društva za razvoj slovenskega podeželja: http://www.drustvo-podezelje.si/sl/arhiv-novic/1969-gradivo-s-strokovnega-posveta-v-podsredi