Program podeželja

Vabljeni na javno predstavitev rezultatov raziskovalnih projektov:

Analiza avtohtonega materiala izbranih vrst metuljnic kot pomoč pri ohranjanju biodiverzitete in žlahtnjenju v spreminjajočih se podnebnih razmerah - V4-1073 (CRP “Konkurenčnost Slovenije 2006-2013”) in

Ohranjanje biotske raznovrstnosti travinja z vzpostavitvijo sistema pridelovanja ohranjevalnih semenskih mešanic - V4-1128 (CRP “Zagotovimo.si hrano za jutri 2011-2020”).

Nnosilecraziskovalnih projektov je dr. Vladimir Meglič, Kmetijski inštitut Slovenije.Predstavitev bo potekala v torek, 28. januarja 2014, s pričetkom ob 13.00 uri na Kmetijskem inštitutu Slovenije, Hacquetova 17, v predavalnici v Paviljonu 2000 (2. nadstropje).

Vabilo

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih