Program podeželja

Foodlinks je projekt sodelovanja, ki ga financira sedmi okvirni program Evropske komisije, z namenom ocenjevanja vloge posredovalcev znanja (knowledge brokerage) za spodbujanje trajnostne porabe in proizvodnje hrane ter na nov in inovativen način povezuje znanstvenike, odločevalce in organizacije civilne družbe. V okviru raziskave so tudi opredelitve značilnosti npr. kratkih dobavnih verig, posredovalcev znanja ipd. Izmenjava izkušenj je potekalo v štirih tematskih sklopih oz. t.i. praksah skupnosti (Community of Practice):

  • Knowledge brokering activities
  • Community of Practice Short Producer to Consumer Food Supply Chains
  • Community of Practice Revaluing Public Sector Food Procurement
  • Community of Practice Urban Food Strategies

Več: http://www.foodlinkscommunity.net/

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih