Program podeželja

naziv ponudnika rešitve:

Kmetijski inštitut Slovenije


kontaktna oseba ponudnika rešitve:

Mojca VIRŠČEK MARN

področje delovanja - širše:

raziskovanje in razvoj

 

specialna znanja glede na horizontalne teme:

varstvo rastlin

 

sektor:

kmetijstvo


kmetijska panoga:

sadjarstvo

statistična regija:

Osrednjeslovenska regija


konktaktni podatki:

mojcavm[@]kis.si


 

naziv ponudnika rešitve:

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

kontaktna oseba ponudnika rešitve:

dr. Andreja ČERENAK

področje delovanja - širše:

raziskovanje in razvoj

 

specialna znanja glede na horizontalne teme:

genetika, podnebne spremembe, pridelava semena

 

sektor:

kmetijstvo

kmetijska panoga:

hmeljarstvo

 

statistična regija:

Savinjska regija

kontaktni podatki:

andreja.cerenak[@]ihps.si


naziv ponudnika rešitve:

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

kontaktna oseba ponudnika rešitve:

dr. Zala KOLENC

področje delovanja - širše:

raziskovanje in razvoj

 

specialna znanja glede na horizontalne teme:

hmeljarstvo, poljedelstvo, pridelava semena, oljkarstvo, genetika, podnebne spremembe (sušni stres)

 

sektor:

kmetijstvo

kmetijska panoga:

hmeljarstvo

 

statistična regija:

Savinjska regija

kontaktni podatki:

zala.kolenc[@]ihps.si


naziv ponudnika rešitve:

Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

kontaktna oseba ponudnika rešitve:

doc. dr. Dušanka JORDAN

področje delovanja - širše:

raziskovanje in razvoj

 

specialna znanja glede na horizontalne teme:

reševanje problema napadov zveri na rejne živali

 

sektor:

kmetijstvo

kmetijska panoga:

reja drobnice

 

statistična regija:

Osrednjeslovenska regija

konktaktni podatki:

dusanka.jordan[@]bf.uni-lj.si


naziv ponudnika rešitve:

Biotehniška fakulteta

 

kontaktna oseba ponudnika rešitve:

prof. dr. Andrej LAVRENČIČ

področje delovanja - širše:

svetovanje

 

specialna znanja glede na horizontalne teme:

prireja, plodnost, zdravje živali, učinkovita raba doma pridelane krme, stroškovna učinkovitost, specialnost: Prehrana prežvekovalcev, zlasti goveda

 

sektor:

kmetijstvo

kmetijska panoga:

govedoreja

 

statistična regija:

Osrednjeslovenska regija

kontaktni podatki:

andrej.lavrencic[@]bf.uni-lj.si


naziv ponudnika rešitve:

Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Enota za rejo drobnice

kontaktna oseba ponudnika rešitve:

Angela CIVIDINI

področje delovanja - širše:

raziskovanje in razvoj

 

specialna znanja glede na horizontalne teme:

meso drobnice; modeli lokalne oskrbe

 

sektor:

kmetijstvo

 

kmetijska panoga:

reja drobnice

 

statistična regija:

Osrednjeslovenska regija

 

kontaktni podatki:

angela.cividini[@]bf.uni-lj.si; 01 3203 926


naziv ponudnika rešitve:

Kmetijski inštitut Slovenije

kontaktna oseba ponudnika rešitve:

Irena MAVRIČ PLEŠKO

področje delovanja - širše:

raziskovanje in razvoj

 

specialna znanja glede na horizontalne teme:

varstvo rastlin

 

sektor:

kmetijstvo

kmetijska panoga:

vinogradništvo

 

statistična regija:

Osrednjeslovenska regija

kontaktni podatki:

irena.mavric[@]kis.si


naziv ponudnika rešitve:

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

kontaktna oseba ponudnika rešitve:

dr. univ. dipl. ing. agr. Ivan ŽEZLINA

področje delovanja - širše:

svetovanje

 

specialna znanja glede na horizontalne teme:

varstvo rastlin

 

sektor:

kmetijstvo

kmetijska panoga:

vinogradništvo


statistična regija:

Goriška regija

kontaktni podatki:

ivan.zezlina[@]go.kgzs.si; 00386 (5) 3351214


naziv ponudnika rešitve:

Inštitut za hmeljarstvo in pivovartsvo Slovenije

kontaktna oseba ponudnika rešitve:

dr. Magda RAK CIZEJ

področje delovanja - širše:

raziskovanje in razvoj

 

specialna znanja glede na horizontalne teme:

varstvo rastlin, FFS, podnebne spremembe

 

sektor:

kmetijstvo

kmetijska panoga:

poljedelstvo

 

statistična regija:

Savinjska regija

kontaktni podatki:

magda.rak-cizej[@]ihps.si

naziv ponudnika rešitve

INRA d.o.o.

 

kontaktna oseba ponudnika rešitve

Andreja Švab Lenarčič

 

področje delovanja - širše

svetovanje

 

specialna znanja glede na horizontalne teme

precizno kmetijstvo, stroškovna učinkovitost, trajnostna raba tal

 

sektor

kmetijstvo

 

panoga

poljedelstvo

 

statistična regija

Pomurska regija

 

kontaktni podatki

andreja.svab[@]gmail.com 

naziv ponudnika rešitve

Biotehniška fakulteta

 

kontaktna oseba ponudnika rešitve

asist. dr. Tanja BOHINC

 

področje delovanja - širše

raziskovanje in razvoj

 

specialna znanja glede na horizontalne teme

varstvo rastlin (biotično varstvo rastlin in drugi okoljsko sprejemljivi načini zatiranja škodljivih organizmov)

 

sektor

kmetijstvo

 

panoga

zelenjadarstvo

 

statistična regija

Podravska regija

kontaktni podatki

tanja.bohinc[@]bf.uni-lj.si, (01) 320 32 22

 

naziv ponudnika rešitve

Kozjanski park

 

kontaktna oseba ponudnika rešitve

Adrijan ČERNELČ, mag. kmetijstva, Mojca KUNST

 

področje delovanja - širše

izobraževanje

 

specialna znanja glede na horizontalne teme

naravovarstvo, biotska raznolikost, vodovarstveno območje, učinkovita raba energije, ohranjanje naravnih virov, modeli lokalne oskrbe, podnebne spremembe, krožno gospodarstvo, ekološka pridelava

 

sektor

ohranjanje narave

 

statistična regija

Savinjska regija

 

kontaktni podatki

adrijan.cernelc[@]kp.gov.si, mojca.kunst[@]kp.gov.si

naziv ponudnika rešitve

Biotehniška fakulteta

 

kontaktna oseba ponudnika rešitve

Anita SOLAR

 

področje delovanja - širše

raziskovanje in razvoj

 

specialna znanja glede na horizontalne teme

tehnologija pridelave sadja - lupinarjev, trajnostna raba tal

 

sektor

kmetijstvo

 

panoga

sadjarstvo

 

statistična regija

Podravska regija

 

kontaktni podatki

anita.solar[@]bf.uni-lj.si

naziv ponudnika rešitve

Kmetijski inštitut Slovenije

 

kontaktna oseba ponudnika rešitve

Darinka KORON

 

področje delovanja - širše

raziskovanje in razvoj

 

specialna znanja glede na horizontalne teme

trajnostna pridelava jagodičja, tehnologije pridelave jagodičja,

 

sektor

kmetijstvo

 

panoga

sadjarstvo 

 

statistična regija

Osrednje-slovenska regija

 

kontaktni podatki

darinka.koron[@]kis.si