Program podeželja

naziv ponudnika rešitve:

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

 

kontaktna oseba ponudnika rešitve:

Andreja Škvarč

 

področje delovanja:

svetovanje

 

specialna znanja glede na horizontalne teme:

biotska raznovrstnost, podnebne spremembe, ekološka pridelava

 

sektor:

kmetijstvo

 

panoga (ostalo):

vinogradništvo

 

statistična regija:

Goriška regija

 

kontaktni podatki:

andreja.skvarc{@}go.kgzs.si

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

naziv ponudnika rešitve:

Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Klinika za reprodukcijo in velike živali

 

kontaktna oseba ponudnika rešitve:

Primož Klinc, Malan Štrbenc, Janko Murn

 

področje delovanja:

raziskave in razvoj

 

specialna znanja glede na horizontalne teme:

reja drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti, ohranjanje avtohtonih slovenskih pasem, genetika, umetno osemenjevanje, hramba semena plemenjakov, prilagajanje na podnebne spremembe na kmetijskem gospodarstvu

 

sektor:

kmetijstvo

 

panoga (ostalo):

reja drobnice

 

statistična regija:

Osrednjeslovenska regija

 

kontaktni podatki:

primoz.klinc{@}vf.uni-lj.si

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

naziv ponudnika rešitve:

Zavod za gozdove

 

kontaktna oseba ponudnika rešitve:

Tomaž Berce

 

področje delovanja:

svetovanje

 

specialna znanja glede na horizontalne teme:

preprečevanje napadov velikih zveri na pašne živali

 

sektor:

kmetijstvo

 

panoga (ostalo):

reja drobnice

 

statistična regija:

Osrednjeslovenska regija

 

kontaktni podatki:

tomaz.berce{@}zgs.si

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

naziv ponudnika rešitve:

Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Katedra za biokemijo in kemijo živilstvo

 

kontaktna oseba ponudnika rešitve:

Dr. Gasan OSOJNIK

 

področje delovanja:

raziskovanje in razvoj

 

specialna znanja glede na horizontalne teme:

Podaljševanje obstojnosti živil, dostava in zaščita bioaktivnih sestavin, karakterizacija biokemijskih komponent in fizikalno kemijskih lastnosti živil.

 

sektor:

živilstvo

 

panoga (ostalo):

živilstvo

 

statistična regija:

Osrednjeslovenska regija

 

kontaktni podatki:

gasan.osojnik{@}bf.uni-lj.si

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

naziv ponudnika rešitve:

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

 

kontaktna oseba ponudnika rešitve:

dr. Marko Devetak

 

področje delovanja:

svetovanje

 

specialna znanja glede na horizontalne teme:

varstvo rastlin

 

sektor:

kmetijstvo

 

panoga (ostalo):

vinogradništvo

 

statistična regija:

Obalno-kraška regija

 

kontaktni podatki:

marko.devetak[@]go.kgzs.si; gsm 031 869 357

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

naziv ponudnika rešitve:

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

 

kontaktna oseba ponudnika rešitve:

Mojca Rot, univ.dipl.ing.agr.

 

področje delovanja:

svetovanje

 

specialna znanja glede na horizontalne teme:

varstvo rastlin

 

sektor:

kmetijstvo

 

panoga (ostalo):

sadjarstvo

 

statistična regija:

Goriška regija

 

kontaktni podatki:

mojca.rot[@]go.kgzs.si ; tel. 05 3351 222

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

naziv ponudnika rešitve:

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, specialistične službe


kontaktna oseba ponudnika rešitve:

Tamara Korošec, Miša Pušenjak, Marjeta Miklavc, Draga Zadravec, Andrej Jamšek, Roman Štabuc, Zlatka Gutman Kobal, Andrej Soršak


področje delovanja:

svetovanje


specialna znanja glede na horizontalne teme:

trajnostna raba tal, trajnostna raba voda, varstvo rastlin, dobrobit živali, biotska raznovrstnost, vodovarstveno območje, stroškovna učinkovitost, ohranjanje naravnih virov, modeli lokalne oskrbe,obstojnost živil in proizvodov, FFS, podnebne spremembe, ekološka pridelava


sektor:

kmetijstvo


panoga (ostalo):

vse panoge


statistična regija:

Podravska regija


kontaktni podatki:

tamara.korosec[@]kmetijski-zavod.si; GSM: 02 2284 919


Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

naziv ponudnika rešitve:

Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, ing. Majda Ortan, s.p., Ob Meži 30, 2391 Prevalje


kontaktna oseba ponudnika rešitve:

Majda Ortan

 

področje delovanja - širše:

svetovanje*, raziskovanje in razvoj*, izobraževanje* (*za prodajo)

 

specialna znanja glede na horizontalne teme:

naravni agrohomeopatski proizvodi za krepitev vitalnosti rastlin, ki posredno tudi vpliva na krepitev odpornosti rastlin na rastlinske bolezni in škodljivce - vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce

 

sektor:

kmetijstvo

 

kmetijska panoga:

sadjarstvo

 

statistična regija:

Koroška regija

 

kontaktni podatki:

ortan.m[@]gmail.com, GSM.: 070 820 279

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

naziv ponudnika rešitve:

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO)

kontaktna oseba ponudnika rešitve:

dr. Andreja SUŠNIK

področje delovanja - širše:

raziskovanje in razvoj, izobraževanje, svetovanje

specialna znanja glede na horizontalne teme:

trajnostna raba tal, trajnostna raba voda, ohranjanje naravnih virov, podnebne spremembe

sektor:

kmetijstvo, varstvo okolja, varstvo voda

kmetijska panoga:

poljedelstvo, zelenjadarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, hmeljarstvo, oljkarstvo

statistična regija:

Pomurska regija, Podravska regija, Savinjska regija, Jugovzhodna regija, Osrednje-slovenska regija, Gorenjska regija, Primorsko-notranjska regija, Goriška regija

kontaktni podatki:

andreja.susnik[@]gov.si


Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

naziv ponudnika rešitve:

Sistko, d.o.o.

kontaktne oseba ponudnika rešitve:

Andrej S. Cestar

področje delovanja - širše:

svetovanje

specialna znanja glede na horizontalne teme:

podjetniški pristop, razvoj izdelkov in načinov trženja (poslovnih modelov)

sektor:

predelava lesa

statistična regija:

Podravska regija

kontaktni podatki:

info[@]sistko.si


Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

naziv ponudnika rešitve:

Biotehniška fakulteta Univerza v Ljubljani

kontaktna oseba ponudnika rešitve:

prof. dr. Andrej Udovč

področje delovanja - širše:

raziskovanje in razvoj

specialna znanja glede na horizontalne teme:

stroškovna učinkovitost, modeli lokalne oskrbe

sektor:

kmetijstvo

kmetijska panoga:

zelenjadarstvo

statistična regija:

Osrednjeslovenska regija

kontaktni podatki:

andrej.udovc[@]bf.uni-lj.si


Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

naziv ponudnika rešitve:

Genska banka v živinoreji, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

Javna služba nalog genske banke v živinoreji

kontaktna oseba ponudnika rešitve:

Genska banka v živinoreji, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

 

področje dela:

raziskovanje in razvoj

 

specialna znanja glede na horizontalne teme:

biotska raznovrstnost, slovenske avtohtone pasme

 

sektor:

kmetijstvo

kmetijska panoga:

živinoreja


statistična regija:

Osrednjeslovenska regija


kontaktni podatki:

genska.banka[@]bf.uni-lj.si


Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

naziv ponudnika rešitve:

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

kontaktna oseba ponudnika rešitve:

mag. Jolanda Persolja

področje delovanja - širše:

raziskovanje in razvoj

 

specialna znanja glede na horizontalne teme:

podnebne spremembe, varstvo podzemnih in površinskih voda, biotska raznovrstnost, FFS

 

sektor:

varstvo voda

 

statistična regija:

Osrednjeslovenska regija

kontaktni podatki:

jolanda.persolja[@]ihps.si


Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

naziv ponudnika rešitve:

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

kontaktna oseba ponudnika rešitve:

dr. Sebastjan Radišek

področje delovanja:

raziskovanje in razvoj

 

specialna znanja glede na horizontalne teme:

varstvo rastlin, podnebne spremembe

 

sektor:

kmetijstvo

kmetijska panoga:

hmeljarstvo

 

statistična regija:

Savinjska regija

kontaktni podatki:

sebastjan.radisek[@]ihps.si

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih