Program podeželja

ime izziva

Doživetje narave na hribovski kmetiji - nanoturizem

 

opis izziva

Cilj kmetije je ustvariti oživetje narave na hribovski kmetiji na Zaplani s pomočjo ohranjanja biotske raznovrstnosti travnikov, starih sadnih drevesnih vrst, vodnih virov ter sadnja novih odpornih vrst sadnega drevja s ciljem revitalizacije kmetije. Ohranjanje, oblikovanje in razvoj kmetije sledi zaznanim trendom in se naslanja na sledeče:

  • neizkoriščen tržni in turistični potencial neokrnjene narave območja Zaplane in bližnjega okolja;
  • manjši obseg in razdrobljenost doživljajske ponudbe na območju destinacije Vrhnika in lokalnega okolja Zaplane;
  • pomanjkanje ponudbe s področja nanoturizma in dediščinskega turizma v slovenskem prostoru, ki hkrati poudarja ohranjanje neokrnjenega naravnega okolja in bogate slovenske kulturne dediščine naših prednikov;
  • pomanjkanje kakovostnih ponudnikov z jasno profiliranimi programi, ki upoštevajo načela trajnostnega razvoja turizma in trajnostne arhitekture, rabe prostora ter odsevajo lokalno identiteto (uporaba naravnih materialov v gradnji, vključevanje lokalno pridelane hrane in lokalnih izdelkov, sodelovanje lokalnega prebivalstva in partnerjev ipd.);
  • pomanjkanje ponudbe s področja nanoturizma in dediščinskega turizma v slovenskem prostoru, ki obiskovalcu hkrati nudi aktivno doživetje naravnega okolja in domiselno spoznavanje bogate snovne in nesnovne dediščine območja na edinstven in inovativen način (prikaz vsakdanjika nekdanjega prebivalca kmetije, priprava in okušanje tradicionalnih lokalnih jedi, tematske aktivnosti vezane na letne čase ipd.);
  • ponudbe “po meri posameznega obiskovalca” – poudarek na individualnih obiskovalcih oziroma manjših zaključenih skupinah in individualnem pristopu do obiskovalca kot nasprotje masovnega turizma;
  • bogata naravna in snovna oziroma nesnovna kulturna dediščina lokalnega okolja (neokrnjena narava območja Zaplane, izvorno ohranjena samotna hribovska kmetija, bogata tradicija ipd.).

 

sektor

Ohranjanje narave

 

panoga

Ohranjanje narave

 

ključne besede

Ohranjanje narave, turizem, biotska raznovrstnost

 

statistična regija

Osrednjeslovenska regija

 

ime/ naziv iskalca rešitve

Benjamin Leskovec

 

kontaktni podatki

benjamin.leskovec[@]replika.si

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih