Program podeželja

ime izziva

Pepel kot gnojilo

 

opis izziva

Pri vedno večji uporabi bio mase za ogrevanje poslovnih in industrijskih prostorov, se pojavlja problem deponiranja pepela, ki po navadi konča na odlagališčih odpadkov. Pepel bi lahko uporabili kmetje kot gnojilo, če bi bil v primernejši obliki. Poznam rešitev.

 

sektor

Varstvo okolja

 

ključne besede

trajnostna raba tal

 

statistična regija

Savinjska regija

 

ime/ naziv iskalca rešitve

Andrej Golenač

 

kontaktni podatki

031-603-955

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

ime izziva

Apliciranje gnojevke

 

opis izziva

Za javnost (in samega kmeta) problem smradu pri razvozu gnojevke, ker kmetje po večini uporabljajo tehniko pršenja. Direktno apliciranje se po večini ne uporablja zaradi izredno visoke cene nadgradnje ali nakupa nove cisterne z že integriranimi aplikatorji. Poznam rešitev.

 

sektor

Kmetijstvo

 

kmetijska panoga

Poljedelstvo

 

ključne besede

kmetijska mehanizacija, stroškovna učinkovitost

 

statistična regija

Savinjska regija

 

ime/ naziv iskalca rešitve

Andrej Golenač

 

kontaktni podatki

031-603-955

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

ime izziva

Električni dvoriščni nakladalnik

opis izziva

Za delo na dvorišču (krmljenje, kidanje gnoja, prelaganje materiala) kmetje v večini uporabljajo najstarejši in ponavadi najbolj dotrajan traktor (ker ga ni potrebno registrirati). Vsi pa vemo, da tak traktor najbolj bremeni okolje z izpusti.

sektor

Varstvo okolja

ključne besede

kmetijska mehanizacija

statistična regija

Savinjska regija

ime/ naziv iskalca rešitve

Andrej Golenač

kontaktni podatki

031-603-955

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

ime izziva

Privezovanje trt z razgradljivmi ali naravnimi materiali

opis izziva

Pri nas v Vipavski dolini je ob poteh kot v samih vinogradih moč opazili veliko plastičnih, nerazgradljivih vrvic, s katerimi vinogradniki vežejo vinsko trto. Opažam pa tudi, da jih precej uporablja surovino iz narave (vrbo "Beko"). Za okolje bi bila to dosti primernejša praksa, ki pa potrebuje vzpodbudo za še množičnejšo uporabo. Z vidika ohranjanja narave bi verjetno bili primerni tudi razgradljivi trakci.

sektor

kmetijstvo

panoga

vinogradništvo

ključne besede

naravovarstvo

statistična regija

Gorenjska regija

ime/ naziv iskalca rešitve

Martina Gajšek

kontaktni podatki

mojekovrt[@]gmail.com, 031/363-594

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

ime izziva

Optimizacija namakalnega režima pri gojenju zelenjave na ekološki kmetiji

opis izziva

V sklopu vizije trajnostne oskrbe lokalnega prebivalstva in drugih partnerjev v Beli krajini in širši regiji želimo narediti korak dlje v smeri dviga kvalitativnih lastnosti produktov, ki jih tržimo. Vodni vir in optimizacija namakanja bo ena izmed ključnih točk s katerimi se bomo na tej poti srečali. Pri tem si želimo sodelovanja s strokovnjaki, s katerimi bomo preučili prednosti deficitnega namakanja zelenjadnic v zavarovanih prostorih.

sektor

kmetijstvo

panoga

zelenjadarstvo

ključne besede

trajnostna raba voda, ohranjanje naravnih virov, podnebne spremembe, ekološka pridelava

statistična regija

Jugovzhodna regija

ime/ naziv iskalca rešitve

Anton Plut

kontaktni podatki

aleplut[@]gmail.com

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

ime izziva

Izboljšanje travne ruše

 

opis izziva

Na travnikih so zelo pogoste širokolistne rastline (regrat, ščavje,...), rman in mahovi. Teh rastlin bi se radi znebili oz. jih zmanjšali. Radi bi izboljšali travno rušo s travami in deteljami. Ukvarjamo se z govedorejo - kravami - mleko. Posledično boljši obrok, boljša mlečnost (večja) oz. izboljšanje kvalitete mleka.

 

sektor

kmetijstvo

 

panoga

govedoreja

 

ključne besede

trajnostna raba tal, trajnostna raba voda, varstvo rastlin, dobrobit živali, naravovarstvo, stroškovna učinkvitost, učinkovita raba energije, ohranjanje naravnih virov, FFS, podnebne spremembe

 

statistična regija

Gorenjska regija

 

ime/ naziv iskalca rešitve

Mojca Žmitek

 

kontaktni podatki

mzmitek[@]gmail.com, 051/354-563

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

ime izziva

Uvajanje odpornih/tolerantnih namiznih in vinskih sort vinske trte

 

opis izziva

Katere namizne in vinske sorte so najprimernejše za naše pridelovalne razmere.

 

sektor

kmetijstvo

 

panoga

Vinogradništvo

 

ključne besede

sorte, vinogradništvo, ekološka pridelava

 

statistična regija

Podravska regija

 

ime/ naziv iskalca rešitve

Simon Valentan

 

kontaktni podatki

svalentan[@]gmail.com

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

ime izziva

Velik vložek dela pri ekološki pridelavi vrtnin in zelenjave

 

opis izziva

Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje in Mreža ekoloških kmetij "Bio s kmetij" v imenu svojih kmetij išče svetovalno organizacijo - pravno osebo, ki izpolnjuje pogoje javnega poziva podukrepa 16.2 za pilotni projektni predlog Preizkus tehnologije - sadilni sistem Paperpot. Pridelava zelenjave in vrtnih je delovno zelo intenzivna panoga. V primeru ekološke pridelave, ko se omeji uporaba fitofarmacevtskih sredstev in mineralnih gnojil se potreba po delu še dodatno poveča. Zaradi velikega vložka dela so cene ekološko pridelane zelenjave in vrtnin visoke, ponudba pa deficitarna. Obstoječe mehanizirane tehnologije sajenja sadik vrtnin in zelenjave zahtevajo uporabo težke mehanizacije, za katero se mnogi ekološki kmetje ne odločijo zaradi številnih razlogov. Japonski sadilni sistem Paperpot z uporabo ročne sadilnice obljublja zasaditev 264 sadik vrtnin oz. zelenjave v 40 sekundah, kar občutno olajša postopek pridelave v fazi sajenja. Sistem omogoča pripravo lastnih sadik vrtnin in zelenjave na posebno papirno satasto mrežo, ki je v fazi sajenja nosilni medij sadik za enostavnejše sajenje. S pilotnim projektom želimo odgovoriti na naslednje izzive: - ugotoviti ali je tehnologija skladna s evropskimi standardi za ekološko kmetijstvo (v ZDA sistem za ekološko kmetijstvo ni dovoljen, v EU je dovoljen v posameznih državah članicah) - v pogojih pridelave na kmetijah v različnih regijah v Sloveniji testirati sadilni sistem - ugotoviti primernost sistema za OMD območja - proučiti možnost uporabe v pogojih, ki jih prinaša povečana pogostnost ekstremnega vremena - oceniti zmanjšanje izpustov CO2 zaradi uporabe tehnologije brez uporabe fosilnih goriv Več o sistemu: http://zdruzenje-zekzz.si/upload/2018/sadilnica_paperpot.pdf

 

sektor

kmetijstvo

 

panoga

zelenjadarstvo

 

ključne besede

ekološka pridelava, stroškovna učinkovitost, trajnostna raba tal, učinkovita raba energije

 

statistična regija

Osrednjeslovenska regija

 

ime/ naziv iskalca rešitve

Jože Ocepek

 

kontaktni podatki

joze[@]izara.si

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

ime izziva

Gospodarjenje s tlemi v (eko) trajnih nasadih

 

opis izziva

Kako stroškovno učinkovito izboljšati lapornata tla v strminah, da ne bo prihajalo do sušnih stresov in šibke rasti v nasadih. Možnosti povečevanja organske snovi v tleh in spremljanje dostopnosti vode, ter hranil z različnimi oblikami gospodarjenja s tlemi.

 

sektor

kmetijstvo

 

panoga

Poljedelstvo

 

ključne besede

trajnostna raba tal, ohranjanje naravnih virov

 

statistična regija

Podravska regija

 

ime/ naziv iskalca rešitve

Simon Valentan

 

kontaktni podatki

svalentan[@]gmail.com

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

ime izziva

Revitalizacija tal

 

opis izziva

Specifičnost krasa so plitka skeletna tla, ki so posledično zelo zahtevna za obdelavo, tako da je treba za normalno kmetovanje stanje sanirati. To lahko storimo s premeščanjem skalovja v globlje plasti ali drobljenjem na manjše agregate ali kombinacija obojega. Skozi projekt bi želeli preučiti vpliv različnih tehnik melioracije na pH in mikrobiološko aktivnost tal, optimalnih postopkov za čimprejšnjo ponovno vzpostavitev primernih pogojev za pridelavo rastlin ter oceno vodno-zračnega režima.

 

sektor

kmetijstvo

 

panoga

Poljedelstvo

 

ključne besede

trajnostna raba tal, ohranjanje naravnih virov

 

statistična regija

Jugovzhodna regija

 

ime/ naziv iskalca rešitve

Janez Kočevar

 

kontaktni podatki

mateja123kocevar[@]gmail.com

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

ime izziva

Trženje kozjega mleka

 

opis izziva

Na gorsko višinski kmetiji se ukvarjam z mlečnimi kozami. Težava pa se pojavi pri prodaji mleka, ker ni organiziranega odkupa mleka

 

sektor

kmetijstvo

 

panoga

drobnica

 

ključne besede

Pridelava, mleko

 

statistična regija

Savinjska regija

 

ime/ naziv iskalca rešitve

Sonja Kugovnič

 

kontaktni podatki

sonja.kugovnic[@]gmail.com

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

ime izziva

Doživetje narave na hribovski kmetiji - nanoturizem

 

opis izziva

Cilj kmetije je ustvariti oživetje narave na hribovski kmetiji na Zaplani s pomočjo ohranjanja biotske raznovrstnosti travnikov, starih sadnih drevesnih vrst, vodnih virov ter sadnja novih odpornih vrst sadnega drevja s ciljem revitalizacije kmetije. Ohranjanje, oblikovanje in razvoj kmetije sledi zaznanim trendom in se naslanja na sledeče:

  • neizkoriščen tržni in turistični potencial neokrnjene narave območja Zaplane in bližnjega okolja;
  • manjši obseg in razdrobljenost doživljajske ponudbe na območju destinacije Vrhnika in lokalnega okolja Zaplane;
  • pomanjkanje ponudbe s področja nanoturizma in dediščinskega turizma v slovenskem prostoru, ki hkrati poudarja ohranjanje neokrnjenega naravnega okolja in bogate slovenske kulturne dediščine naših prednikov;
  • pomanjkanje kakovostnih ponudnikov z jasno profiliranimi programi, ki upoštevajo načela trajnostnega razvoja turizma in trajnostne arhitekture, rabe prostora ter odsevajo lokalno identiteto (uporaba naravnih materialov v gradnji, vključevanje lokalno pridelane hrane in lokalnih izdelkov, sodelovanje lokalnega prebivalstva in partnerjev ipd.);
  • pomanjkanje ponudbe s področja nanoturizma in dediščinskega turizma v slovenskem prostoru, ki obiskovalcu hkrati nudi aktivno doživetje naravnega okolja in domiselno spoznavanje bogate snovne in nesnovne dediščine območja na edinstven in inovativen način (prikaz vsakdanjika nekdanjega prebivalca kmetije, priprava in okušanje tradicionalnih lokalnih jedi, tematske aktivnosti vezane na letne čase ipd.);
  • ponudbe “po meri posameznega obiskovalca” – poudarek na individualnih obiskovalcih oziroma manjših zaključenih skupinah in individualnem pristopu do obiskovalca kot nasprotje masovnega turizma;
  • bogata naravna in snovna oziroma nesnovna kulturna dediščina lokalnega okolja (neokrnjena narava območja Zaplane, izvorno ohranjena samotna hribovska kmetija, bogata tradicija ipd.).

 

sektor

Ohranjanje narave

 

panoga

Ohranjanje narave

 

ključne besede

Ohranjanje narave, turizem, biotska raznovrstnost

 

statistična regija

Osrednjeslovenska regija

 

ime/ naziv iskalca rešitve

Benjamin Leskovec

 

kontaktni podatki

benjamin.leskovec[@]replika.si

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

opis izziva

V zadnjih letih opažam, da se polietilenske folije kot zastirke uporabljajo napačno oz. jo kmetje pravilno ne odstranijo iz svojih njiv, kar ima za posledico množične ostanke folije v tleh. Nihče ne odgovarja, če jo kar skultivirajo v tla (ker če jo po letu dni ne odstraniš, je velika verjetnost, da se zažre med korenine in ostanki za vedno ostanejo v prsti). Sanacija takšne prsti je dolgotrajna in zahtevna. Problemu uporabi plastike in njenih ostankov v kmetijstvu bi morali dati večji poudarek, saj gre za globalni problem, ki ne le skazi okolico, ampak za ima za posledico onesnaženost vodnih virov z mikro delci plastike. Rešitev: subvencionirana raba naravnejših materialov (škrobnate folije, ki ne vsebujejo GSO) ali ukrep gojenje zelenjave brez uporabe polietilenskih zastirk.

 

sektor

kmetijstvo

 

panoga

zelenjadarstvo

 

ključne besede

Pridelava, zatiranje plevelov

 

statistična regija

Goriška regija

 

ime/ naziv iskalca rešitve

Martina Gajšek

 

kontaktni podatki

mojekovrt[@]gmail.com

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

opis izziva

Izobraževanje na kmetiji

 

sektor

kmetijstvo

 

panoga

vrtnarstvo

 

ključne besede

Pridelava

 

statistična regija

Goriška regija

 

ime/ naziv iskalca rešitve

Ekološka kmetija - zabojčki Brevkine svežine, Peter Studen

 

kontaktni podatki

mojekovrt[@]gmail.com

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih