Program podeželja

- BROŠURE, ZGIBANKE, ČLANKI na temo EIP:

Informativna brošura o možnostih sofinanciranja inovativnih in raziskovalnih projektov s področja kmetijstva in gozdarstva v okviru tematskih pozivov iz programa Obzorje 2020. 

Članek, objavljen v Kmečkem glasu 14. 2. 2018: 8 milijonov evrov za krepitev sodelovanja med kmeti, svetovalci in raziskovalci za učinkovitejši tehnološki razvoj in prenos znanj ter inovacij na kmetijska gospodarstva

V Kmečkem glasu je bil objavljen članek na temo dveh javnih razpisov za podukrep M16.2 – Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij in podukrep M16.5 – Okolje in podnebne spremembe, katerih namen je podpreti izvajanje pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije (projekti EIP). Cilj teh projektov je, da spodbujajo hitrejši tehnološki razvoj v kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu kot tudi varovanje okolja ter prilagajanje kmetijstva na podnebne spremembe. MKGP z omenjenima razpisoma razpisuje 8 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. V središču teh razpisov je razvoj novih rešitev, praktični preizkus novih rešitev na lokaciji kmetijskega gospodarstva in prenos znanja. 

Informativna zgibanka: EIP v okviru PRP 2014-2020 Evropsko partnerstvo za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti

Na Ministrstvu smo pripravili informativno zloženko, ki na kratko predstavlja Evropsko partnerstvo za inovacije v okviru ukrepa M16 – Sodelovanje iz PRP 2014-2020 ter opisuje pomen EIP projektov za razvoj slovenskega kmetijstva.

Informativna brošura za kmetovalce: Kaj slovenskemu kmetijstvu prinaša Evropsko partnerstvo za inovacije – EIP? 

Na Ministrstvu smo pripravili informativno brošuro, ki pojasnjuje pomen Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (EIP) za razvoj slovenskega kmetijstva. V brošuri so predstavljene številne prednosti, ki jih EIP kot orodje za reševanje težav in izzivov, prinaša slovenskim kmetijam. Brošura neposredno nagovarja slovenske kmete in kmetijska podjetja, ki jih EIP prepoznava kot ključne akterje pri soustvarjanju in uvajanju novega znanja in inovacij v prakso. Brošura v sklepnem delu razlaga, kako se lahko kmet vključi v projekt EIP in podaja pomembne informacije, ki jih morajo kmetje in drugi sodelujoči v projektu poznati za zagon kakovostnega projekta EIP.

Informativna brošura: Splošna predstavitev ukrepa Sodelovanje v povezavi z Evropskim partnerstvom za inovacije – EIP

Na Ministrstvu smo pripravili splošno brošuro, ki na enem mestu odgovarja na ključna vprašanja v zvezi s pilotnimi projekti in projekti EIP v okviru ukrepa M16 – Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020. Splošna brošura nagovarja vse ključne akterje, tako kmete, svetovalce, raziskovalce kot tudi ostale, ki s svojim znanjem in izkušnjami pripomorejo k soustvarjanju ter učinkovitem prenosu novega znanja in inovacij v prakso na kmetijskem, gozdarskem in živilskem področju. V sklepnem delu podaja informacije o tem na kaj morajo biti upravičenci do podpore še posebej pozorni in v čem se ti projekti razlikujejo od ostalih že obstoječih raziskovalnih projektov na področju kmetijstva, živilstva in gozdarstva.

Power point predstavitev, ki je bila predstavljena po posameznih območnih Kmetijsko-gozdarskih zavodih v Sloveniji v okviru predstavitve Ukrepa M16  -Sodelovanje in predstavitev EIP na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti

V mesecu oktobru smo skupaj v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico in posameznimi območnimi Kmetijsko-gozdarskimi zavodi po celotni Sloveniji izvedli 8 javnih predstavitev, na katerih je bilo podrobno predstavljeno izvajanje Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti v okviru ukrepa M16 – Sodelovanje iz PRP 2014-2020. Predstavitev je na voljo tukaj.

 

- JAVNI RAZPISI:

1. 4. 2019 - Gradivo s predstavitev javnih razpisov iz naslova ukrepa 16 Sodelovanje v letu 2019

Predstavitev 1. javnega razpisa za podukrep 16.2. in 16.5 v okviru javnih predstavitev po Sloveniji

 

 

- SEMINARJI, POSVETI:

Gradivo Mednarodnega EIP AGRI seminarja, ki je bil 13. 11. 2017 v Ljubljani:

 

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih