Program podeželja

JAVNA RAZPRAVA

 Javna razprava 001 Javna razprava 002 Javna razprava 003

Ob pripravi kvalitetnega programa razvoja podeželja je nujno vključevanje partnerjev v vse faze programiranja, t.j. že v fazo priprave, nato izvedbe in tudi spremljanja ter vrednotenja. K aktivnemu sodelovanju v delovnih skupinah in javni razpravi tako vabimo gospodarske in socialne partnerje kakor tudi nevladne organizacije.

Partnerje in javnost redno obveščamo o poteku priprave novega programa preko spletnih strani MKO, preko sredstev javnega obveščanja in preko tedenskih elektronskih novic Mreže za podeželje PRePlet.

Javna razprava o osnutku Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

Datum

Dogodek

Lokacija

Povezava

05. 7. 2013

Začetek javne razprave - objava osnutka PRP 2014–2020  

Spletna stran

Javna razprava

10. 7. 2013

Posvet ob uvodu v javno razpravo

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola, Hoče

Javni posvet 10. julij 

05. 8. 2013

Zaključek sprejemanja pripomb na osnutek programa

gp.mko@gov.si

Kontaktni obrazec 

26. 8. 2013

Povzetek javne razprave

Gornja Radgona - Mednarodni kmetijsko-živilski sejem

Povzetek

16.4. -16.5. 2014

Javna razgrnitev Okoljskega poročila

gp.mko@gov.si 

 Javna razgrnitev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Že zaključene predstavitve in razprave:

  • 20., 25. in 26. 2. 2014 delavnice ukrepa Sodelovanje
  • 26. 8. 2013 predstavitev zaključkov javne razprave o osnutku PRP 2014-2020
  • 10. 7. 2013 posvet ob začetku javne razprave o osnutku PRP 2014-2020
  • 13., 21. in 22. 5. 2013 delavnice ob pripravi PRP 2014–2020
  • 26. 11. 2012 predstavitev Skupne kmetijske politike v letih od 2014–2020 na posvetu Javnih služb kmetijskega svetovanja in nove skupne kmetijske politike v Novem mestu;
  • 9. 11. 2012 posvet »Reforma Skupne kmetijske politike do leta 2020« v Krškem;
  • 16. in 17. 10. 2012 razprava v okviru Slovenskega podeželskega parlamenta v Zrečah;
  • 18. 11. 2011 posvet o reformi Skupne kmetijske politike do 2020 na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Hočah pri Mariboru;
  • 28. 1. 2011 posvet ob zaključku javne razprave o SKP do 2020 v Ljubljani
  • do 15. 1. 2011 zbiranje mnenj in stališč do sprememb, ki so predlagane v Sporočilu Evropske komisije »Skupna kmetijska politika proti letu 2020: odziv na prihodnje izzive, povezane s hrano, naravnimi viri in ozemljem«

Pripombe, predloge in vprašanja nam lahko posredujete tukaj .

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih