Program podeželja

Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje

Obdobje trajanja projekta: 2018-2021

Vodilni partner: Nacionalni inštitut za biologijo

Ostali člani partnerstva: Darsad d.o.o., Matjaž Škof, Stanislav Tojnko, Radovan Jelina, Anže Legat, Manca Omerzu, Zavod Jabolko, Kmetijski inštitut Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Kozjanski park, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

Namen in cilji projekta:

(1) Izboljšati prenos znanja v prakso na področju divjih opraševalcev v sadjarstvu.
(2) Vzpostaviti dobre prakse varovanja opraševalcev na vzorčnih kmetijskih gospodarstvih.
(3) Izboljšati razmere za divje opraševalce v sadovnjakih in s tem prispevati k varovanju biotske raznovrstnosti.
(4) Povečati zanesljivost in kakovost opraševanja.

Pričakovani rezultati:

V sadovnjakih bomo izboljšali prehranske in gnezdilne razmere za opraševalce. Poleg tega bomo izvedli program usposabljanja za kmete, pripravili predavanja in delavnice, izdali priročnik in izobraževalne video vsebine in organizirali strokovni posvet.

Vir sofinanciranja:
Ukrep 16 Sodelovanje; Podukrep 16.5. Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam (Program razvoja podeželja 2014-2020)

Kontaktni podatki predstavitelja posterja: doc. dr. Danilo Bevk, danilo.bevk(at)nib.si

Plakat s predstavitvijo projekta (november 2019)

Spletna stran projekta

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih