Program podeželja

21. 12. 2017 - Predstavnika EIP Vem točke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Uroš Zgonec in Nenad Kobal ter Vesna Miličić, prav tako z MKGP, so 15. decembra 2017 v Centru biotehnike in turizma Grm pri Novem mestu organizirali delavnico o vzpostavljanju EIP partnerstev. Udeležili so se je zainteresirani kmetje, podjetja, svetovalci in raziskovalci ter izobraževalci iz sadjarske panoge. Delavnica je udeležence vodila skozi različne faze iskanja, prepoznavanja in definiranja problemov/izzivov, prepoznavanja za partnerstva primernih deležnikov ter značilnostmi sodelovanje v partnerskih ter pozitivnimi pristopi k dogovarjanju med zainteresiranimi deležniki. Udeleženci so izrazili zadovoljstvo z organizacijo delavnice in pristopom ministrstva k tovrstni podpori kmetijstvu.

Milicic 15.12.2017 21

Milicic 15.12.2017 31

Vse države članice EU so pripravljene podpreti operativne skupine za kmete in gozdarje

Kmetje in gozdarji iz vse Evrope se veselijo zagona novih inovativnih projektov, potem ko je Evropska komisija pripravila podporne priložnosti za vzpostavitev operativnih skupin.
Inger Pehrson, koordinator inovacijskega oddelka švedske Mreže za podeželje pritrjuje: ''Prvič se dogaja, da ima kmet priložnost pridobiti neposredno podporo za razvoj ideje, ki je bistvena za njegovo delo. To bo tudi zagotovilo, da bo njihov glas slišan v kmetijski javnosti in širše.'' Za razliko od dosedanjih sistemov podpor, so kmetje in drugi partnerji, kot so raziskovalci in svetovalci, lahko člani odborov operativnih skupin. Pehrson nadaljuje: ''Za raziskovalce in svetovalce bo izziv, da bodo kmetje vključeni od samega začetka, in da bodo v stalnem dialogu z njimi, kot pa da bi jim zgolj predstavili rezultate poskusov ob zaključku projekta.

Operativna skupina je skupina ljudi, ki sodeluje pri razvoju konkretnih rešitev za praktične probleme ali inovativne priložnosti, in katere projekti so podprti z evropsko politiko razvoja podeželja. Operativna skupina je sestavljena iz več partnerjev s skupnim interesom v posebnem, praktičnem, inovativnem projektu. Vključeni v operativno skupino, vanjo doprinesejo določene vrste praktične, in kjer je potrebno, tudi znanstvene strokovnosti. Lahko vključujejo kmete, znanstvenike, kmetijska podjetja in mnoge druge profile. Vsaka država ali regija ima možnost določiti svoje specifične zahteve ali omejitve, o tem kako vzpostaviti operativno skupino.

Predstavnikom vseh članic EU, ki so se udeležili seminarja z naslovom ''Zagon operativne skupine in EIP-AGRI mreže skozi programe razvoja podeželja, ki ga je organiziralo Evropsko inovacijsko partnerstvo za kmetijsko produktivnost in trajnost (EIP-AGRI), je jasno: Organi upravljanja so vzeli možnost podpiranja inovativnih projektov v kmetijstvu in gozdarstvu zelo resno. Direktor Evropske komisije za splošne zadeve razvoja in raziskav na podeželju, Aldo Longo je zaključil seminar z besedami: ''Pomembno je ustvariti okolje s pravo podporo za operativne skupine. '' Zato so organi upravljanja že izvedli pozive za vzpostavitev operativnih skupin, da bi kmete opolnomočili, da spremenijo njihove inovativne ideje v resnične projekte. Prvi pozivi so bili objavljeni že sredi leta 2015.

Evropski organi upravljanja, vključno s slovenskim, so že informirali svoje kmete skozi različne dogodke mrež. Na Poljskem je nacionalna Mreža za inovacije v kmetijstvu in podeželskih območjih obvestila vse potencialne partnerje o tem, kako vzpostaviti operativno skupino. Marek Krysztoforski iz poljskega Kmetijskega svetovalnega središča pojasni: Med drugim smo svetovalcem zagotovili dejavnosti Mreže pri podpori kmetom pri njihovem vzpostavljanju projektov.

Medtem lahko kmetje že dalj časa iščejo ustrezne partnerje, kot so raziskovalci in svetovalci, za uresničitev svojih idej v dejanskem projektu. Da so kar se da pripravljeni na poziv za vzpostavitev projekta oziroma javni razpis. Pridružitev Mreži EIP-AGRI lahko predstavlja dober začetek. S svojo spletno stranjo, Mreža ponuja registriranim članom navdihujoče ideje, informacije in rezultate raziskovalnih projektov, in načinov, kako povezati ostale sodelavce v EIP-AGRI mreže. Kot člani EIP-AGRI mreže lahko kmetje aktivno izmenjujejo in zbirajo informacije, ki lahko pomenijo začetek operativne skupine.

EIP logo

 

Vse države članice EU so pripravljene podpreti operativne skupine za kmete in gozdarje

Kmetje in gozdarji iz vse Evrope se veselijo zagona novih inovativnih projektov, potem ko je Evropska komisija pripravila podporne priložnosti za vzpostavitev operativnih skupin.

 

 

 

Inger Pehrson, koordinator inovacijskega oddelka švedske Mreže za podeželje pritrjuje: »Prvič se dogaja, da ima kmet priložnost pridobiti neposredno podporo za razvoj ideje, ki je bistvena za njegovo delo. To bo tudi zagotovilo, da bo njihov glas slišan v kmetijski javnosti in širše.« Za razliko od dosedanjih sistemov podpor, so kmetje in drugi partnerji, kot so raziskovalci in svetovalci, lahko člani odborov operativnih skupin. Pehrson nadaljuje: »Za raziskovalce in svetovalce bo izziv, da bodo kmetje vključeni od samega začetka, in da bodo v stalnem dialogu z njimi, kot pa da bi jim zgolj predstavili rezultate poskusov ob zaključku projekta.«

 

OPERATIVNA SKUPINA

Operativna skupina je skupina ljudi, ki sodeluje pri razvoju konkretnih rešitev za praktične probleme ali inovativne priložnosti in katere projekti so podprti z evropsko politiko razvoja podeželja. Operativno skupino sestavlja več partnerjev, in sicer tako kmet, kmetijsko podjetje, svetovalec, raziskovalec, kot mnogi drugi akterji, ki se med seboj povežejo z namenom pridobitve praktične rešitve konkretnega problema, ki ga ima kmetovalec. Vsaka država ali regija ima možnost določiti svoje specifične zahteve ali omejitve o tem, kako vzpostaviti operativno skupino.

 

Idejna zasnova delovanja operativnih skupin

Prikaz idejne zasnove delovanja operativnih skupin v okviru EIP projektov v Sloveniji.

 

Evropski organi upravljanja programov razvoja podeželja, vključno s slovenskim, intenzivno informiramo kmete in ostale deležnike skozi različne dogodke nacionalnih mrež. V Sloveniji smo marca 2014 izvedli prvo mednarodno delavnico z naslovom "Vzpostavitev operativnih skupin v okviru Programov razvoja podeželja". Z letom 2017 pa prehajamo v operativno fazo, zato smo tudi v Sloveniji okrepili različne aktivnosti, da vse zainteresirane akterje opremimo s pravimi informacijami za uspešen zagon operativnih skupin. Spremljajte spletne strani PRP in novice PRePlet.

Medtem lahko kmetje že dlje časa iščejo ustrezne partnerje, kot so raziskovalci in svetovalci, za razrešitev konkretnega problema na svojem kmetijskem gospodarstvu. Za vzpostavitev projekta oziroma prijave projekta na javni razpis pridružitev Mreži EIP-AGRI predstavlja dober začetek. S svojo spletno stranjo ponuja Mreža EIP-AGRI registriranim članom navdihujoče ideje, informacije, rezultate že zaključenih projektov in načinov, kako povezati ostale akterje v EIP-AGRI mrežo. Kot člani EIP-AGRI mreže lahko kmetje aktivno izmenjujejo in zbirajo informacije, ki predstavljajo izhodišče za vzpostavitev in delovanje operativne skupine.

 

Zloženka: EIP v okviru PRP 2014–2020: Evropsko partnerstvo za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti

 ZlozenkaEIP po straneh page 001