Program podeželja

Eip oljke Bidovec

 

Strokovnjaki fokusne skupine so se ukvarjali z iskanjem odgovorov na vprašanje, kako lahko povečamo trajnost gojenja oljk ob upoštevanju tveganj, ki jih prinašajo škodljivci in bolezni.

Oljka je kulturna rastlina z velikim gospodarskim pomenom, poleg tega pa je odporna proti suši, ima dolgo življenjsko dobo in lahko raste lahko v revni, kamniti prsti, kjer bi bilo težko pridelovati druge kulture. Po svetu gojijo več kot 750 milijonov oljk, od tega 95 % v Sredozemlju.

V zadnjih letih se proizvajalci oljk soočajo s povečanim številom in pojavnostjo škodljivcem in bolezni oljk, ki povzročajo veliko gmotno škodo, razlogi za to pa so mnogostranski. Da bi poiskali ustrezne rešitve, se je približno leto dni s perečo težavo ukvarjalo 19 strokovnjakov iz petih evropskih držav. Delo fokusne skupine se je začelo poleti 2018, končno poročilo pa je bilo predstavljeno v aprilu 2020, pri čemer so se strokovnjaki v živo sestali dvakrat, v januarju in septembru 2019.

Celovito reševanje tovrstne problematike oljk terja prepleteno sodelovanje pridelovalcev in raziskovalcev z ostalimi deležniki, da bi bil končni rezultat lahko kar najbolj učinkovit. Tako si je skupina strokovnjakov zadala specifične cilje in najprej popisala glavne škodljivce in bolezni oljk, ocenila verjetni vpliv pričakovanih podnebnih sprememb na pojav in razporeditev škodljivcev in bolezni oljk, opravila pregled in razpravo o dobrih kmetijskih praksah iz tega področja in raziskala morebitne nove rešitve ter možnosti za uspešen prenos znanja v prakso.

Strokovnjaki so v končnem poročilu oblikovali in podali zamisli za bodoče projekte in operativne skupine ter hkrati iz prakse prepoznali potrebe po novih raziskavah in znanju, ki bi jih lahko uporabili v prihodnje.

 

Poglavitni škodljivci in bolezni oljk v Sredozemlju (izsek, celotna tabela dostopna v končnem poročilu):

Tip škodljivca Znanstveno ime Domače ime Pomembnost1
Žuželke Prays oleae oljčni molj, oljkov molj **
  Bactrocera oleae oljčna muha **
  Saissetia oleae oljkov kapar, oljčni medič **
  Aspidiotus nerii oleandrov kapar *
  Phloeotribus scarabeoides oljčni lubadar *
  Hylesinus toranio mali jesenov ličar *
  Euzophera pinguis vešča *
       
Pršice Aceria oleae oljčna pršica šiškarica *
       
Patogeni Xylella fastidiosa   ***
  Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi   *
  Verticillium dahliae verticilijska uvelost ***
 

Fusicladium oleaginum

(tel. Venturia oleagina)

pavje oko, oljkov škrlup **
  Colletotricum spp. antraknoza *
  Pseudocercospora cladosporioides   *
  Lecythophora lignicola, Pleurostomophora richardsiae, P. cava, Phaeoacremonium spp.   *
  Fomes, Fomitiporia, Stereum trohnoba  
  Armillariella mellea, Rosellinia necatrix, Dactylonectria spp. trohnoba ***
  Phytophthota, Cylindrocarpon, Fusarium, Pythium spp.   *
  Meloidogyne spp.   *

 

Zamisli za lokalne inovacijske projekte in operativne skupine:

 • Uskladitev tehnik spremljanja škodljivcev/patogenov in razvoj novih sistemov/metod spremljanja
 • Optimizacija pokrovnih rastlin
 • Količinsko vrednotenje učinka kmetijsko-ekoloških načel/zelene infrastrukture na obvladovanje škodljivcev in bolezni
 • Povečati znanje kmetov/deležnikov o uporabi kmetijsko-ekoloških načel za obvladovanje škodljivcev/bolezni
 • Poskusne in predstavitvene kmetije ter terenske mreže za preizkušanje organizmov za biotično varstvo pred boleznimi
 • Uvedba uporabe množičnih podatkov in umetne inteligence za pomoč pri odločanju o uporabi pripravkov za varstvo rastlin
 • Lokalno/regionalno zbiranje dednine oljk in znanja za obvladovanje škodljivcev in bolezni


Potrebe po raziskavah iz prakse:

 • Vpliv podnebnih sprememb na škodljivce in patogene oljk
 • Razvoj novih sistemov spremljanja škodljivcev in bolezni
 • Razvoj novih biotehnoloških fitosanitarnih orodij (semiokemikalije, sredstva za privabljanje ali odvračanje itn.)
 • Optimizacija pokrovnih rastlin
 • Količinsko vrednotenje učinka kmetijskoekoloških načel/zelene infrastrukture na obvladovanje škodljivcev in bolezni
 • Preizkušanje organizmov za biotično varstvo pred patogeni oljk v različnih okoljskih razmerah (ocena optimalnih razmer za čim večjo učinkovitost)
 • Iskanje novih organizmov za biotično varstvo

 

Celotno poročilo v slovenščini

Kratko poročilo (predstavitveni plakat) v slovenščini

Celotno poročilo v angleščini

Spletna stran EIP-AGRI Fokusne skupine; Škodljivci in bolezni oljk (spletna stran v angleščini)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih