Program podeželja

Iz naslova ukrepa M16 Sodelovanje iz PRP 2014-2020 je bilo v okviru drugega javnega razpisa odobrenih osem projektov, katerih namen je sodelovanje kmetijskih gospodarstev in posrednikov s ciljem vzpostavitve lokalnega trga ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti.


V okviru podukrepa 16.4: Vzpostavitev in razvoj katkih dobavnih verig in lokalnih trgov je sofinanciranih osem projektov.


Več o projektih si lahko preberete v preglednicah spodaj:

Preglednica odobrenih projektov

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih