Program podeželja

Iz naslova ukrepa M16 Sodelovanje iz PRP 2014-2020 je bilo v okviru drugega javnega razpisa za podukrepa 16.2 in 16.5 odobrenih 14 pilotnih projektov, katerih namen je reševanje konkretnih izzivov s področja kmetijske pridelave, varovanja okolja in prilagajanja na podnebne spremembe, s katerimi se kmetijska gospodarstva soočajo.

V okviru podukrepa 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij je sofinanciranih 11 pilotnih projektov.

V okviru podukrepa 16.5: Okolje in podnebne spremembe pa so sofinancirani trije pilotni projekti.

 

Več o projektih si lahko preberete v preglednicah spodaj:

Preglednica odobrenih pilotnih projektov v okviru podukrepa 16.2

Preglednica odobrenih pilotnih projektov v okviru podukrepa 16.5

 

Objavljeni so že tudi novi javni razpisi za prijavo pilotnih projektov in projektov EIP:

3. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam na področju gozdarstvarok za oddajo vlog je 28. februar 2020 do 23.59.

3. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstvarok za oddajo vlog je 28. februar 2020 do 23.59.

4. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksamrok za oddajo vlog je 27. marec 2020 do 23.59.

Še vedno pa lahko vpišete svoj izziv v Izmenjevalniku idej na spletni strani EIP.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih