Program podeželja

- 25. 11. 2019 - Konferenca "Skupaj za napredek slovenskega kmetijstva in podeželja"

24. - 26. 9. 2019, Bruselj: Evropski raziskovalni in inovacijski dnevi

16. 10. 2019, Bruselj: 15. redno srečanje EIP-AGRI podskupine za inovacije v kmetijstvu

14. 2. 2019 - 14. 3. 2019 - Predstavitev javnih razpisov iz naslova ukrepa 16 Sodelovanje

13. 2. 2019 - 6. Agrobiznis konferenca

23. 3. 2018 - VIDEO predstavitev 1. javnega razpisa iz naslova ukrepa Sodelovanje (16.2 in 16.5) s sejma Komenda

21. 3. 2018 - Predstavitev prvih javnih razpisov za dva podukrepa - 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij in 16.5: Okolje in podnebne spremembe iz PRP 2014-2020

12. 2. 2018 od 10.00 do 14.00 ure na sedežu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, 12. 02. 2018 - Delavnica o vzpostavljanju EIP partnerstev

13. 2. 2018 od 09.00 do 13.00 ure na sedežu Gozdarskega inštituta Slovenije - Delavnica o vzpostavljanju EIP partnerstev

18. 01. 2018 - Delavnica o vzpostavljanju EIP partnerstev na sedežu Kmetijske zadruge Agraria Koper; na voljo je tudi poročilo z delavnice

15. 12. 2017 - Delavnica o vzpostavljanju EIP partnerstev v Centru biotehnike in turizma Grm pri Novem mestu; na voljo je tudi poročilo z delavnice

13. 11. 2017 - Mednarodni EIP AGRI seminar na temo evropskih partnerstev za inovacije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020

10. 10. 2017 - Predstavitve predloga uredbe za ukrep Sodelovanje ter Evropskega inovacijskega partnerstva za produktivnost in trajnost na področju kmetijstva, živilstva in gozdarstva

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih