Program podeželja

V mesecu decembru 2019 smo v soorganizaciji z Gozdarskim inštitutom Slovenije in Zavodom za gozdove Slovenije organizirali predstavitev javnih razpisov za sofinanciranje gozdarskih projektov iz naslova ukrepa 16 Sodelovanje iz PRP 2014-2020. Na voljo sta ppt predstavitvi javnih razpisov za dva podukrepa v okviru ukrepa 16 Sodelovanje:

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

24. - 26. 9. 2019, Bruselj: Evropski raziskovalni in inovacijski dnevi

16. 10. 2019, Bruselj: 15. redno srečanje EIP-AGRI podskupine za inovacije v kmetijstvu

14. 2. 2019 - 14. 3. 2019 - Predstavitev javnih razpisov iz naslova ukrepa 16 Sodelovanje

13. 2. 2019 - 6. Agrobiznis konferenca

23. 3. 2018 - VIDEO predstavitev 1. javnega razpisa iz naslova ukrepa Sodelovanje (16.2 in 16.5) s sejma Komenda

21. 3. 2018 - Predstavitev prvih javnih razpisov za dva podukrepa - 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij in 16.5: Okolje in podnebne spremembe iz PRP 2014-2020

12. 2. 2018 od 10.00 do 14.00 ure na sedežu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, 12. 02. 2018 - Delavnica o vzpostavljanju EIP partnerstev

13. 2. 2018 od 09.00 do 13.00 ure na sedežu Gozdarskega inštituta Slovenije - Delavnica o vzpostavljanju EIP partnerstev

18. 01. 2018 - Delavnica o vzpostavljanju EIP partnerstev na sedežu Kmetijske zadruge Agraria Koper; na voljo je tudi poročilo z delavnice

15. 12. 2017 - Delavnica o vzpostavljanju EIP partnerstev v Centru biotehnike in turizma Grm pri Novem mestu; na voljo je tudi poročilo z delavnice

13. 11. 2017 - Mednarodni EIP AGRI seminar na temo evropskih partnerstev za inovacije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020

10. 10. 2017 - Predstavitve predloga uredbe za ukrep Sodelovanje ter Evropskega inovacijskega partnerstva za produktivnost in trajnost na področju kmetijstva, živilstva in gozdarstva

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

1. 4. 2019 - Gradivo s predstavitev javnih razpisov iz naslova ukrepa 16 Sodelovanje iz PRP 2014-2020 v letu 2019

4. 2. 2019 - Predstavitve javnih razpisov za sofinanciranje projektov iz ukrepa M16 Sodelovanje iz PRP 2014-2020 v februarju in marcu 2019

24. 1. 2019 - Evropska komisija išče strokovnjake za vključitev v pet novih fokusnih skupin

28. 12. 2018 - Objava še dveh javnih razpisov iz naslova podukrepa 16.2 - Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij ter iz naslova 16.5 - Okolje in podnebne spremembe je namenjen izvedbi pilotnih projektov in projektov EIP - rok za oddajo vlog 19. 4. 2019

21. 12. 2018 - Objava dveh javnih razpisov iz naslova podukrepa 16.4 - Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter iz naslova podukrepa 16.9 - Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji - rok za oddajo vlog 12. 4. 2019

25. 11. 2018 - Fokusne skupine EIP-AGRI: Deljenje znanja za spodbujanje ukrepanja (EIP-AGRI brošura)

25. 11. 2018 - Sodelovalni način delovanja za inovacije v kmetijstvu (EIP-AGRI brošura)

25. 11. 2018 - Projekti z več akterji v okviru programa Obzorje 2020 (EIP-AGRI brošura)

25. 11. 2018 - S sodelovanjem do inovacij: Mrežno povezovanje operativnih skupin po vsej EU (EIP-AGRI brošura)

25. 11. 2018 - Operativne skupine: Spremenite svojo zamisel v inovacijo (EIP-AGRI brošura)

24. 11. 2018 - Sistemi znanja in inovacij (AKIS) na področju kmetijstva (EIP-AGRI brošura)

22. 11. 2018 - Objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz PRP 2014-2020

14. 11. 2018 - Analiza stanja prispelih vlog na prvi javni razpis za podporo projektov v okviru podukrepa 16.4 in 16.9 iz ukrepa Sodelovanje Programa razvoja podeželja 2014-2020 (najpogostejše napake)

26. 10. 2018 Oblikovanje digitalne (r)evolucije v kmetijstvu (EIP-AGRI brošura)

19. 7. 2018 - Ali je morda še kakšno neraziskano področje v kmetijstvu, živilstvu ali gozdarstvu?

5. 7. 2018 - Odprte prijave za strokovnjake v dveh novih EIP-AGRI fokusnih skupinah

5. 7. 2018 - Brošura z 9. agrobiznis posveta v Ljubljani

27. 6. 2018 - Sodelovanje za skupne rešitve in napredek v kmetijstvu

11. 4. 2018 - VIDEO predstavitev 1. javnega razpisa iz naslova ukrepa Sodelovanje (16.2 in 16.5) s sejma Komenda

22. 3. 2018 - Obvestilo o predstavitvi dveh javnih razpisov za podporo pilotnih projektov in projektov EIP v okviru podukrepov 16.2 in 16.5

14. 3. 2018 - Predstavitev prvih javnih razpisov za dva podukrepa - 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij in 16.5: Okolje in podnebne spremembe iz PRP 2014-2020

16. 02. 2018 - Poročilo z delavnice o vzpostavljanju EIP partnerstev - gozdarstvo - na sedežu Gozdarskega inštituta Slovenije, 13. 02. 2018.

16. 02. 2018 - Poročilo z delavnice o vzpostavljanju EIP partnerstev - okolje - na sedežu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v Ljubljani, 12. 02. 2018.

10. 02. 2018 - Poročilo z delavnice o vzpostavljanju EIP partnerstev - vinogradništvo - na sedežu Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, 31. 01. 2018.

10. 02. 2018 - Poročilo z delavnice o vzpostavljanju EIP partnerstev - prireja mleka - na sedežu Kmetijsko gozdarske zadruge Sloga v Kranju, 29. 01. 2018.

2. 2. 2018 - Objavljena sta javna razpisa za projekte evropskega partnerstva za inovacije (EIP) in pilotne projekte z namenom učinkovitejšega tehnološkega razvoja in prenosa znanja ter inovacij v kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo

25. 01. 2018 - Poročilo z delavnice o vzpostavljanju EIP partnerstev - zelenjadarstvo - na sedežu Kmetijske zadruge Agraria Koper v Kopru, 18. 01. 2018

22. 12. 2017 - V Bruslju objavili izkušnje Slovenije o vzpostavitvi kratkih verig lokalne hrane

21. 12. 2017 - Poročilo z delavnice o vzpostavljanju EIP partnerstev - sadjarstvo - v Centru biotehnike in turizma Grm pri Novem mestu, 15. 12. 2017

30. 11. 2017 - Vlada Republike Slovenije je sprejela dopolnjeno Uredbo o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz PRP 2014-2020

13. 11. 2017 - Mednarodni EIP AGRI seminar na temo evropskih partnerstev za inovacije v okviru PRP 2014-2020

8. 11. 2017 - Predstavitev evropskega partnerstva za inovacije (EIP) skozi dve novi brošuri

10. 10. 2017 - EIP VEM točka Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sodelovala na 22. jesenskem obrtnem sejmu Komenda

10. 10. 2017 - Predstavitve predloga uredbe za ukrep Sodelovanje ter Evropskega inovacijskega partnerstva za produktivnost in trajnost na področju kmetijstva, živilstva in gozdarstva

22. 9. 2017 - Ministrstvo je pripravilo predstavitveno zgibanko "EIP v okviru PRP 2014–2020 Evropsko partnerstvo za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti"

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

EIP logo

KAJ JE EVROPSKO PARTNERSTVO ZA INOVACIJE?

Evropsko partnerstvo za inovacije (EIP) je nov koncept evropske politike za spodbujanje inovativnosti in učinkovitejšega povezovanja med raziskavami in inovativnostjo z namenom hitrejšega pridobivanja uporabnih rešitev. V sklopu »inovativne Unije« je bilo vzpostavljenih pet evropskih inovacijskih partnerstev. Eno izmed njih je tudi Evropsko partnerstvo za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (EIP-AGRI). Glavni namen EIP-AGRI je spodbujati konkurenčno in trajnostno kmetijstvo in prispevati k zagotavljanju stabilne pridelave hrane, krme in biomaterialov, trajnostnemu upravljanju naravnih virov od katerih sta odvisna tako kmetijstvo kot gozdarstvo in sožitje z okoljem. EIP na področju produktivnosti in trajnosti kmetijstva je opredeljen od 55. do 57. člena Uredbe 1305/2013/EU.

Pristop EIP se spodbuja v okviru ukrepa M16 - Sodelovanje, ki je povsem nov ukrep PRP 2014-2020. V središču teh projektov je kmetijsko gospodarstvo in praktični izziv, s katerim se to kmetijsko gospodarstvo srečuje v svoji vsakdanji praksi.

Rezultati projektov EIP bodo vzpostavljene nove in inovativne REŠITVE v praksi ter učinkovitejša KOMUNIKACIJA med kmetovalci, raziskovalci, svetovalci in drugimi akterji, vključno z RAZŠIRJANJEM PRAKTIČNIH REZULTATOV v javnosti.

  

AKTUALNO:

2. 12. 2019 - Gradivo s predstavitve javnih razpisov za podukrepa 16.2 in 16.5 na področju gozdarstva iz naslova ukrepa Sodelovanje v letu 2019

25. 11. 2019 - Vabljeni na predstavitev javnih razpisov za ukrep Sodelovanje (za podukrepa 16.2 in 16.5)

21. 11. 2019 - Vabimo vas na konferenco Skupaj za napredek slovenskega kmetijstva in podeželja

8. 11. 2019 - Objavljena dva javna razpisa za projekte sodelovanja na področju gozdarstva v skupni vrednosti 2,14 mio evrov

5. 9. 2019 - Informativni listi EIP-AGRI fokusnih skupin prevedeni v slovenščino

12. 6. 2019 - PPT predstavitev za upravičence projektov EIP iz 1 JR pred vložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev

4. 4. 2019 - Zbrani odgovori na forumska vprašanja v zvezi z drugim javnim razpisom iz naslova ukrepa Sodelovanje

19. 3. 2019 - Odobrenih je 10 projektov za diverzifikacijo dejavnosti na kmetiji iz ukrepa M16 Sodelovanje

19. 3. 2019 - Odobrenih je 5 projektov za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov iz ukrepa M16 Sodelovanje

19. 3. 2019 - Odobrenih je 7 pilotnih projektov v okviru ukrepa M16 Sodelovanje

17. 1. 2019 - Odobrenih je 9 projektov EIP v okviru ukrepa M16 Sodelovanje

ARHIV NOVIC...

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih
Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

V sklopu Spomladanskega sejma Komenda«, je v petek, 23. 3. 2018, v prostorih KK Komenda potekala video predstavitev javnih razpisov iz naslova ukrepa
Sodelovanje za učinkovitejši tehnološki razvoj in prenos znanj na kmetijska gospodarstva; MKGP - predavateljica dr. Vesna Miličič

PPT predstavitev

1. javni razpis razpis za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

1. javni razpis za podukrep 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Predstavitev 1. javnih razpisov za dva podukrepa - 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij in 16.5: Okolje in podnebne spremembe iz PRP 2014-2020 bo potekala v sredo, 21. 3. 2018 v veliki predavalnici Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na Dunajski cesti 22, 1000 Ljubljana od 9.30 ure do 12.00 ure.

Namen predstavitve je podrobna seznanitev prijaviteljev z besedilom javnega razpisa in razjasnitev vseh morebitnih vprašanj v zvezi s prijavo. Za učinkovitejši potek predstavitve vas prosimo, da imate s seboj tiskano verzijo prijavnega obrazca razpisa na katerega se nameravate prijaviti. Vprašanja v zvezi z objavljenima javnima razpisoma v okviru posameznega podukrepa lahko že pred predstavitvijo postavite na forumu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja najkasneje do 20. 3. 2018.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

21. 12. 2017 - Predstavnika EIP Vem točke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Uroš Zgonec in Nenad Kobal ter Vesna Miličić, prav tako z MKGP, so 15. decembra 2017 v Centru biotehnike in turizma Grm pri Novem mestu organizirali delavnico o vzpostavljanju EIP partnerstev. Udeležili so se je zainteresirani kmetje, podjetja, svetovalci in raziskovalci ter izobraževalci iz sadjarske panoge. Delavnica je udeležence vodila skozi različne faze iskanja, prepoznavanja in definiranja problemov/izzivov, prepoznavanja za partnerstva primernih deležnikov ter značilnostmi sodelovanje v partnerskih ter pozitivnimi pristopi k dogovarjanju med zainteresiranimi deležniki. Udeleženci so izrazili zadovoljstvo z organizacijo delavnice in pristopom ministrstva k tovrstni podpori kmetijstvu.

Milicic 15.12.2017 21

Milicic 15.12.2017 31

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

Vse države članice EU so pripravljene podpreti operativne skupine za kmete in gozdarje

Kmetje in gozdarji iz vse Evrope se veselijo zagona novih inovativnih projektov, potem ko je Evropska komisija pripravila podporne priložnosti za vzpostavitev operativnih skupin.
Inger Pehrson, koordinator inovacijskega oddelka švedske Mreže za podeželje pritrjuje: ''Prvič se dogaja, da ima kmet priložnost pridobiti neposredno podporo za razvoj ideje, ki je bistvena za njegovo delo. To bo tudi zagotovilo, da bo njihov glas slišan v kmetijski javnosti in širše.'' Za razliko od dosedanjih sistemov podpor, so kmetje in drugi partnerji, kot so raziskovalci in svetovalci, lahko člani odborov operativnih skupin. Pehrson nadaljuje: ''Za raziskovalce in svetovalce bo izziv, da bodo kmetje vključeni od samega začetka, in da bodo v stalnem dialogu z njimi, kot pa da bi jim zgolj predstavili rezultate poskusov ob zaključku projekta.

Operativna skupina je skupina ljudi, ki sodeluje pri razvoju konkretnih rešitev za praktične probleme ali inovativne priložnosti, in katere projekti so podprti z evropsko politiko razvoja podeželja. Operativna skupina je sestavljena iz več partnerjev s skupnim interesom v posebnem, praktičnem, inovativnem projektu. Vključeni v operativno skupino, vanjo doprinesejo določene vrste praktične, in kjer je potrebno, tudi znanstvene strokovnosti. Lahko vključujejo kmete, znanstvenike, kmetijska podjetja in mnoge druge profile. Vsaka država ali regija ima možnost določiti svoje specifične zahteve ali omejitve, o tem kako vzpostaviti operativno skupino.

Predstavnikom vseh članic EU, ki so se udeležili seminarja z naslovom ''Zagon operativne skupine in EIP-AGRI mreže skozi programe razvoja podeželja, ki ga je organiziralo Evropsko inovacijsko partnerstvo za kmetijsko produktivnost in trajnost (EIP-AGRI), je jasno: Organi upravljanja so vzeli možnost podpiranja inovativnih projektov v kmetijstvu in gozdarstvu zelo resno. Direktor Evropske komisije za splošne zadeve razvoja in raziskav na podeželju, Aldo Longo je zaključil seminar z besedami: ''Pomembno je ustvariti okolje s pravo podporo za operativne skupine. '' Zato so organi upravljanja že izvedli pozive za vzpostavitev operativnih skupin, da bi kmete opolnomočili, da spremenijo njihove inovativne ideje v resnične projekte. Prvi pozivi so bili objavljeni že sredi leta 2015.

Evropski organi upravljanja, vključno s slovenskim, so že informirali svoje kmete skozi različne dogodke mrež. Na Poljskem je nacionalna Mreža za inovacije v kmetijstvu in podeželskih območjih obvestila vse potencialne partnerje o tem, kako vzpostaviti operativno skupino. Marek Krysztoforski iz poljskega Kmetijskega svetovalnega središča pojasni: Med drugim smo svetovalcem zagotovili dejavnosti Mreže pri podpori kmetom pri njihovem vzpostavljanju projektov.

Medtem lahko kmetje že dalj časa iščejo ustrezne partnerje, kot so raziskovalci in svetovalci, za uresničitev svojih idej v dejanskem projektu. Da so kar se da pripravljeni na poziv za vzpostavitev projekta oziroma javni razpis. Pridružitev Mreži EIP-AGRI lahko predstavlja dober začetek. S svojo spletno stranjo, Mreža ponuja registriranim članom navdihujoče ideje, informacije in rezultate raziskovalnih projektov, in načinov, kako povezati ostale sodelavce v EIP-AGRI mreže. Kot člani EIP-AGRI mreže lahko kmetje aktivno izmenjujejo in zbirajo informacije, ki lahko pomenijo začetek operativne skupine.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

EIP logo

 

Vse države članice EU so pripravljene podpreti operativne skupine za kmete in gozdarje

Kmetje in gozdarji iz vse Evrope se veselijo zagona novih inovativnih projektov, potem ko je Evropska komisija pripravila podporne priložnosti za vzpostavitev operativnih skupin.

 

 

 

Inger Pehrson, koordinator inovacijskega oddelka švedske Mreže za podeželje pritrjuje: »Prvič se dogaja, da ima kmet priložnost pridobiti neposredno podporo za razvoj ideje, ki je bistvena za njegovo delo. To bo tudi zagotovilo, da bo njihov glas slišan v kmetijski javnosti in širše.« Za razliko od dosedanjih sistemov podpor, so kmetje in drugi partnerji, kot so raziskovalci in svetovalci, lahko člani odborov operativnih skupin. Pehrson nadaljuje: »Za raziskovalce in svetovalce bo izziv, da bodo kmetje vključeni od samega začetka, in da bodo v stalnem dialogu z njimi, kot pa da bi jim zgolj predstavili rezultate poskusov ob zaključku projekta.«

 

OPERATIVNA SKUPINA

Operativna skupina je skupina ljudi, ki sodeluje pri razvoju konkretnih rešitev za praktične probleme ali inovativne priložnosti in katere projekti so podprti z evropsko politiko razvoja podeželja. Operativno skupino sestavlja več partnerjev, in sicer tako kmet, kmetijsko podjetje, svetovalec, raziskovalec, kot mnogi drugi akterji, ki se med seboj povežejo z namenom pridobitve praktične rešitve konkretnega problema, ki ga ima kmetovalec. Vsaka država ali regija ima možnost določiti svoje specifične zahteve ali omejitve o tem, kako vzpostaviti operativno skupino.

 

Idejna zasnova delovanja operativnih skupin

Prikaz idejne zasnove delovanja operativnih skupin v okviru EIP projektov v Sloveniji.

 

Evropski organi upravljanja programov razvoja podeželja, vključno s slovenskim, intenzivno informiramo kmete in ostale deležnike skozi različne dogodke nacionalnih mrež. V Sloveniji smo marca 2014 izvedli prvo mednarodno delavnico z naslovom "Vzpostavitev operativnih skupin v okviru Programov razvoja podeželja". Z letom 2017 pa prehajamo v operativno fazo, zato smo tudi v Sloveniji okrepili različne aktivnosti, da vse zainteresirane akterje opremimo s pravimi informacijami za uspešen zagon operativnih skupin. Spremljajte spletne strani PRP in novice PRePlet.

Medtem lahko kmetje že dlje časa iščejo ustrezne partnerje, kot so raziskovalci in svetovalci, za razrešitev konkretnega problema na svojem kmetijskem gospodarstvu. Za vzpostavitev projekta oziroma prijave projekta na javni razpis pridružitev Mreži EIP-AGRI predstavlja dober začetek. S svojo spletno stranjo ponuja Mreža EIP-AGRI registriranim članom navdihujoče ideje, informacije, rezultate že zaključenih projektov in načinov, kako povezati ostale akterje v EIP-AGRI mrežo. Kot člani EIP-AGRI mreže lahko kmetje aktivno izmenjujejo in zbirajo informacije, ki predstavljajo izhodišče za vzpostavitev in delovanje operativne skupine.

 

Zloženka: EIP v okviru PRP 2014–2020: Evropsko partnerstvo za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti

 ZlozenkaEIP po straneh page 001

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih