Program podeželja

Gradivo za 18. sejo Odbora za spremljanje - SPLETNA SEJA, ki bo potekala 22. septemba 2020 s pričetkom ob 13. uri:

Vabilo na 18. sejo OS

Pooblastilo

Predlog zapisnika 17. seje OS

Merila za izbor - 12. sprememba

Predlog 9. spremembe PRP 2014-2020

PRIPOMOČKI H GRADIVU:

Predlog meril za izbor operacij v okviru PRP - 12. sprememba (v sledi spremembam)

Obrazložitev sprememb meril za izbor operacij

Predlog 9. spremembe PRP 2014-2020 (v sledi spremembah)

Predstavitev 9. spremembe PRP 2014-2020

PREZENTACIJE:

Predlog 9. spremembe PRP 2014–2020

  

Gradivo za 17. sejo Odbora za spremljanje, ki bo potekala 19. junija 2020:

Pooblastilo (PDF, DOC)

Predlog zapisnika 15. seje OS

Predlog zapisnika 16. seje OS

Letno poročilo o izvajanju PRP za leto 2019

PRILOGE k letnemu poročilu o izvajanju PRP za leto 2019:

Finančni podatki

Priloga spremljanja

Povzetek letnega poročila o izvajanju za državljane

Poročilo o izvajanju finančnih instrumentov v letu 2019

Predlog 8. spremembe PRP

OBRAZLOŽITEV predloga 8. spremembe PRP

Predlog meril za izbor operacij v okviru PRP - 11. sprememba

OBRAZLOŽITEV predloga meril za izbor operacij v okviru PRP - 11. sprememba

PRIPOMOČKI H GRADIVU:

Predlog meril za izbor operacij v okviru PRP - 11. sprememba (v sledi spremembam)

8. sprememba PRP 2014-2020 (v sledi spremembah)

PREZENTACIJE

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 (11. sprememba)

Predlog 8. spremembe PRP 2014–2020

Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 za leto 2020

Napredek pri izvajanju strategije komuniciranja PRP 2014-2020 (Mreža za podeželje)

 

Gradivo za 16. sejo Odbora za spremljanje, ki bo potekala od srede, 31. 7. 2019 od 8:00 do petka, 2. 8. 2019 do 15:00 ure:

Vabilo na 16. sejo OS

Glasovnica

Predlog meril za izbor operacij v okviru PRP - 10. sprememba

 

PRIPOMOČKI H GRADIVU:

Predlog meril za izbor operacij v okviru PRP - 10. sprememba (v sledi spremembam)

Obrazložitev spremembe meril za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020

 

DODATNE INFORMACIJE: 

Obvestilo o posodobitvi predhodne ocene za uporabo finančnih instrumentov v Sloveniji

Posodobitev predhodne ocene finančnih instrumentov v Sloveniji

 

 

Gradivo za 15. sejo Odbora za spremljanje, ki bo 7. 6. 2019:

Vabilo na 15. sejo OS

Pooblastilo (PDF, DOC)

Predlog zapisnika 14. seje OS

Letno poročilo o izvajanju PRP za leto 2018

PRILOGE k letnemu poročilu o izvajanju PRP za leto 2018:

Finančni podatki

Priloga spremljanja

Povzetek letnega poročila o izvajanju za državljane

Poročilo o izvajanju finančnih instrumentov v letu 2018

Predlog 7. spremembe PRP

Predlog 7. spremembe PRP (s sledi spremembam)

Predlog meril za izbor operacij v okviru PRP - 9. sprememba (v sledi spremembam)


PRIPOMOČKI H GRADIVU:

Vrednotenje: Presoja dosežkov in vplivov Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, maj 2019

Primerjava med doseganjem ciljev v okviru PRP 2014-2020 z biodiverzitetnimi kmetijskimi okoljskimi ukrepi in cilji Vlade RS v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000

Preglednica: Primerjava med doseganjem ciljev v okviru PRP 2014-2020 z biodiverzitetnimi kmetijskimi okoljskimi ukrepi in cilji Vlade RS v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000


PREDSTAVITVE

Letno poročilo za leto 2019

Vrednotenje 2018

Predlog 7. spremembe PRP 2014–2020

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020

 

 

Gradivo za 14. sejo Odbora za spremljanje, ki bo 7. 2. 2019:

Vabilo na 14. sejo OS

Pooblastilo (pdf, doc)

Predlog zapisnika 13. seje OS

Predlog 6. spremembe Programa razvoja podeželja RS 2014-2020

        - Priloga PRP: Opis območij z OMD

Merila za izbor operacij - 8. sprememba 

 

PREDSTAVITVE

Predlog 6. spremembe PRP 2014–2020

Merila za izbor operacij iz PRP 2014 - 2020 - 8. sprememba

 

PRIPOMOČKI H GRADIVU:

Merila za izbor operacij - 8. sprememba (s sledi spremembam)

Opis območij z OMD (s sledi spremembam)

Obrazložitev spremembe meril za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 - M01
Obrazložitev spremembe meril za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 - M04.1
Obrazložitev spremembe meril za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 - M04.2
Obrazložitev spremembe meril za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 - M07.3
Obrazložitev spremembe meril za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 - M08

 

  

Gradivo za 13. sejo Odbora za spremljanje, ki bo 6. 6. 2018:

Vabilo na 13. sejo OS

Pooblastilo (pdf, doc)

Predlog zapisnika 12. seje OS

Predlog Letnega poročila o izvajanju PRP 2014-2020 za leto 2017

Povzetek Letnega poročila o izvajanju PRP 2014-2020 za leto 2017 za državljane

Letno poročilo o izvajanju PRP 2014-2020 za leto 2017 - Priloga finančni podatki

Letno poročilo o izvajanju PRP 2014-2020 za leto 2017 - Priloga spremljanja

Predlog 5. spremembe Programa razvoja podeželja RS 2014-2020

Merila za izbor operacij - 7. sprememba - M6.1 (23. 5. 2018)

Merila za izbor operacij - 7. sprememba - M6.1 in M4.2 (4. 6. 2018)

 

Predstavitve za 13. sejo Odbora za spremljanje

Predlog 5. spremembe PRP 2014–2020

Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 za leto 2017

Popravki meril za izbor operacij pri podukrepih 4.2 in 6.1 iz PRP 2014 - 2020

 

Pripomočki h gradivu:

Vrednotenje 2018

Merila za izbor operacij - 7. sprememba - M6.1 (s sledi spremembam)

Merila za izbor operacij - 7. sprememba M6.1 in M4.2 (s sledi spremembam)

Obrazložitev spremembe meril za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 - M6.1

Obrazložitev spremembe meril za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 - M4.2

Primerjava med doseganjem ciljev v okviru PRP 2014-2020 z biodiverzitetnimi kmetijskimi okoljskimi ukrepi in cilji Vlade RS v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000

Primerjava med doseganjem ciljev v okviru PRP 2014-2020 z biodiverzitetnimi kmetijskimi okoljskimi ukrepi in cilji Vlade RS v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 - preglednica

 

Gradivo za 12. sejo Odbora za spremljanje, ki bo 15. 2. 2018:

Vabilo na 12. sejo OS

Pooblastilo

Predlog zapisnika 10. seje OS

Predlog zapisnika 11. seje OS

Sprememba Poslovnika Odbora za spremljanje PRP 2014-2020

Sprememba meril za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 - 6. sprememba

Predlog 4. spremembe Programa razvoja podeželja RS 2014-2020

 

Pripomoček h gradivu (dokumenti so v "Sledi spremembam"):

Sprememba meril za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 - 6. sprememba

Predlog 4. spremembe Programa razvoja podeželja RS 2014-2020

Sprememba Poslovnika Odbora za spremljanje PRP 2014-2020

Predstavitev finančnih instrumentov

Predstavitev meril za izbor operacij

 

Gradivo za 11. dopisno sejo Odbora za spremljanje, ki bo potekala od 10. 10. 2017 do 12. 10. 2017: 

Vabilo

Merila za izbor operacij - 5. sprememba

Glasovnica

 

Pripomoček h gradivu:

Merila za izbor operacij - 5. sprememba - gradivo v "Sledi spremembam"

 

 

28. 7. 2017 - 10. seja Odbora za spremljanje

Vabilo
Poslovnik
Predlog spremembe PRP 2014-2020
Merila za izbor

 

Dodana gradiva dne 25. 7. 2017:

Predlog spremembe PRP 2014-2020 v sledi spremembam
PPT predstavitev 3. sprememba PRP 2014-2020
PPT predstavitev Merila za izbor podukrepa 6.3
Obrazložitev sprememb Merila za izbor

 

 


 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih