Program podeželja

Informativna zgibanka: EIP v okviru PRP 2014-2020 Evropsko partnerstvo za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti

Na Ministrstvu smo pripravili informativno zloženko, ki na kratko predstavlja Evropsko partnerstvo za inovacije v okviru ukrepa M16 – Sodelovanje iz PRP 2014-2020 ter opisuje pomen EIP projektov za razvoj slovenskega kmetijstva.

 

Informativna brošura za kmetovalce: Kaj slovenskemu kmetijstvu prinaša Evropsko partnerstvo za inovacije – EIP? 

Na Ministrstvu smo pripravili informativno brošuro, ki pojasnjuje pomen Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (EIP) za razvoj slovenskega kmetijstva. V brošuri so predstavljene številne prednosti, ki jih EIP kot orodje za reševanje težav in izzivov, prinaša slovenskim kmetijam. Brošura neposredno nagovarja slovenske kmete in kmetijska podjetja, ki jih EIP prepoznava kot ključne akterje pri soustvarjanju in uvajanju novega znanja in inovacij v prakso. Brošura v sklepnem delu razlaga, kako se lahko kmet vključi v projekt EIP in podaja pomembne informacije, ki jih morajo kmetje in drugi sodelujoči v projektu poznati za zagon kakovostnega projekta EIP.

 

Informativna brošura: Splošna predstavitev ukrepa Sodelovanje v povezavi z Evropskim partnerstvom za inovacije – EIP

Na Ministrstvu smo pripravili splošno brošuro, ki na enem mestu odgovarja na ključna vprašanja v zvezi s pilotnimi projekti in projekti EIP v okviru ukrepa M16 – Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020. Splošna brošura nagovarja vse ključne akterje, tako kmete, svetovalce, raziskovalce kot tudi ostale, ki s svojim znanjem in izkušnjami pripomorejo k soustvarjanju ter učinkovitem prenosu novega znanja in inovacij v prakso na kmetijskem, gozdarskem in živilskem področju. V sklepnem delu podaja informacije o tem na kaj morajo biti upravičenci do podpore še posebej pozorni in v čem se ti projekti razlikujejo od ostalih že obstoječih raziskovalnih projektov na področju kmetijstva, živilstva in gozdarstva.

 

Power point predstavitev, ki je bila predstavljena po posameznih območnih Kmetijsko-gozdarskih zavodih v Sloveniji v okviru predstavitve Ukrepa M16  -Sodelovanje in predstavitev EIP na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti

V mesecu oktobru smo skupaj v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico in posameznimi območnimi Kmetijsko-gozdarskimi zavodi po celotni Sloveniji izvedli 8 javnih predstavitev, na katerih je bilo podrobno predstavljeno izvajanje Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti v okviru ukrepa M16 – Sodelovanje iz PRP 2014-2020. Predstavitev je na voljo tukaj.

 

Gradivo Mednarodnega EIP AGRI seminarja, ki je bil 13. 11. 2017 v Ljubljani:

 

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih