Program podeželja

EIP logo

 

Evropsko partnerstvo za inovacije v okviru ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014–2020

Programsko obdobje 2014–2020 uvaja popolnoma nov pristop k spodbujanju inovacij v kmetijstvu. Gre za t.i. Evropsko partnerstvo za inovacije (v nadaljevanju: EIP), katerega namen je, da kmetovalci, svetovalci, raziskovalci in drugi ustrezni akterji v skupnem sodelovanju obravnavajo praktične probleme in zanje poiščejo povsem praktične rešitve, ki jih nato preizkusijo v praksi na kmetijskih gospodarstvih (npr. v hlevu, na polju, trajnem nasadu, v proizvodnji).

Pristop EIP se spodbuja v okviru ukrepa Sodelovanje, ki je povsem nov ukrep programa razvoja podeželja v programskem obdobju 2014-2020. V okviru tega ukrepa bodo tako podprti projekti sodelovanja, ki bodo imeli za cilj doseganje večje produktivnosti in hkrati tudi večje trajnosti na področju kmetijstva, živilstva in gozdarstva (t.i. projekti EIP). V središču teh projektov je kmetijsko gospodarstvo in praktični izziv, s katerim se to kmetijsko gospodarstvo srečuje v svoji vsakdanji praksi.

Rezultati projektov EIP bodo vzpostavljene nove in inovativne REŠITVE v praksi ter učinkovitejša KOMUNIKACIJA med kmetovalci, raziskovalci, svetovalci in drugimi akterji, vključno z RAZŠIRJANJEM PRAKTIČNIH REZULTATOV v javnosti.

 

AKTUALNO:

11. 10. 2017 - Mednarodni EIP AGRI seminar na temo evropskih partnerstev za inovacije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020

10. 10. 2017 - EIP VEM točka Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sodelovala na 22. jesenskem obrtnem sejmu Komenda

10. 10. 2017 - Predstavitve Evropskega inovacijskega partnerstva za produktivnost in trajnost na področju kmetijstva, živilstva in gozdarstva

5. 10. 2017 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na 22. jesenskem kmetijsko obrtnem sejmu Komenda

22. 9. 2017 - Ministrstvo pripravilo predstavitveno zgibanko "EIP v okviru PRP 2014–2020 Evropsko partnerstvo za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti"

 

 

 

 

 

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih