Program podeželja

EIP logo

KAJ JE EVROPSKO PARTNERSTVO ZA INOVACIJE?

Evropsko partnerstvo za inovacije (EIP) je nov koncept evropske politike za spodbujanje inovativnosti in učinkovitejšega povezovanja med raziskavami in inovativnostjo z namenom hitrejšega pridobivanja uporabnih rešitev. V sklopu »inovativne Unije« je bilo vzpostavljenih pet evropskih inovacijskih partnerstev. Eno izmed njih je tudi Evropsko partnerstvo za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (EIP-AGRI). Glavni namen EIP-AGRI je spodbujati konkurenčno in trajnostno kmetijstvo in prispevati k zagotavljanju stabilne pridelave hrane, krme in biomaterialov, trajnostnemu upravljanju naravnih virov od katerih sta odvisna tako kmetijstvo kot gozdarstvo in sožitje z okoljem. EIP na področju produktivnosti in trajnosti kmetijstva je opredeljen od 55. do 57. člena Uredbe 1305/2013/EU.

Pristop EIP se spodbuja v okviru ukrepa M16 - Sodelovanje, ki je povsem nov ukrep PRP 2014-2020. V središču teh projektov je kmetijsko gospodarstvo in praktični izziv, s katerim se to kmetijsko gospodarstvo srečuje v svoji vsakdanji praksi.

Rezultati projektov EIP bodo vzpostavljene nove in inovativne REŠITVE v praksi ter učinkovitejša KOMUNIKACIJA med kmetovalci, raziskovalci, svetovalci in drugimi akterji, vključno z RAZŠIRJANJEM PRAKTIČNIH REZULTATOV v javnosti.

 

Oglejte si animirani film, če želite izvedeti, kako lahko sodelovanje z različnimi partnerji pomaga kmetom pri iskanju inovativnih rešitev za izzive, s katerimi se soočajo, in kako lahko ti projekti pripeljejo do novih priložnosti:

VIDEO: Predstavitev koncepta EIP, avtor: EIP-AGRI / European CommissionAKTUALNO:

19. 11. 2020 - Predstavitve z dogodka EIP 2020 v okviru Posveta JSKS

10. 11. 2020 - Drugi dan spletnega posveta »Skupaj soustvarjamo prihodnost kmetijstva« - predstavitev projektov Evropskega partnerstva za inovacije

04. 09. 2020 - Objavljen blog zapis EIP-AGRI projekta "Povečanje sistemov ekološke pridelave (MOPS)"

31. 08. 2020 - Končno poročilo fokusne skupine EIP-AGRI: Škodljivci in bolezni oljk

31. 08. 2020 - Objavljen članek o demonstracijskih aktivnostih na kmetijah

18. 08. 2020 - Odobreni prvi projekti EIP na področju gozdarstva

08. 06. 2020 - Z izvedbo projekta se že kažejo učinki in zanimanje za področje sonaravne živinoreje in okolja (podukrep 16.9 - Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji)

27. 05. 2020 - Rok za prijavo na 3. JR za podukrep 16.4 in 4. JR za podukrep 16.5 je 9. 6. 2020

16. 04. 2020 - Ideja za navdih: Prepoznavanje postopkov pridelave, idealnih tal in podnebnih razmer za pridelavo goji jagod

16. 04. 2020 - Ideja za navdih: Krma bogata z beljakovinami (koruza, fižol in buče) za izboljšanje kakovosti svinjskega mesa

12. 02. 2020 - Objavljamo gradiva iz mednarodne konference na temo »Krepitev oblikovanja in prenosa znanja za napredek kmetijstva in podeželja«, Ptuj, 23. 8. 2019

04. 02. 2020 - Predstavitev javnega razpisa za podukrep 16.5 Okolje in podnebne spremembe

 

ARHIV NOVIC...

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih