Program podeželja

Iz analize stanja izhaja, da je Slovenija z gozdom zelo bogata država. Po deležu gozda se uvršča v sam vrh držav EU. Kljub vsemu pa možni posek v Sloveniji ni v celoti izkoriščen. Lastniki gozdov so v povprečju tehnično slabo opremljeni, ekonomsko neučinkoviti, strokovno premalo usposobljeni. Število zaposlenih na področju gozdno-lesne verige se je v zadnjih 20 letih močno zmanjšalo.

Z ukrepom bomo spodbujali naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje, kar vključuje področje obnove gozda po naravni nesreči (žledu) ter naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo in mobilizacijo lesa.

 

Ukrep se bo izvajal v okviru dveh podukrepov:

  • Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov (podukrep M8.4) in
  • Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov (podukrep M8.6).

 

V okviru podukrepa M8.4 se bosta izvajali dve operaciji in sicer:

  • Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči in
  • Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov.

 

V okviru podukrepa M08.6 se bosta izvajali dve operaciji in sicer:

  • Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter
  • Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa.
Deli informacije na svojih socialnih omrežjih