Program podeželja

M1.2

Cilj

Omogočiti pridobitev dodatnih teoretičnih in praktičnih znanj osebam, dejavnim v kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju (npr. kmetom, ekološkim kmetom, lastnikom gozdov). Udeležba na usposabljanjih je za udeležence brezplačna.

 

Upravičenci

Subjekti, ki izvajajo demonstracijske projekte.

Ciljna skupina so subjekti, dejavni v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju. 

 

Opis

Podukrep je namenjen praktičnemu usposabljanju, ki temelji na prikazu uporabe mehanizacije, postopkov, tehnologij, strojev in praks. Vsebine teh projektov bodo s praktičnimi prikazi prispevale k višji ravni znanja zlasti na tehnološkem, gospodarskem in okoljskem področju.

 

Vrsta podpore

nepovratna finančna pomoč

 

Višina podpore

Stopnja javne podpore je 100 % upravičenih stroškov.

 

(Opis podukrepa M1.2 je posodobljen skladno s 7. spremembo PRP iz septembra 2019 - ni bilo vsebinskih sprememb)

 

Gradiva iz usposabljanj so na voljo v knjižnici.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih