Program podeželja

Objavljen je poziv za vključitev v pet novih EIP-AGRI fokusnih skupin:

  • Zasoljevanje prsti – soil salinisation,
  • Zmanjševanje uporabe antibiotikov pri reji perutnine - Reducing antimicrobial use in poultry farming,
  • Zdravje čebel in trajnostno čebelarjenje – Bee health and sustainable beekeeping,
  • Priložnosti za diverzifikacijo na področju razvoja zdravil raslinskega izvora in kozmetičnih produktov - Diversification opportunities through plant-based medicinal and cosmetic products in
  • Zaščita prsti pred onesnaževanjem - Protecting agricultural soils from contamination.

V vsako skupino bo izbranih po 20 strokovnjakov kot so kmetje, svetovalci, raziskovalci in drugi predstavniki. Fokusne skupine EIP-AGRI zbirajo in povzemajo znanje o najboljših praksah na posameznih področjih, pri čemer navedejo probleme in možnosti.

Poziv

Več o namenu in načinu delovanja fokusnih skupin.

Rok za prijavo je: 11. 2. 2019

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih