Program podeželja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja posodobljen okvirni terminski načrt objava javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020. Do konca leta 2018 bo predvidoma objavljenih še enajst javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020. Potencialne upravičence pozivamo, da si pravočasno pripravite potrebne dokumente. V pomoč so vam tudi INFO točke PRP.

Glede na trenutno veljavni terminski načrt se spreminja objava javnega razpisa za namen podpore skupinam in organizacijam proizvajalcev (podukrep M9.1) iz maja 2018 na november 2018. Objava se je zamaknila zaradi tega, ker še ni vzpostavljena evidenca skupin in organizacij proizvajalcev, kar je predhodni pogoj za objavo javnega razpisa.

Za ostale javne razpise, navedene v okvirnem terminskem planu, pa se po novem navaja predvideni mesec objave javnega razpisa, ki je bil prej definiran le okvirno kot »2. polovica leta 2018«).

Do konca leta so tako predvideni naslednji javni razpisi:

  • iz naslova podukrepa 19.3 - Podpora za izvajanje operacije sodelovanje iz ukrepa LEADER/CLLD (julija in decembra);
  • iz naslova podukrepa 8.4 - Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov (avgusta);
    iz naslova podukrepa 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (oktobra);
  • iz naslova ukrepa 9 - Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju (novembra);
  • iz naslova podukrepa 3.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti (novembra);
  • iz naslova vseh štirih podukrepov ukrepa 16 – Sodelovanje (decembra);
  • iz naslova poudkrepa 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov (decembra);
  • iz naslova podukrepa 8.6 - Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov (decembra);
  • iz naslova podukrepa 7.3 - Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo.

 

TERMINSKI NAČRT...

INFO točke PRP: https://www.program-podezelja.si/sl/zelite-sodelovati/info-tocke

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih