Program podeželja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije bo v mesecu oktobru v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico in posameznimi območnimi kmetijsko-gozdarskimi zavodi po celotni Sloveniji izvedlo več predstavitev, na katerih bo podrobno predstavljeno:

  • izvajanje Evropskega partnerstva za inovacije (EIP AGRI) v okviru ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželje 2014-2020;
  • predlog Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje za:
    • podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij in
    • podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

Pristop EIP AGRI je povsem nov pristop, uveden leta 2014, katerega cilj je premostiti vrzel pri prenosu inovacij in znanja v kmetijsko prakso. Ključne pri tem so operativne skupine EIP, ki jih sestavljajo kmetje, raziskovalci, svetovalci in drugi akterji na podeželju. Namen operativnih skupin EIP je, da prepoznajo praktične izzive, s katerim se kmetje srečujejo v praksi, pripravijo projekt EIP, v katerem opredelijo pot do praktičnih rešitev in način prenosa znanja. Zelo pomembno pri tem je, da ima v teh operativnih skupina EIP osrednjo in aktivno vlogo prav kmetijsko gospodarstvo.

Omenjene predstavitve so del številnih aktivnosti, ki jih v jesenskem obdobju izvaja MKGP, s ciljem pravočasnega informiranja vseh deležnikov, zlasti pa kmetov, glede priložnosti, ki jih ponuja EIP-AGRI ter ukrep Sodelovanje PRP 2014–2020.

Ukrep Sodelovanje ponuja vir financiranja za projekte EIP, zato je ključno, da so vsi deležniki pravočasno obveščeni o ključnih pogojih za vzpostavitev operativnih skupin EIP in za financiranje projektov EIP.

Vabljeni!

 

Seznam terminov in lokacij predstavitev...

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih