Program podeželja

V letu 2016 so bile s strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije izvedena obvezna usposabljanja za ukrepe Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila, Dobrobit živali in Ekološko kmetijstvo. Vsak, ki se je vključil v navedene ukrepe iz PRP 2014-2020, se mora vsako leto udeležiti rednega usposabljanja. Namen tega usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo z vsebinami povezanimi z dobrobitjo živali ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajajo ukrepe.

V spodnjih priponkah najdete gradiva iz usposabljanj:

  • Dobrobit živali

Ravnanje z govedom

Etologija goveda

Paraziti pri govedu

Pašništvo

Prašičereja

Usposabljanje kmetov - Prašičereja

 

  • Ekološko kmetijstvo

Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa - osnovno

Varstvo voda ter podnebne spremembe - osnovno

Ekološko čebelarjenje - osnovno

Ekološko semenarjenje - osnovno

Trženje ekoloških pridelkov in izdelkov - osnovno

Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa - nadaljevalno

Varstvo voda ter podnebne spremembe - nadaljevalno

Trženje ekoloških pridelkov in izdelkov - nadaljevalno

Osnovno usposabljanje

Nadaljevalno usposabljanje

Analiza ugotovitev površinskih pregledov na kraju samem

Najpogostejše kršitve

Ogled dobre prakse

 

  • Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila

Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa

Kmetovanje in ohranjanje narave

Kmetovanje in podnebne spremembe

Kmetovanje in varstvo voda in tal

Ohranjanje żivalskih in rastlinskih genskih virov

Sobivanje z zvermi

Usposabljanje kmetov

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih