Program podeželja

Program razvoja podeželja (PRP) je skupni programski dokument Slovenije in Evropske komisije, ki je podlaga za črpanje evropskih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Pri razvoju kmetijskega sektorja v JV Sloveniji oz. regije kot take je pomembno pripomogel že zaključeni Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, katerega obdobje izvajanja se je izteklo s koncem leta 2015, s podporami v tej regiji pa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nadaljuje tudi v novem programskem obdobju (PRP 2014 – 2020).

BISTVENI POUDARKI IZVAJANJA PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 2007 – 2013 V JV REGIJI

V jugovzhodni statistični regiji je bilo izplačanih 99,50 mio EUR oziroma 8,5 % vseh izplačil PRP 2007-2013, in sicer znotraj tega:

  • več kot 250 naložb, ki so prispevale k konkurenčnosti kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja
  • 43 naložb v blaženje podnebnih sprememb in prilaganje kmetijstva nanje,
  • podprtih je bilo 2.363 kmetijskih gospodarstev, ki izvajajo okolju prijazne nadstandardne kmetijske prakse (KOP), od tega 350 ekoloških,
  • podprtih je bilo 194 mladih prevzemnikov,
  • ustvarjenih več kot 300 delovnih mest,
  • za ohranjanje kmetovanja na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami je bilo podprtih 5.543 kmetijskih gospodarstev.

BISTVENI POUDARKI IZVAJANJA PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 2014-2020 V JV REGIJI

S podporami se nadaljuje tudi v okviru PRP 2014-2020, ki se je začel izvajati v letu 2015. Objavljenih je bilo že 12 javnih razpisov v skupni vrednosti 135 mio EUR. 

Potrjene so bile 3 lokalne akcijske skupine oziroma strategije lokalnega razvoja, ki imajo skupaj na voljo 5,3 mio EUR. 

  • Uvedena je bila podpora za nadstandardne zahteve pri reji živali.
  • Nadaljuje se s podporami za ohranjanje kmetovanja na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, za izvajanje okolju prijaznih nadstandardnih kmetijskih praks.

 

Pripravljen je tudi letak s pomembnejšimi podatki in rezultati izvajanja, ki si ga lahko ogledate na tej povezavi (pdf).

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih