Program podeželja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je vsem, ki so se letos vključili v program KOPOP, na dom poslalo besedila programov aktivnosti o obveznostih posamezne kmetije glede zahtev, v katere so se vključili.

 

 

Hkrati so kmetje prejeli tudi Splošna navodila za vodenje evidenc o delovnih opravilih za ukrep KOPOP ter po en izvod evidenc o delovnih opravilih, ki jih morajo obvezno izpolnjevati.

 

Več informacij:

 

Članek KGZS o izpolnjevanju pogojev in vodenju evidenc...

 

Opis vseh obveznosti zahtev KOPOP...

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih