Program podeželja

V letošnjem letu se zaključuje izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 in začenja z izvajanjem Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Zaradi prehoda iz enega programskega obdobja v drugega, obveščamo upravičence za Kmetijsko okoljska plačila (KOP), ki so zahtevek vložili v okviru subvencijske kampanje za leto 2014, da se bodo izplačila iz naslova teh zahtevkov začela izplačevati v mesecu maju 2015.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih