Program podeželja

Vse rejci, ki ste vstopili v ukrep Dobrobit živali v prašičereji, morate opraviti 4 urno izobraževanje, ki je pogoj za izplačilo sredstev; po Uredbi o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2014 (Uradni list RS št. 15/14) - 7. člen.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je pripravila tri termine izobraževanja. Udeležiti se morate vsaj enega. S sabo prinesite KMG-MID številko, saj prejmete o opravljenem izobraževanju potrdilo.

  •     Četrtek, 20. novembra 2014,  ob 9 uri, v predavalnici na KGZS – KGZ Ptuj, Ormoška c. 28, na Ptuju.
  •     Petek, 5. decembra 2014, ob 9 uri, v kulturnem domu v Križevcih pri Ljutomeru.
  •     Ponedeljek, 8. decembra 2014, ob 9 uri, v veliki predavalnici KGZS – KGZ Celje, Trnoveljska cesta 1 v Celju.

Vsebine izobraževanja:

    - Ravnanje s prašiči, ključni za ugodno počutje živali, izčrpanost plemenskih svinj v povezavi z dolgoživostjo, nalaganje prašičev v transportna vozila, zakaj je voda tako pomembna pri reji in rutina čiščenja napajalnih sistemov.
    - Etologija prašičev po posameznih zahtevah s poudarkom glede nastila, združevanje v skupine, etološko sporočilo grizenja repov, vsi etološki aspekti voluminozne krme.
    - Tehnologije in sistemi reje, skladni z zahtevami a poceni izvedbe kot so Wiedmanovi hlevi z zunanjo klimo, izvedba prasilišča brez ukleščanja, ki daje statistično značilno nižji odstotek poležanih pujskov.
    - Preventivno zdravstveno varstvo prašičev - priporočila, pogoste napake, nujnost biovarnostnih ukrepov v reji in afriška prašičja kuga.

Lepo vabljeni!

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih