Program podeželja

namakanje Albert Kolar 02Dne 12. 3. 2014 se je zaprl javni razpis za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013 za naložbe v namakalno infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih ter nakup in postavitev mrež proti toči z 2 mio EUR razpisanih sredstev. Do današnjega dne je prispelo 52 vlog v skupni višini 1,4 mio EUR zaprošenih sredstev.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih