Program podeželja

ZloženkaMinistrstvo za kmetijstvo in okolje je pripravilo kratko zloženko z najpogostejšimi napakami pti izvajanju ukrepov 2. osi (OMD in KOP) za Program razvoja podeželja za obdobje 2007-2013.

Zloženko boste upravičenci prav tako prejeli na Kmetijsko gozdarskih zavodih v času subvencijske kampanje 2014.

Tu lahko dostopate do zloženke v elektronski obliki.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih