Program podeželja

 

Vida Ribič 1

Avtor: Vida Ribič / Foto natečaj Moje podeželje

 

Februarja 2020 je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) s podizvajalci izvedla usposabljanja kmetov za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živeli (DŽ), na področju govedoreje, iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, za leto 2019.

Predstavljene vsebine:

  • V okviru pašništva, bodo predstavljeni oprema, objekti in temeljna načela za lovljenje in fiksacijo goveda na paši, prednosti in slabosti različnih načinov varovanja ter varovanje pred napadi velikih zveri.
  • Ravnanje z govedom pri prevozu in nakladanju/razkladanju na prevozna sredstva. Spoznali boste praktične primere ureditve različnih hlevov in objektov za rejo krav dojilj ter ureditev hlevov za govedo z vidika dobrega počutja in vpliva na proizvodne rezultate.
  • Preventivno zdravstveno varstvo goveda bo navezano na sistematično spremljanje stanja šepavosti v rejah in čredno zdravje. Predstavljena bodo najpomembnejša preventivna cepljenja in pomen za izboljšanje dobrobiti in ekonomike proizvodnje. Spoznali boste praktične primere eradikacije ekonomsko pomembnih bolezni iz črede in izvajanje biološko varnostnih ukrepov na gospodarstvu.
  • Predstavitev dobre prakse bo tokrat namenjena prikazu obrezovanja parkljev. V obliki praktičnih nasvetov, slikovnega materiala, posnetih filmov na delavnicah in strokovne literature, ki je dostopna tudi na spletnih straneh.

 

Vsa gradiva najdete tudi v Knjižnici.

Več informacij...

 

 

 

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih